• Novinky

      • Výstava ITF Slovakiatour Danubius Gastro v Bratislave

      •      V piatok 21. apríla 2023 sa Ing. Novotná so žiakmi  z 3.B odbor agrotusristika zúčastnili výstavy ITF Slovakia Danubius Gastro v Bratislave. Pri prehliadke jednotlivých stánkov z regiónov Slovenska sa zastavili pri stánku Malokarpatskej vínnej cesty. Tam stretli Saskiu Kocákovú, žiačku 1.B, ktorá pomáhala propagovať Malokarpatský región. Po štyroch rokoch mali možnosť prepojiť teóriu s praxou a zabezpečiť propagačný materiál pre spestrenie vyučovania viacerých odborných predmetov.

       Ing. Jana Novotná

      • Stredoškolská odborná činnosť

      • Cieľom súťaže Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podpora ich tvorivého myslenia, podpora aktívneho riešenia úloh či sebavzdelávanie.
       Teší nás, že celoštátna prehliadka spomínanej súťaže sa tento rok uskutoční na pôde našej školy a to v dňoch 25. - 28. apríla 2023.

      • Minifutbalová liga

      • V utorok 18. a vo štvrtok 20. apríla 2023 sa družstvo chlapcov našej školy, v zložení Šutta, Hovban, Mušák, Galba, Žilinský, Koščál, Murín, Jurčík a Krička, zúčastnilo minifutbalovej ligy v Bratislave, kde nastúpili mužstvá zo 40 škôl. Z utorkovej skupinovej časti sme postúpili do osemfinále, ktoré prebehlo vo štvrtok. Osemfinálový zápas sme vyhrali a prebojovali sme sa do štvrťfinále. Toto už bolo nad naše sily.

       Ďakujeme chlapcom za výborný výkon a vzornú reprezentáciu školy.

       Mgr. Igor Vítek

      • Majstrovstvá somelierov Slovenska 2023 - kategória junior

      • V dňoch 18. a 19. apríla 2023 sa konali vo vinárstve Karpatská perla v Šenkviciach Majstrovstvá somelierov Slovenska 2023 v kategórii junior. Na súťaži nás reprezentovali študenti Lea Pírová a Matej Oscitý, v sprievode Ing. Klaudie Čistej Tretinovej.

       Lea Pírová sa umiestnila na krásnom 2. mieste.

       Gratulujeme a ďakujeme obom za reprezentáciu!

      • Vínne trhy Pezinok 2023

      • V dňoch 12. a 13. apríla 2023 sa uskutočnil 26. ročník Vinných trhov v Pezinku. V rámci odbornej degustácie hodnotili degustátori vína vo viacerých kategóriach. Členom jednej hodnotiacej komisie bol aj náš žiak Viktor Koščál. Z pedagógov boli v hodnotiacich komisiách Ing. Klaudia Čistá Tretinová a Ing. Martin Hanúsek. Obsluhy sa zasa ujali žiaci 3.A a 3.B triedy tak ako somelieri aj podnikatelia.

      • Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

      • ​​​​Naši žiaci sa zúčastnili Krajskej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti.

       ​​​​​​V odbore 03 chémia, potravinárstvo Katarína Repiská 2.B,

       v odbore 07 pôdohospodárstvo Kristína Adamkovičová a Kristína Szantmáriová 4.A,

       ​​​​​​​​​​​​​​v odbore 15 ekonomika a riadenie Kristína Adamkovičová 4.A. 

       Žiačky 4.A triedy Kristína Adamkovičová a Kristína Szantmáriová získali za prácu v odbore 07 pôdohospodárstvo s názvom "Percentuálna ujateľnosť ovocných rastlín" krásne 3. miesto. 

       Blahoželáme! 

       Ing. Jarmila Volovárová

      • Projekt Erasmus+ Klimatické zmeny a ich vplyv na vinohradníctvo a vinárstvo

      • V termíne 27.3. - 31.3.2023 sa naši študenti spolu s pani riaditeľkou Ing. Monikou Kisovou a pánom profesorom Mgr. Petrom Slamkom zúčastnili projektu Erasmus+ v Španielsku, v meste Albacete. Každý deň na nich čakali akcie a exkurzie, kde sa naučili veľa nových a zaujímavých vecí. Prvý deň absolvovali workshopy a prezentácie o klimatických zmenách. Druhý deň navštívili vinárstvo “Los Aljibes” a nechýbala v programe ani exkurzia po pláži Alicante. Tí odvážnejší sa aj okúpali. Posledný deň unavštívili vinárstvo a múzeum “Virgen de las Viñas” a vinárstvo s výrobňou syrov “Pago de La Jaraba”.

       Študenti boli s výmenným pobytom projektu Erasmus+ veľmi spokojní, spoznali novú krajinu, nových ľudí a získali veľa nových zážitkov.

      • Mladý somelier 2023 - XXI. ročník

      • Dňa 4.4.2023 sa na hotelovej akadémií Ľudovíta Wintera v Piešťanoch uskutočnila súťaž Mladý somelier 2023, v ktorej sa zúčastnili žiačky Paková Lívia 3.A a Kovačičová Kristína 3.B. Súťažné podmienky pozostávali z odborného písomného testu pozostávajúceho z vinárskeho zákona a praktickej časti, ktorú zakončila degustáciu 8 anonymných vzoriek vína a servisu vína pri stole hosťa. V tvrdej konkurencii sa naše žiačky umiestnili na 4. a 5. mieste, ku ktorému gratulujeme.

       Ing. Agáta Dudová

      • Exkurzia v pražiarni kávy Ebenica Modra

      • Dňa 31.marca 2023 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili v rámci somelierskej praxe odbornej exkurzie v pražiarni kávy Ebenica v Modre. Dozvedeli sa množstvo informácii o ceste kávy od zberu, cez spracovanie či samotný proces praženia až po prípravu tohto celosvetovo populárneho nápoja. Nechýbala ani ochutnávka a rozpoznávanie jednotlivých chuťových profilov, ktoré bolo skvelým tréningom pre budúcich somelierov.

       Ing. Martin Hanúsek

        

      • Ekonomická prax vo firme Volkswagen a Veľtrh podnikateľských zručností

      •      Žiaci tretieho ročníka sa 28. marca 2023 zúčastnili odbornej ekonomickej praxe v akciovej spoločnosti Volkswagen Slovakia v Bratislave. Mali možnosť vidieť výrobu v reálnom čase počas pracovnej doby. Postupne  prešli celou výrobou.

            Druhá časť pozostávala z návštevy Veľtrhu podnikateľských zručností v Avione. Na veľtrhu  získali veľké množstvo vedomostí v oblasti ekonomiky a marketingu. Stretli sa so študentami z iných stredných škôl.  
            Ďakujeme za možnosť vidieť ekonomiku z iného uhla pohľadu.

      • VII. ročník študentskej odbornej degustácie vín

      •      Krátko po písomných maturitných skúškach čakala na našich maturantov ešte jedna, vinársko – senzorická skúška. Po siedmy krát organizovala naša škola odbornú degustáciu pre  žiakov štvrtého ročníka. Degustácia sa konala 16. marca 2023 za účasti všetkých žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Hodnotenie realizovali priamo žiaci štvrtého ročníka pod vedením skúsených pedagógov a pozvaných odborníkov z praxe. Servis a obsluhu komisií zabezpečili žiaci tretích ročníkov.

       ​​​​​​​     Tento rok naše pozvanie prijali Ing. Marek Závracký, Ing. Richard Polkoráb, Ing. Tibor Ruman, Ing. Marián Bočko a Ing. Jaroslav Korbaš. Hodnotenie vzoriek prebiehalo pomocou degustačného hárku 100-bodovým systémom O.I.V. únie enológov anonymne. Odborníci zasadli na stoličky predsedov jednotlivých komisií a konzultovali so žiakmi každú hodnotenú vzorku slovne aj pomocou degustačného hárku.

            Žiaci boli rozdelení do piatich komisií a každá komisia hodnotila 20 vzoriek. Vzorky boli rodelené podľa druhu, každá komisia mala možnosť hodnotiť 3 kategórie. Bolo to 10 bielych vín, 3 ružové a 7 červených vín. Všetky vína boli zo Slovenska z rôznych vinohradníckych oblastí.

            Požiadavky na hodnotenie, ako aj na prácu komisie bola rovnaké ako v reálnych hodnotiacich komisiách. Kalibračnou vzorkou bola nultá vzorka, biele suché víno Veltlínske zelené 2022 SOŠVO Modra.

             Spočítanie a zapisovanie do počítača mali na starosti žiaci tretieho ročníka.

            Senzorické hodnotenie  žiakom slúži ako praktické vyučovanie v a pomáha im spoznávať víno po všetkých jeho stránkach, technologickej aj senzorickej. Žiaci nadobúdajú nové vedomosti a zručnosti v tejto oblasti a vedia lepšie medzi sebou komunikovať a kooperovať s predsedom komisie. Naučia sa lepšie pracovať s degustačnou tabuľkou a jej vyhodnotením. Zároveň si viac uvedomujú hodnotu vína, ako produktu a jeho úspešnosť na trhu.

       Degustáciu po odbornej a praktickej stránke pripravovali Ing. Klaudia Čistá Tretinová, Ing. Agáta Dudová a  Ing. Martin Hanúsek.

            Ďakujem Ing. Agáte Dudovej za profesionálnu prácu pri organizácii študentskej degustácie, koordináciu žiakov pri príprave a v zázemí Ing. Martinovi Hanúskovi pri príprave jednotlivých vzoriek a zabezpečenie správneho a plynulého servisu vín. 

       Počet komisií: 5

       Počet vzoriek celkom: 100

       Počet udelených zlatých medailí: 16

       Miesto konania: degustačná miestnosť školskej pivnice

        

       Šampión bielych vín:  Pinot blanc Seletion 2021, suché, Vinárstvo Hanúsek, Vinosady

       Vicešampión: Pinot gris 2021, suché, Elesko, Modra

                               Rizling rýnsky 2022, suché Vinárstvo Pegas, Častá

       Šampión ružových vín:  Cabernet sauvignon rosé 2021, Víno Sabo, Vrbové

       Vicešampión ružových vín: Cabernet sauvignon 2022, Víno Chudý, Vinohrady nad Váhom

       Šampión červených vín: Dunaj, 2017, suché, Terra Wylak, Veľké Zálužie

       Víťazom gratulujeme!

       Ďakujeme vinárom za poskytnuté vzorky.

        

       Ing. Klaudia Čistá Tretinová, garant súťaže

      • VITIS AUREA MODRA 2023

      • Dňa 9.marca 2023 sa na našej škole uskutočnil 22. ročník medzinárodnej odbornej degustácie vín VITIS AUREANa hodnotení sa zúčastnili slovenskí aj zahraniční degustátori.

       O plynulý priebeh hodnotenia, servis a obsluhu pri stoloch zabezpečili žiaci tretích ročníkov odboru somelierstvo, podnikanie, agroturistika a prevádzka. Všetko zvládli veľmi profesionálne a veríme, že nadobudnuté skúsenosti a zručnosti využijú aj v budúcnosti.

      • Kultúrne predstavenie 1.A

      • Dňa 9.3.2023  žiaci 1.A triedy  v rámci stmelovania triedneho kolektívu navštívili kultúrne predstavenie v Eurovei v Bratislave. Tu si zaspomínali na rozprávkové postavičky a zároveň si pripomenuli, aký význam majú dobré medziľudské vzťahy – hodnoty ako je priateľstvo,  láska, spolupatričnosť …. a pod. 

       Ing. Jana Novotná

      • Lyžiarsky výcvik

      • Minulý týždeň 27.2. - 3.3.2023 absolvovali naši študenti lyžiarsky výcvik v stredisku Ski Opalisko. Na výcviku sa zúčastnilo 43 študentov prvého, druhého a tretieho ročníka. Boli rozdelení do štyroch skupín: snowboard, pokročilí, mierne pokročilí a začiatočníci. Lyžovali pod dohľadom skúsených lyžiarskych inštruktorov. Lyžovanie a snowbordovanie ich veľmi bavilo a počas kurzu sa zdokonalili v danej disciplíne.

       K príjemnej atmosfére na svahu prispelo aj nádherné počasie.

      • Somelierska súťaž v Paríži

      • Mladí somelieri z modranskej vinárky, Hanka Tvarožková a Matej Pomfy sa v dňoch 27.2. – 2.3.2023 zúčastnili somelierskej súťaže v Paríži. Francúzske vína hodnotilo 30 študentov z vinárskych škôl z 15 krajín Európy.

       Hanka sa umiestnila v silnej konkurencii na 5. mieste a Matej na 14.mieste.

       Predprípravná degustácia pre šudentov, stretnutie mladých vinárov a degustovanie francúzskych vín na výstavisku Salon International de l’Agriculture - Paris 2023 bola skutočným zážitkom nielen pre samotných študentov, ale aj pedagógov.

       O slovenských študentov sa starala počas celého pobytu Delphine LAISSAC, koordinátorka pre Slovenskú a Českú Republiku.

       Ďakujeme a dovidenia Concours des Jeunes Professionnels du Vin 2023.

      • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa  16. februára 2023 sa v Bratislave na Gymnáziu, Grösslingová 18 uskutočnilo krajské kolo olympiády  v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Alan Jiří Volařík z 2.B, ktorý vybojoval krásne štvrté miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov a rozvoja v oblasti anglického jazyka.  

       Mgr. Peter Slamka

      • XXII. ročník medzinárodnej súťaže v reze viniča hroznorodého „O Zlaté nožnice“.

      •      Dňa 9. februára 2023 sa konal 22.ročník medzinárodnej súťaže v reze viniča O Zlaté nožnice, ktorú organizovala firma SNA Europe s.r.o. (Slovakia), (Bahco) v spolupráci s BS vinárske potreby Pezinok pod odbornou záštitou SPU Nitra, Katedra záhradníctva a krajinného inžinierstva. Hostiteľom bolo vinárstvo Dubovský - Grančič vo Svätom Jure. Súťaž prebehla v staršom vinohrade, čo sa prejavilo v náročnosti rezu ako zo strany súťažiacich, tak hodnotiteľov. Rezala sa odroda Veltlínske zelené v počte 25 krov v časom limite 30 minút a 40 minút podľa kategórie. Predseda juniorskej komisie konštatoval, že úroveň rezu v tejto kategórii často prevyšovala profesionálov.

       Naši študenti 4. ročníka súťažili v kategórii Junior s nasledovným výsledkom:

       4. miesto Adam Moravčík

       5. miesto Matej Oscitý

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, blahoželáme a želáme úspechy v ďalšom štúdiu.

       Ing.Rastislav Schön

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie