• Novinky

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ III.

      • SPOZNAJ NÁS

       Končíš aj ty základku a rozhoduješ sa na akú školu sa vyberieš? V stredu 26.1.2022 pripravujeme Deň otvorených dverí na našej škole. Dozvieš sa tu všetky informácie o našej škole, o našich študijných odboroch, ale i to, prečo by si mal študovať práve u nás.  

       Nepremeškaj túto príležitosť. Tešíme sa na teba a tvojich kamošov a kamošky!

       Termín: 26.1.2022 od 8:00 – 17:00

       Registrácia návštevníkov prebieha tu: https://forms.office.com/r/eJ9cku32fE

      • Výsledky školského kola Ekonomickej olympiády

      • Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) zorganizoval v tomto školskom roku 5. ročník Ekonomickej olympiády. EO je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl.

       Školského kola súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka našej školy.

       Súťaž prebehla online formou v týždni od 6. 12. 2021 do 10. 12. 2021. Súťažný test obsahoval 25 otázok z mikro a makroekonómie, dejín ekonomického myslenia, finančnej gramotnosti a medzinárodnej ekonómie.

       Našimi najúspešnejšími riešiteľmi a zároveň postupujúcimi do krajského kola sú žiaci:

       Pavel Skovajsa, 4.B

       Lea Pírová, 3.A

       Šimon Viglaš, 4.B.

       Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

        

       Ing. Ľ. Nemčeková, koordinátorka školského kola EO

        

      • Dištančné vzdelávanie od 6.decembra 2021

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava sa stredné školy od pondelka 6.12.2021 učia dištančne.

       Od 6.12.2021 DO ODVOLANIA prechádzajú študenti na dištančný spôsob výučby s platným online rozvrhom, ktorý bude zverejnený v EduPage.

       Vedenie školy.

      • Zmena termínu vianočných prázdnin

      • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 25. 11. 2021 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 07. januára 2022. Vyučovanie po vianočných prázdninách začína v pondelok 10. januára 2021.

      • Projekt "Škola škole"

      • Žiaci 1. a 2. ročníka odbor prevádzka a agroturistika sa zapojili do projektu Škola škole podporovaného BSK. V rámci tohto projektu vysadili v SOŠS v Ivanke pri Dunaji Zelený ostrov – marhuľovú alej s tromi odrodami marhúľ: Maďarská, Ligeti óriás a Karola. Súčasťou boli aj popisné tabule s názvom a popisom odrôd a ich význam vo výžive. Zabezpečili i kompostér s popisom kompostovania rastlinného materiálu. Týmto sa môžu žiaci prakticky zapojiť do zlepšovania životného prostredia na svojej škole.

       Naši žiaci navštívili odborné pracovisko v Blahove, kde mali možnosť vidieť praktické vyučovanie pri výlove rýb, oboznámiť sa  s chovnými druhmi rýb, rastlinnou flórou a vplyvom rybného hospodárstva na životné prostredie. Žiaci získali nové vedomosti, ktoré potvrdili záverečným testom.

       Rada by som poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili na úspešnom ukončení tohto projektu: žiakom 1.A, 2.B odbor prevádzka a agroturistika, Ing. Zuzane Vandákovej, Ing. Jarmile Volovárovej, Ing. Petrovi Írovi a tiež SOŠS v Ivánke pri Dunaji a BSK za finančnú podporu.

       Ing. Jana Novotná

      • Výsadba starých odrôd

      • Naši maturanti sa už minulý rok zúčastnili projektu SadOVO, ktorý nedávno dotiahli úspešne dokonca. Hlavnou myšlienkou bola výsadba 10-tich starých odrôd, ktorých skladbu si sami navrhli. Vysádzali sa odrody, ako napr. Borowinka, Krvavka Helíkova, Krasokvet žltý a pod.

       Plán, predprípravu a i samotnú výsadbu absolvovali na výbornú a dnes sa hrdo pýšia, že prispeli k naplneniu krásneho cieľa. Taktiež dúfajú, že stromčekom sa bude dariť a o pár rokov z nich budú veľké rodiace stromy.

       V mene všetkých študentov by som sa chcela poďakovať pracovníkom Živice, že si vybrali práve našu školu, a tiež pani profesorke Volovárovej a pani profesorke Novotnej za pomoc a podporu. ĎAKUJEME !

       Diana Gálisová, 4.B

      • Projekt Climvino - Meteostanica - prednáška

      • Naša škola sa zapojila do projektu Climvino, vďaka čomu sme získali meteostanicu, ktorá posiela metrodáta a vyhodnocuje prognózu o signalizáciu  hubových chorôb viniča. Časť meteostanice je umiestnená v objekte pivnice a časť priamo v našom vinohrade Emresovka.

       V piatok 12.11.2021 sa v škole uskutočnila prednáška a prezentácia meteostanice, ktorej sa zúčastnili žiaci celej školy. Veľmi podrobne sa oboznámili so systémom fungovania stanice a s vyhodnocovaním meteo údajov. Študenti tieto poznatky využijú v predmetoch Náuka o prostredí rastlín a Ochrana rastlín a v samotnej praxi.

      • Prezentácia firmy Oslavan

      • Dňa 10.novembra 2021 firma Oslavan uskutočnila prezentáciu náradia švajčiarskej firmy FELCO pre študentov našej školy, ktorí toto náradie používajú (pílky, nože, nožnice). V druhej časti si študenti mali možnosť po praktickej ukážke svoje náradie nabrúsiť, ošetriť a pripraviť na plnenie tém učebnej praxe.

      • ŠKOLENIE MANAŽMENTU

      • Dňa 3. novembra si pre nás Junior Achievement Slovensko v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia pripravilo ŠKOLENIE MANAŽMENTU ŠTUDENTSKÝCH FIRIEM, ktoré sa uskutočnilo formou online webinára.

       Prebrali sme mnoho zaujímavých tém týkajúcich sa:
       1. Stanovenia cieľov, ich sledovanie a vyhodnotenie – pracovné a osobné ciele, čo je môj produkt a kto je môj zákazník, stanovenie si vízie a misie firmy
       2. Leadershipu – aká má byť osoba lídra, aké sú jeho úlohy, štýly riadenia, vedenia a motivovania ľudí a tímov
       3. Projektového manažmentu – stanovovanie úloh projektu, časový harmonogram, deľba úloh a zodpovednosti v tíme, plánovanie zdrojov, monitoring a vyhodnotenie projektu

             Webinár bol pre nás obohacujúci a chceli by sme sa poďakovať lektorom z medzinárodnej firmy AT&T, rovnako aj programovým manažérom z organizácie Junior Achievememt Slovensko.

                                                                                                             Firma Vinárka

      • Jesenné prázdniny

      • Milí študenti,

       v dňoch 28. a 29. októbra 2021 budú jesenné prázdniny. V pondelok 1. novembra 2021 je štátny sviatok.  Prajeme krásne prázdniny.

       Vedenie školy.

      • Zahraničná prax našich maturantov v Eisenstadte

      • Naša škola sa stále snaží ponúkať vedomosti a skúsenosti na svetovej úrovni, odzrkadlením toho je aj možnosť, ktorá nám trom študentom maturitného ročníka (Juraj Krchňavý, Pavel Skovajsa, Šimon Viglaš) bola dopriata. Mohli sme sa zúčastniť dvojtýždňovej zahraničnej praxe v rakúskom meste Eisenstadt na partnerskej vinárskej škole Weinbauchschule Burgenland.

       Počas dvoch týždňov (od 11.10. do 22.10. 2021) sme sa teda plne zúčastnili edukatívneho procesu vzdelávania  v segmente poľnohospodárskej výroby zameranej na ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo, ktoré tamojšia škola vyučuje.

       V priebehu prvého týždňa sme sa okrem teoretického a praktického vyučovania zúčastnili aj nádhernej exkurzie spojenej so zberom hrozna v malebnom mestečku Eisenberg an der Pinka s dlhou vinohradníckou tradíciou. Po zbere hrozna nasledovala návšteva lokálneho vinárstva Weingut Kopfensteiner, ktoré sa predovšetkým zameriava na výrobu červených vín z preferovanej odrody Blaufränkisch (Frankovka modrá), ktorú sme v historickom svahovitom vinohrade predtým oberali.

       Druhý týždeň nám zase naši hostia spríjemnili historickou návštevou Eisenstadtských kláštorov a kostolov so zanieteným výkladom od pána Mag. Ericha Ungera. Čudovali by ste sa, že mladých ľudí dokázala aj takáto pre nás na prvý pohľad „nezaujímavá“ aktivita naozaj baviť a bola pre nás obohacujúcou.

       Okrem týchto aktivít sme sa na praktickej časti učebného procesu zúčastnili: ochutnávky mladých vín zo školskej produkcie, zberu hrozna, procesu spracovania hrozna, zberu jabĺk, triedenia jabĺk podľa predajných tried, výroby ovocných destilátov, automatického sušenia jabĺk a hrušiek, procesu pasterizácie ovocných štiav rovnako ako aj procesu plnenia fliaš a Bag in Boxov na modernej plniacej linke.

       Náš voľný čas po vyučovaní v škole sme využili naplno a okrem dobehnutia si školských povinností zo Slovenska sme navštívili množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré historické mesto Eisenstadt ponúka (Zámok Esterházyovcov, Schlosspark, Haydn-Haus, Dom Sankt Martin...)

       Na záver by sme chceli srdečne poďakovať vedeniam oboch škôl nielen za našu možnosť zúčastníť sa, pohostenie, ochotu, ale aj za možnosť prehĺbenia a utvrdenia si našich vedomostí v tomto nádhernom odvetví.

        

       Text: Pavel Skovajsa Foto: Juraj Krchňavý, Šimon Viglaš