• Novinky

      • Medzinárodná súťaž v reze viniča vo Valticiach.

      •     Střední vinařská škola Valtice zorganizovala aj tento rok súťaž v reze viniča s medzinárodnou účasťou, na ktorej súťažili študenti zo 4 stredných škôl z Česka a naša SOŠVO Modra. Študenti boli rozdelení do 2 kategórií – dievčatá a chlapci, pričom celkový počet bol 63 rezačov. Rezali 4-ročný mladý vinohrad odrody Rulandské šedé. V pravidlách bol stanovený počet 25 krov v časovom intervale 20 minút, pričom viničie zostalo na drôtenke z dôvodu objektivity hodnotenia. Ako hlavné kritérium hodnotenia bola kvalita rezu, dosiahnutý čas bol pomocný ukazovateľ.

       Našu školu reprezentoval študent 4.A triedy Adam Bennár, ktorý obsadil pekné 10. miesto. Blahoželáme a želáme úspešné ukončenie štúdia.

      • Návšteva Štátnej veterinárnej a potravinovej  správy SR

      •      Začiatkom februára sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili vzdelávacej exkurzie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu v Bratislave, kde ich sprevádzal vedúci oddelenia kontroly vín Ing. Marek Závracký. Vypočuli si prednášku o činnosti ústavu, o jednotlivých pracoviskách a aj o špeciálnej mikrobiológii, ktorá zahŕňa označovanie potravín a senzorické vyšetrovanie (aj vína).

            ŠPVS je certifikačný orgán a pravidelne robí aj školenia posudzovateľov  vína. Žiaci pod vedením Ing. Čistej Tretinovej navštívili aj fyzikálno – chemické laboratóriá, kde si zopakovali postupy jednotlivých analýz pre víno (obsah síry, obsah cukru, obsah alkoholu a obsah kyselín). Tie im ukázali pani laborantky. 

            ŠVPS disponuje aj špeciálnou degustačnou miestnosťou s oddelenými boxami na individuálne odborné senzorické posudzovanie vín. Následne absolvovali posudzovanie vín aj prakticky, pripravených bolo 25 vzoriek  rôznej akosti, kvality, ročníka a ceny. Žiaci hodnotili  100 bodovým systémom O.I.V. v štandardizovanom pohári O.I.V.. Ku každej vzorke sa viedla krátka diskusia, či je víno v poriadku a naopak, či má chorobu alebo vadu a či zodpovedá kvalite uvádzania produktu na trh. Prezentáciu jednotlivých odrôd viedol kontrolór vín Ing. Bohumil Pajer. Žiaci prakticky hodnotili a slovne opisovali jednotlivé druhy vína. Odniesli si cenné skúsenosti z oblasti senzorickej analýzy vín a vinárskej legislatívy na Slovensku, ktoré im budú nápomocné v ďalšom štúdiu v maturitnom ročníku.

            Exkurzie sa zúčastnilo 12 žiakov odboru podnikanie a somelierstvo. Srdečne ďakujeme celému tímu oddelenia kontroly vín za prípravu a organizáciu odbornej degustácie a praktické ukážky.

       Ing. Klaudia Čistá Tretinová

      • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      •      V stredu 15. 2. 2023 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku na Gymnáziu Bílikova 24 v Bratislave a naše horúce želiezko Mária Červená z 3.B  vzorne reprezentovala našu školu. Z 15 stredných škôl obsadila pekné 4. miesto. Gratulujeme, prajeme jej veľa úspechov v štúdiu a ďakujeme za reprezentáciu.

       Mgr.Ing. Jarmila Kočišová

      • Oslavan - prezentácia náradia

      • Dňa 7.2.2023 sa konala prednáška a prezentácia náradia firmy Oslavan. Študenti sa dozvedeli novinky v oblasti ručného poľnohospodárskeho náradia. Po prednáške si mohli, pod profesionálnym vedením firmy Oslavan, odborne vyčistiť svoje náradie, ktoré používajú pri práci vo vinohrade a ovocnom sade. Naučili sa pracovať s brúsnym kameňom a brúskou na nože.

      • Zmena poplatkov za stravu

      • Od 1.3.2023 sa mení poplatok za stravu pre žiakov - stravníkov dochádzajúcich do školy (neubytovaných na ŠI). Nová cena za obed je 2,80 € (z toho réžia 0,50 €).

       Zmena stravnej jednotky je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2023 zo dňa 27.1.2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

      • Ochutnávka vín mladých vinárov

      •      Mladí budúci vinári, študenti tejto jedinečnej strednej odbornej školy zorganizovali 13. ročník Ochutnávky vín mladých vinárov.

            Len málo plodov ľudskej práce má toľko obdivovateľov a uctievačov ako víno. Mali sme možnosť zažiť príjemnú atmosféru na našej škole, k dispozícii bolo 629 vzoriek vín a samozrejme nechýbali ani gastronomické špeciality.
            Vinárska vášeň pramení z toho, že je to iný nápoj ako všetky ostatné. Víno nevznikne samo a preto si vysoko vážime absolventov našej školy, vinárov z celého Slovenska, z Moravy a Rakúska, ktorí poskytli vzorky vín, ale i všetkým, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom pri zabezpečení tejto krásnej akcie.
       Ďakujeme všetkým aktívnym žiakom, podnikateľom, somelierom, ktorí skvelo pod vedením Ing. Idy Matuškovičovej a Ing. Agáty Dudovej  zvládli Ochutnávku vín mladých vinárov na vysokej odbornej úrovni.
       Tešíme sa už teraz na 14. ročník Ochutnávky vín mladých vinárov.
       Firma Vinárka

      • Pozvánka

      • Cena vstupenky: 20€   (vstup, pohár, katalóg)

       vstup ......... 13€

       pohár .........  4€

       katalóg .......  3€

        

        

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 19. januára 2023 sa v Gymnáziu Pezinok konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu v kategórii stredných odborných škôl reprezentoval víťaz školského kola žiak 2.B Alan Jiří Volařík, ktorý postúpil do krajského kola. Víťazovi srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Upršaný  18. január priniesol našej študentke Márii Červenej z 3.B prvenstvo v kategórii pre SŠ v Olympiáde v nemeckom jazyku. Celkovo bolo 7 kategórií. Olympiáda bola  rozdelená na písomnú  a ústnu časť. Úspešnej víťazke srdečne gratulujeme a prajeme v ďalšom štúdiu veľa úspechov.

       Mgr.Ing. Jarmila Kočišová

      • FiNNkvíz

      • ​​​​​​Nadácia NN ľuďom spustila na konci novembra 2022 pilotný ročník jednodňového vzdelávacieho projektu FiNNkvíz. Hlavnou myšlienkou tejto online aktivity pre žiakov 1. a  2. ročníka stredných škôl bolo preveriť a posilniť ich znalosti z oblasti finančnej gramotnosti. Obrovskou výhodou edukačného kvízu bolo, že sa mohol realizovať v online prostredí žiakom dobre známej aplikácie EduPage.

       Vo FiNNkvíz-e mali žiaci za úlohu v priebehu 40 minút zodpovedať 20 rôznorodých otázok  zo sveta financií za 25 bodov. Do súťaže o finančné ceny sa zapojilo takmer
       5-tisíc stredoškolákov.

       ​​​​​​​​​​​​​​Z našej školy sa prihlásili štyria žiaci z 2.B triedy – Simon Hergott, Roman Kanich, Alan Jiří Volařík a Nikolas Matúš Zápražný. Vedomosti čerpali z predmetu „Viac ako peniaze“, ktorý absolvovali už v 1. ročníku. Do súťaže o finančné ceny sa zapojilo takmer 5-tisíc stredoškolákov a preto nás veľmi teší, že sa naši žiaci prebojovali svojimi vedomosťami na najvyššie priečky a k celkovému víťazstvu im chýbal iba 1 bod😊.

       Aj preto im predstaviteľka Nadácie NN ľuďom, pani Ingrid Zelina, prišla osobne odovzdať vecné ceny. Dúfame, že žiakov ceny potešili a ich úspech povzbudí aj ostatných žiakov k účasti na podobných súťažiach.

        

      • Návšteva Malokarpatského múzea v Pezinku

      • Dňa 20.12.2022 naši prváci zavítali v rámci predmetov DEV a RNK do Malokarpatského múzea v Pezinku. Čakali nás dve zážitkové expozície -Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami. Videli sme najväčšiu zbierku lisov v Európe .Prehliadka bola doplnená o interaktívne prvky ako audiovizuálna mapa, arómobar, štuplovačka, strúhací stolec...

      • Domy s vôňou vína

      • Hoci zima zliezala z chrbtov Malých Karpát, prvákov chlad neodradil na potulku starou Modru. Preskúmali sme Súkenícku ulicu, staré vinohradnícke domy, kamene pri vchodoch, stredoveký obranný múr, baštu v ktorej sídlila keramika i dom pivnice pána Lajdu. V minulosti sa hovorilo:Niet lepšej silnice jak Laudovej pivnice.Sodomová

      • Predvianočné ovocinárske dni

      • Po dvoch rokoch sa znovu stretli ovocinári na „Predvianočných ovocinárskych dňoch„  v Piešťanoch, kde si vymieňali svoje skúsenosti. Popritom im OÚS zabezpečila zaujímavé prednášky . Tak ako aj v predchádzajúcich  rokoch  nezabudli pozvať študentov stredných odborných škôl. Desiati naši žiaci vybraní z jednotlivých tried si mohli rozšíriť svoje vedomosti z ovocinárskej výroby priamo od významných firiem, výskumu (automatizácia výroby – využitie robotov, ekológia závlahy, bio ochrana rastlín, pestovanie orecha kráľovského a pod). Týmto aj v mene našich študentov by sme radi poďakovali vedeniu OÚS  a hlavne predsedovi Ing. Mariánovi Vargovi, že nezabúdajú na mladú generáciu, možno aj ovocinárov.

       Ing. Jana Novotná,  Ing. Jarmila Volovárová

      • Vianočné trhy v Trnave

      • 15.decembra 2022 trieda 1.A navštívila  predvianočnú Trnavu, aby si nielen  spríjemnila poobedňajšie hodiny atmosférou tradičných trhov, ale aj upevnila triedny kolektív.

       Ing. Jana Novotná

      • Program Body image

      • 14. decembra 2022 žiaci druhého ročníka pracovali v rámci primárnej prevencie na programe body image. Aktivity boli zamerané na sebaúctu, sebahodnotenie, sebadôveru a vzťah k vlastnému telu.

       Mgr. Sodomová

      • Valné zhromaždenie na VINÁRKE

      • Dňa 9.12.2022 sa na našej škole uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie našej študentskej firmy Vinárka. Členovia firmy v sále školy odprezentovali základné údaje o spoločnosti, stanovy spoločnosti, svoj podnikateľsky plán, plánovaný marketing, podrobný finančný plán, či školenia, na ktorých sa manažment firmy mohol zúčastniť.

       Podrobné analyzovala podnikateľský plán a najväčšiu pozornosť zamerala na akciu, ktorú chystá firma Vinárka, dňa 4.2.2023 – Ochutnávka vín mladých vinárov a požiadala o spoluprácu pri jej organizovaní.

       V závere poďakovali všetkým prítomným a hlavne akcionárom firmy Vinárka za prejavenú dôveru a ubezpečili ich, že vynaložia úsilie, aby firma bola úspešná a reprezentovala školu v širokom okolí.

       Firma VINÁRKA

      • Burza informácií Senica

      • Dňa 24.11. 2022 sme sa zúčastnili Burzy informácií a prezentácií stredných škôl v Senici. Akciu zastrešoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica. O odboroch, ktoré sa študujú na našej škole sme informovali ôsmakov a deviatakov z okresov Senica a Skalica.

      • Stredoškolský Modra cup 2022 vo florbale

      • Dňa 2.decembra 2022 sa uskutočnil v ŠH ZŠ Ľ. Štúra Modra STREDOŠKOLSKÝ MODRA CUP 2022 zmiešaných družstiev vo florbale. Organizátorom turnaja bolo Gymnázium Karola Štúra v Modre v spolupráci so Športovým klubom Modra.

       Turnaja sa zúčastnili už ostrieľaní žiaci z našej školy, ale aj nováčikovia, teda naši prváci a prváčky, hlavne z I. B triedy. Žiaci a žiačky húževnato bojovali o každú loptičku a nepovolili ani po rôznych nepríjemných zrážkach so súpermi. Po dramatických zápasoch nakoniec vybojovali 3. miesto (Druhé miesto im uniklo iba o skóre).

       Ďakujeme a blahoželáme.

       Školu reprezentovali: Viktor Koščál, Hugo Krička, Adam Štrofek, Šimon Turčina, Andrej Mušák. Samuel Šutta, Daniela Vinkláriková, Frederika Švihoríková, Vanessa Ozábalová, Soňa Myslíková, a Patrícia Nádaská.

       Ing. Miroslav Ďurčo

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie