• Novinky

      • Odborné technologické cvičenia pre tretiakov v CARPATE DIEM

      • V druhej polovici júna mali naši tretiaci možnosť počas troch dní zažiť veľmi inšpiratívne odborné technologické cvičenia v praxi vo vinárstve CARPATE DIEM v Šenkviciach.

       Spoločnosť CARPATE DIEM sa zameriava na  jedinečnú kvalitu produkcie z hrozna z vlastných vinohradov v biokvalite s minimálnym obsahom biogénnych amínov (napr. histamínu).

       Žiaci videli kompletnú výrobnú liknu, oboznámili sa s postupmi odkalovania muštov a riadeného kvasenia až po prípravu vín na fľašovanie. Mali možnosť spoznať najmodernejšie technologické zariadenia zamerané na šetrné spracovanie hrozna s možnosťou chladenia rmutu v uzavretom pneumatickom lise, kryomacerácie rmutu a regulácie teploty pri kvasení muštu. Našich budúcich vinárov zaujalo rotačné piestové čerpadlo FRANCESCA, ktoré môže prepravovať celé hrozno, rmuty, mušty až po kvasničné kaly.

       Pekným záverom technologických cvičení bola degustácia z produkcie vinárstva s kompletným odborným výkladom.

       Následne na ďalší deň navštívili druháci vinohrady, ktoré obhospodaruje CARPATE DIEM.

       Ďakujeme pánovi Mgr. Petrovi Fitzovi za profesionálne vedenie technologických cvičení a za čas, ktorý venoval našim študentom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

        

       autori fotografií: V. Koščík, 3.A, N. Menyhart, 2.A

      • Úspešní absolventi vzdelávacích programov JA Slovensko v šk. roku 2020/21

      • V školskom roku 2020/21 mali naši študenti možnosť zapojiť sa do vzdelávacích programov zameraných na rozvoj podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti, ktoré zastrešuje vzdelávacia organizácia JA Slovensko. 

       Úspešní absolventi: 

       • programu Viac ako peniaze, ktorý je rozvíja finančnú gramotnosť, boli žiaci 2. A:  Kristína Adamkovičová, Adam Bennár, Peter Galba, Tomáš Klásek, Nicolas Menyhart, Matej Pomfy, Lukáš Sabol, 
       • programu Zručnosti pre úspech, ktorý je zameraný na podnikateľskú tvorivosť a posilňovanie tzv. mäkkých zručností, boli žiaci 3. B: Pavel Skovajsa, Alexandra Jančovičová, Filip Tušan, 
       • programu Online ekonómia – Učebnica ekonómie a podnikania, zameraného na princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu, boli žiaci 4. B: Michaela Bruziková, Juraj Čížik, Frederika Demová, Michal Durdovanský, Mário Filip, Dorota Javorová, Patrik Kolek, Adam Lančarič, David Myslík, Kristína Oravcová, Martin Škápik, Andrej Štrbík, Matej Zápražný.
         

       Gratulujeme! 

      • Imatrikulácie prvákov

      • In vino veritas, čo všetko pri ňom príde na pretras...

       Týmto mottom sme 16. júna začínali imatrikulácie nových prvákov. Privítali sme ich do cechu vinárskeho silou viniča hroznorodého, dúškom vína a následným odovzdaním darčekov. Otestovali sme ich zručnosť a presnosť v rôznych súťažiach, ktoré sme si pre nich pripravili. Novým prvákom želáme krásne strávené roky na našej Modranskej vinárke, kde aj oni dorastú ako vinič, dozrejú ako víno a stanú sa z nich úspešní vinári.

       Imatrikulácie pripravila 2.A.

        

      • MAKITA

      • Vo štvrtok 17. júna sa na škole uskutočnili ukážky profi náradia Makita. Žiaci prvých ročníkov dostali inštruktáž, ukážku aj možnosť si vyskúšať množstvo zariadení. O všetko sa postaral výborný a ochotný tím z Makity. Ďakujeme.

      • Genealógia - prednáškový cyklus

      • Na začiatku júna navštívil našu školu doc. RNDr. Dušan Cmarko PhD z 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, z Ústavu biológie a lekárskej genetiky. Pre našich žiakov vytvoril prednáškový cyklus - Genealógia. Zaujímavou formou vysvetlil a doplnil učivo aplikovanej biológie v 2.ročníku - genealogické a gemelilogické metódy a ich využitie pri genetickej predpovedi. Docentovi Cmarkovi ďakujeme za opätovnú spoluprácu s našou školou a tešíme sa na ďalšie prednášky.

      • Workshop Bankári do škôl

      • V utorok 15.júna 2021 sa tretiaci študijného odboru PODNIKANIE zúčastnili online workshopu Bankári do škôl, ktorý organizovala spoločnosť JA Slovensko v spolupráci so Citibank pre budúcoročných študentov Aplikovanej ekonómie. Téma workshopu bola Úvod do projektového riadenia.

      • 2. kolo prijímacieho konania

      • 2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční 15. júna 2021. Prihlášky na štúdium na našu školu pošlite najneskôr do 11. júna 2021, e-mailom (info@svosmo.sk) alebo poštou na adresu školy.

       Voľné miesta:

       odbor 4227M01 prevádzka - 6

       odbor 4227M02 podnikanie - 4

       odbor 4227M03 agroturistika - 2

       odbor 4227M05 someliérstvo - 5

        

      • Záhon s liečivými bylinkami – projekt „Poďme sa učiť von“

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Záhon s liečivými bylinkami – projekt „Poďme sa učiť von“.

       V areáli našej školy máme nový záhon s liečivými bylinkami, ktorý vznikol v rámci projektu Škola škole „Poďme sa učiť von!“ v spolupráci s Gymnáziom Pezinok.

       Vo fotogalérii si môžete pozrieť ako záhon postupne počas roka vznikal, ako sa na ňom podieľali naši druháci a ako sa nám krásne v tomto období rozrástol.

       Vyvýšený záhon je osadený informačnými tabuľami, na ktorých okrem názvov liečivých byliniek v slovenčine, nájdete aj ich názvy v latinskom, anglickom a nemeckom jazyku.

       Neprehliadnite QR kód, cez ktorý si načítate podrobnosti o jednotlivých rastlinách a využití liečivých bylín.

       Tešíme sa, že sme spolu so žiakmi skrášlili časť nášho areálu, ponúkli ďalší priestor pre poznávanie rastlín, účinkov liečivých bylín a zároveň podporili i jazykové vzdelávanie.

       Koordinátorky projektu - Ing. G. Binovcová, Ing. Ľ. Nemčeková

      • Vinárstvo Miroslav Dudo VMD - degustácia a prehliadka

      • Dňa 14.5. sa žiaci zo 4.A zúčastnili odbornej degustácie a prehliadky vinárstva Miroslav Dudo – VMD.
       Mali sme možnosť vidieť priestory pivnice, spôsob výroby vína a možnosť degustovať ich špičkové víno. Sme veľmi vďační za to, že nám umožnili nazrieť do ich vinárstva a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      • Vinárstvo Malík - degustácia a prehliadka

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vinárstvo Malík - degustácia a prehliadka.

       Dňa 13.5. sa žiaci zo 4.B zúčastnili odbornej degustácie a prehliadky vinárstva u pána profesora Fedora Malíka. Mali možnosť vidieť priestory pivnice, spôsob výroby vína a možnost degustovať jeho špičkové víno. Sprevádzal ich priamo pán profesor, ktorý odovzdal našim žiakom svoje vedomosti a skúsenosti a zvýšil tak povedomie o tom, čo obnáša byť vinárom. Veľmi sme mu za to vďační a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      • Oznam !!!

      • Milí študenti,

       keďže pezinský okres je podľa Covid-19 školského automatu v ružovej farbe, od 10.5.2021 sa vyučujú všetky triedy prezenčne. 

       Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, prosím nahláste sa na obedy aspoň deň vopred pani Hayderovej telefonicky. Tel.: 033/647 25 80.

       Informácie o rozvrhu hodín a ubytovaní na internáte Vám poskytne Váš triedny učiteľ a skupinová vychovávateľka.

       Tešíme sa na Vás!