• Novinky

      • Zlatý Amos 2019

      • Súťaž o najobľúbenejšieho učiteľa Slovenska

       Vo finále celoslovenskej súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa - Zlatý Amos 2019, ktoré sa konalo 5. mája 2019 v Pezinku, bol ocenený aj náš pán učiteľ Mgr. Jozef Matejovič.

       Pán Matejovič získal Cenu Jána Gašperana (zakladateľa súťaže). Víťaza tejto kategórie vyberá 16 členná špeciálna žiacka porota – hodnotiaca príbehy všetkých prihlásených učiteľov.

       Krásny príbeh jeho učiteľskej cesty si aj Vy môžete prečítať tu:https://www.zlatyamos.sk/matejovic/

       Nášmu pánovi učiteľovi srdečne gratulujeme!

       Nielen počas finálového večera, ale už zopár týždňov žili prípravami na túto súťaž spolu s pánom profesorom aj žiaci účinkujúci v programe: Juraj Krchňavý, Dorota Javorová, Martin Škápik, Adam Lančarič a Matej Hodulík.Veľmi pekne im ďakujeme (aj všetkým ďalším, ktorí pridali ruku k dielu) za pomoc, podporu a reprezentáciu!

      • Riaditeľské voľno - 06. 05. 2019

      • Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ  udeľuje riaditeľstvo Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej dňa 06. 05. 2019 (pondelok) – RIADITEĽSKÉ VOĽNO z organizačných dôvodov.

       Výuka bude opäť prebiehať od 07. 05. 2019 (utorok) podľa rozvrhu uvedeného v časti Zmeny rozvrhu.

        

       Ing. Monika Kisová

       riaditeľka školy

      • Novodobo so Shakespearom

      • Dorota Javorová získala 1. miesto v prednese prózy v anglickom jazyku.

       Dňa 25. apríla 2019 sa konala súťaž v prednese prózy v anglickom jazyku "Novodobo so Shakespearom" v Pezinku.

       Našu školu reprezentovala žiačka 2. ročníka - Dorota Javorová pod vedením pani učiteľky Mgr. Z. Bachratej.

       Dorota Javorová dosiahla vynikajúce umiestnenie, svojim prejavom výborne obstála v tvrdej konkurencii a získala 1. miesto v III. kategórii.

       Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k úspechu!

      • 41. ročník celoštátnej súťaže SOČ

      • Naši študenti - Dominik Kubica a Martin Demovič, ktorí boli úspešní v krajskej prehliadke SOČ, nás reprezentovali na 41. ročníku celoštátnej súťaže Strednej odbornej činnosti, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v dňoch 24. - 25. mája 2019 v Košiacich.

       Obaja mali výborne spracované projekty. Martin Demovič súťažil so svojou prácou "Čucoriedky v domácej záhradke" a Dominik Kubica prezentoval svoju prácu s témou "Model výstavby intenzívneho ovocného sadu". Do tejto súťaže sa dostali najlepšie práce zo všetkých krajov Slovenska, konkurencia bola veľká, takže už postup bol veľkým úspechom. Navyše Dominikovi sa podarilo pekné umiestnenie - získal 5. miesto. 

       Obom študentom ďakujeme za reprezentáciu školy, gratulujeme k úspechu a prajeme veľa chuti a tvorivosti pri ďalších projektoch.

        

      • Záverečné valné zhromaždenie firmy JA Vinárka

      • Dňa 30.4.2019 sa v priestoroch sály Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre uskutočnilo záverečné valné zhromaždenie firmy JA Vinárka. Zúčastnili sa akcionári, pedagogický zbor a manažment podniku.

       Záverečné valné zhromaždenie prebiehalo podľa programu.  Zhodnotili sme hospodárenie spoločnosti a dosiahnuté výsledky. Napriek začiatočným ťažkostiam sme dosiahli veľmi priaznivé hospodárske výsledky. Sme veľmi radi, že sme mohli svojim akcionárom vyplatiť 100 percent dividend.

       Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali pri organizovaní našich akcií.

       Špeciálne poďakovanie patrí našej pani profesorke Ing. Ide Matuškovičovej, že celú dobu stála pri nás aj napriek všetkým naším charakterom a okolitým okolnostiam. Viedla nás pri všetkých akciách a ich pri organizovaní. Naučila nás napredovať a nevyhýbať sa zodpovednosti. Ďakujeme za Váš čas a odhodlanie, stálo to za to.

       Celé valné zhromaždenie sa nieslo v prijemnom pracovnom ale i v spoločenskom duchu. Prajeme veľa šťastia a úspechov budúcim manažérom firmy JA Vinárka.

       Manažment firmy JA Vinárka zo 4. A triedy

      • Odborná exkurzia v Hubert J.E., s. r. o., Sereď a návšteva Múzea holokaustu

      • Dňa 26. apríla 2019 sa žiaci 3. A zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Hubert, J. E., s.r.o. Sereď. Prvou mimofrancúzskou fabrikou na výrobu šumivého vína nás sprevádzal pán J. Slováček. Okrem cenných technologických poznatkov sme sa dozvedeli i zaujímavosti a užitočné informácie o marketingu značiek produktov, ktoré spoločnosť ponúka na trhu. Ďakujeme spoločnosti Hubert J. E., s.r.o. za možnosť prepájať teóriu s praxou.

       Exkurziu sme spojili i s návštevou Múzea holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora počas II.svetovej vojny a je zároveň pamätníkom zavraždeným Židom zo Slovenska.

      • Víťazstvo našich žiakov v krajskom kole SOČ

      • Naši žiaci boli úspešní v krajskej prehliadke 41. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa konala v Bratislave:

       Martin Demovič, žiak 2.A triedy súťažil v odbore 07 Pôdohospodárstvo s prácou s názvom: "Čučoriedky v domácej záhradke" a získal vynikajúce 1. miesto.

       Dominik Kubica, žiak 4.A tiedy súťažil v odbore 15 Ekonomika a riadenie s prácou s názvom: "Model výstavby intenzívneho ovocného sadu" a získal krásne 2. miesto.

       Obaja žiaci postúpili na celoštátnu prehliadku SOČ v Košiciach.

       Srdečne študentom gratulujeme a držíme palce na celoštátnej prehliadke!

      • 20. ročník medzinárodnej súťaže Mladý somelier

      • V dňoch 15. a 16. apríla 2019 sa konal 20. ročník medzinárodnej juniorskej súťaže Mladý somelier 2019. Našu školu reprezentovali žiačky 3. ročníka  - Alžbeta Babiarová a Bibiána Dodoková pod vedením pani učiteľky Ing. Dudovej.

       Alžbeta Babiarová dosiahla vynikajúce umiestnenie, výborne obstála v tvrdej konkurencii a získala 1. miesto. Bibiáne Dodokovej sa podaril  tiež veľmi pekný výsledok a skončíla medzi desiatimi najúspešnejšími súťažiacimi.

       Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k úspechu!

      • SEMINÁR PRE BUDÚCICH PRVÁKOV

      • Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole 

       na prípravný seminár k prijímacím pohovorom 

       z biológie a slovenského jazyka.

       Seminár sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2019 v čase od 9,00 do 13,00.

       V prípade záujmu je pripravený program pre rodičov,

       ktorí by chceli sprevádzať svoje deti a spoznať našu školu. 

       Okruhy tém k prijímacím pohovorom budú zverejnené čoskoro na našej webovej stránke.

       Váš záujem hláste na e-mail: info@svosmo.sk, alebo na tel. č. 033/6472579

      • Študentská degustácia 2019

      • VI. ročník študentskej odbornej degustácie vín

       Už po šiesty krát organizovala naša škola odbornú degustáciu pre našich žiakov. Degustácia sa konala 19.03. 2019 za účasti všetkých žiakov tretieho s štvrtého ročníka.  Hodnotenie realizujú priamo študenti pod vedením skúsených pedagógov a pozvaných odborníkov z praxe.

       Tento rok pozvanie prijali, pán Ing. Jozef Kováč, Ing. Ľubomír Miklovič, Ing. Erik Brunovský a Michal Pavelka. Odborníci z praxe boli predsedovia jednotlivých komisií a konzultovali so žiakmi každú hodnotenú vzorku slovne aj pomocou degustačného hárku. Hodnotenie vzoriek prebiehalo pomocou degustačného hárku 100-bodovýcm systémom O.I.V. únie enológov anonymne.

       Vzorky boli rozdelené do jednotlivých kategórií podľa farby, obsahu zvyškového cukru a podľa kvalitatívneho zatriedenia. Vytvorili sme 4 komisie, z ktorých sme na konci vyhodnotili najvyššie obodované vína.

       Požiadavky na hodnotenie, ako aj na prácu komisie bola rovnaká, ako v reálnych hodnotiacich komisiách. Kalibračnou vzorkou bola nultá vzorka, biele suché vína Veltlínske červené skoré, 2018.

       Degustácia žiakom slúži ako praktické vyučovanie v odbore „somelier“ a pomáha im spoznávať víno po všetkých jeho stránkach, technologickej aj senzorickej. Žiaci nadobúdajú nové vedomosti a zručnosti v tejto oblasti, a vedia lepšie medzi sebou komunikovať a kooperovať s predsedom komisie. Naučia sa lepšie pracovať s degustačnou tabuľkou a jej vyhodnotením. Zároveň si viac uvedomujú hodnotu vína, ako produktu a jeho úspešnosť na trhu.

       Počet vzoriek celkom: 41

       Miesto konania: spoločenská sála školy

        

       Komisia č.1 -  biele vína polosuché a sladké (predseda Ing. Erik Brunovský)

       Komisia č. 2 - ružové vína  (predseda Michal Pavelka)

       Komisia č. 3 - biele vína suché (predseda Ing. Ľubomír Miklovič)

       Komisia č. 4 - červené vína  (predseda Ing. Jozef Kováč)

       Vyhodnotenie:

       Veľká zlatá medaila   93 – a viac bodov

       Zlatá medaila             88 – 92,99 bodov

       Strieborná medaila    84 – 87,99 bodov

       Degustáciu po odbornej a praktickej stránke pripravovali: Ing. Klaudia Čistá Tretinová

                                                                                                   Ing. Agáta Dudová

       Ďakujem pani Ing. Agáte Dudovej, za profesionálnu prácu pri organizácii študentskej degustácie, koordináciu žiakov pri príprave a v zázemí, príprave jednotlivých vzoriek a zabezpečenie správneho a plynulého servisu vín. 

        

       Vyhodnotenie vín:

       Z každej komisie najvyššie hodnotené vína:

       Komisia č.1:   vzorka č. 2 – DEVÍN 2018 polosuché, VMD Víno Miroslav Dudo, Modra (90 b.) ZM

                              vzorka č. 4 – IRSAI OLIVER 2017 polosuché, moravské zemské, ČR  (88,5 b.) ZM

                              vzorka č. 10 – Tokajský výber 3.putňový, 2007, Zlatý strapec (88 b.) ZM

       Komisia č. 2:  vzorka č. 3 – CABERNET SAUVIGNON ROSÉ 2018, suché, Vinárstvo Bognár Sv.Jur (87 b.) SM

                              vzorka č. 4 – CABERNET SAUVIGNON ROSÉ 2018, suché Mrva&Stanko, Trnava (85,25 b.) SM

       Komisia č. 3:  vzorka č. 5 – SAUVIGNON 2017, suché, Vinárstvo Matyšák, Pezinok (88,5 b.) ZM

                              vzorka č. 6 – VELTLÍNSKE ZELENÉ 2017, suché, Vinárstvo Šimonovič, Modra (88,5 b.) ZM

                              vzorka č. 9 – SAUVIGNON 2016, suché, Zámocké vinárstvo Šimák, Edícia R. Janoušek,

                                                     Pezinok (88 b.) ZM

       Komisia č. 4:  vzorka č. 11 – PINOT NOIR 2011, suché, Vinárstvo Pomfy, Vinosady (93 b.) VZM

                              vzorka č. 6 – CABERNET DORSA 2017, suché, Vinárstvo Blaho, Zeleneč (86,33 b.)  SM

                              vzorka č. 10 – FRANKOVKA MODRÁ 2013, suché, VITIS Pezinok (85,66 b.) SM 

        

        Srdečne gratulujeme!

        

       Žiaci:

       Komisia č. 1: Alžbeta Babiarová                                  Komisia č. 3: Alexandra Hranická

                              Samuel Skovajsa                                                           Rebeka Jakubcová

                              Karol Černák                                                                  Klára Murínová

                              Monika Mišáková                                                           Jozef Czako

                              Jaroslav Halač                                                                Vendelín Krasňanský

        

       Komisia č. 2: Bibiana Dodoková                                  Komisia č. 4:  Jakub Juran

                              Denis Lachmann                                                             Roman Mifkovič

                              Martin Ševčovič                                                               Martin Bognár

                              Barbora Kovačovská                                                       Lucia Boďová

                              Dominik Kubica                                                               Sára Gavorníková

        

       Zázemie a práca so vzorkami, servis vína:

       Švajčíková Kristína

       Kotková Katarína

       Kováčiková Nika

       Stračinová Sabina

       Kolek Patrik

       Held David

       Cíferský Adrian

       Hodulík Matej

      • Úspech našej školy v súťaži NAJ AGRO

      • Dňa 27. marca 2019 sa v Nitre konalo celoslovenské finále súťaže NAJ AGRO.

       Našu školu reprezentovali tretiaci – Júlia Uhlárová, Lucia Boďová, Jozef Czako. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením p. učiteľa Bc. Doktoríka a dosiahli skvelý výsledok.

       Jozef Czako sa umiestnil na 1. mieste v kategórii NAJ AGRO CHLAPEC a zároveň zvíťazil aj v súťaži NAJ AGRO NÁPAD - start up do poľnohospodárstva.

       Lucia Boďová sa umiestnila na 3. mieste v kategórii NAJ AGRO dievča.

       Ďakujeme všetkým trom súťažiacim za skvelú reprezentáciu školy a víťazom gratulujeme!

      • Ocenenia ku Dňu učiteľov

      • Bratislavský samosprávny kraj a mesto Modra ocenili pedagogické majstrovstvo našich učiteľov.

       Pán Mgr. Jozef Matejovič si prevzal ocenenie Učiteľ roka 2019 z rúk predsedu BSK pána J. Drobu.

       Primátor mesta Modra pán J. Petrakovič ocenil pána Mgr. Matejoviča a pani Ing. Klaudiu Čistú - Tretinovú.

       Našim učiteľom gratulujeme a prajeme veľa chuti a entuziazmu do ďalšej práce!

       Foto - zdroj: mesto Modra, BSK, súkr. archív.

      • Cesta k finačnej slobode - 2. ročník

      • Ročníkový herný turnaj pre našich prvákov

       Už po druhýkrát sme sa zapojili do iniciatívy European Money Week zorganizovaním ročníkového turnaja "Cesta k finančnej slobode" pre našich prvákov.

       European Money Week je iniciatívou bankových asociácií zameranou na finančné vzdelávanie, tento rok prebiehal v dňoch 25. 3. 2019 – 31. 3. 2019. Jeho cieľom je prispieť k zvyšovaniu finančnej gramotnosti v Európe.

       My sme sa vzdelávali hravou formou, prváci súťažili v hre Finančná odysea v 4 tímoch, cieľom bolo dosiahnuť finačnú slobodu.

       Víťazmi jednotlivých tímov sa stali:

       Dominika Zacharová, 1. B

       Daniela Jankovičová, 1. B

       Ronald Kudláč, 1. A

       Martin Žilinský, 1. A

       Víťazom jednotlivých tímov gratulujeme!

      • P O Z V Á N K A

      •        Rodičovská rada pri SOŠVO v Modre Vás srdečne

       pozýva na rodičovské združenie,  ktoré sa bude konať

       dňa 26. marca 2019 o 18.00 hod.  v príslušných triedach.

                 Prosíme Vás o účasť.

             

        

      • Ďalšie športové úspechy Jaroslava Halača

      • Jaroslav Halač žiak SOŠVO v Modre, člen klubu ŠK SPC Časta, bol veľmi úspešný v silovom trojboji dorastencov a juniorov na Majstrovstvách Slovenska dňa 16.2 2019, ktoré sa konali v Rovensku okres Senica. V kategórii do 105 kg získal 1. miesto

       V súťaži bez rozdielu hmotnosti sa zo všetkých súťažiacich umiestnil na 3. Mieste

       Dosiahnuté výkony: Drep 305 kg

                                            Tlak na lavičke 205 kg

                                             Mrtvy ťah 295 kg

       Celkový súčet v trojboji dosiahol 805 kg

       Jarko, robíš nám všetkým veľkú radosť , sme na Teba hrdí a ďakujeme za vzornú reprezentáciu klubu i našej školy

       Mgr. Jozef Matejovič

      • JARNÝ DEŇ NA MODRANSKEJ VINÁRKE

      • Pozývame žiakov 8., 9. ročníka ZŠ a ich rodičov

       vo štvrtok 21. 3. 2019 v čase od 9,00 do 14,00

       stráviť s nami jeden z prvých jarných dní tohto roka.

       Čo je pre vás pripravené?

       - rozprávanie o viniči, vinohradoch, dozrievaní hrozna

       - príbehy zo starých vinohradov, rozprávanie o patrónoch vinohradníkov a vinárov, vinohradnícke legendy

       - ukážka rezu viniča

       - prechádzka školským ampelografickým vinohradom a ovocným sadom

       - rozprávanie o známych i menej známych druhoch ovocia

       - prehliadka školy a školskej pivnice

       - zaujímavé ukážky a pokusy v našich chemických i biologických laboratóriách

       - ekonomické rady pre budúcich podnikateľov - vinohradníkov, vinárov, pestovateľov, či spracovateľov ovocia.

        

       Svoj záujem o podujatie môžete potvrdiť mailom na: info@svosomo.sk

        

      • LETNÁ ŠKOLA VINÁRSTVA A VINOHRADNÍCTVA VO VINIČKÁCH

      • Vzdelávanie sa v oblasti vinárstva a vinohradníctva patrí k našej škole. Preto sme sa v dňoch 11. – 14. marca zúčastnili projektu  LETNÁ ŠKOLA VINÁRSTVA A VINOHRADNÍCTVA vo Viničkách vo vinohradníckej oblasti Tokaj.

       Projekt organizovala Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Venovali sme sa témam zameraným na vinohradníctvo, vinárstvo a somelierstvo.

       Kurz pozostával z pravidelných prednášok a praktických cvičení. Počas celého kurzu sme boli ubytovaní v Penzióne Zlatá Putňa, ktorého súčasťou je vinárstvo Zlatý Strapec,  v ktorom sme sa zúčastnili i  príjemnej degustácie tokajských vín.

       Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť výborného projektu, ktorý nás veľa naučil.

       Žiaci z 3. A

       foto - zdroj: zúčastnení žiaci

        

        

      • Letná škola ovocinárstva

      • Projekt vypracovaný na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva na SPU v Nitre zapojil do vzdelávania okrem svojich študentov aj žiakov stredných odborných škôl. Týmto sa aj naši študenti druhého a tretieho ročníka zapojili do odborných záhradníckych činností podľa navrhnutého programu. Vzdelávanie trvalo od 11.3. - do 14.3.2019. Prvý deň si žiaci zopakovali a doplnili teoretické vedomosti a odbornú terminológiu. Ďalšie dva dni vykonávali praktické ovocinárske činnosti pod vedením Doc. Ing. Jána Mezeya PhD. a Doc. Ing. Olega Paulena PhD. Hlavnými témami boli:" Nepriame vegetatívne rozmnožovanie a rez jednotlivých ovocných druhov." Posledný deň žiaci zavítali priamo do praxe, kde navštívili PD Tvrdošovce a Emilove Sady v Dvoroch nad Žitavou.

       Touto cestou by sme sa radi poďakovali organizátorom tohto zaujímavého projektu, že nás k nemu prizvali a tým obohatili naše vedomosti a zručnosti.                                                                                    

       Žiaci 2. a 3. ročníka