• Novinky

      • Inovačný workshop na Vinárke

      •      Dňa 24.10.2022 sa už po niekoľký krát na našej škole konal inovačný workschop o ktorý majú študenti veľký záujem. Cieľom workschopu je usmerniť mladých študentov ako začať podnikať a hľadať inovatívne riešenia pri podnikateľskej činnosti. Študentov čakala príjemná atmosféra so školiteľmi z „ inovuj.sk „,

            Na workschope  riešili exteriér átria a zriadenie oddychovej miestnosti pre študentov. Študenti so spoločnými nápadmi a kreativitou prišli na mnoho skvelých nápadov, ktoré sa budú realizovať postupne na našej „VINÁRKE„. Študenti si tiež vyskúšali odprezentovanie nápadov pred širokým publikom.

              V závere chceme poďakovať za profesionálny prístup školiteľov a vedeniu školy za možnosť sa zúčastňovať všetkých projektov, ktoré nás posúvajú ďalej.

       Kristína Juráková 3.B, Laura Balážová 3.B

      • Článok z portálu STARTIT UP

      • Jedným z meradlom kvality škôl je úspešnosť a uplatnenie jej absolventov. Zaoberá sa tým aj nezávislý rebríček INEKO.

       Hodnotenie INEKO za školský rok 2020/21: 4,7

       Odlišným smerom ide SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre, ktorá patrí k najstarším odborným školám na Slovensku. Hoci ide o mimoriadne špecifickú oblasť, vyučených ľudí v tomto obore je na trhu práce málo  škola preto dostáva požiadavky na prácu absolventov v pivničkách, vinotékach či ovocných sadoch, a to nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku či v USA.

       Absolventi sa uplatnia v štátnych či v súkromných vinohradníckych, vinárskych a ovocinárskych podnikoch, môžu im poskytovať poradenské služby alebo začať podnikať na vlastnú päsť. Dvere sú im otvorené aj v organizáciách poskytujúcich služby v agroturistickom sektore, v cateringových firmách, vo vinotékach a špecializovaných predajniach na alkoholické nápoje. Keďže škola umožňuje získať k maturite aj certifikát someliéra, absolventi môžu pracovať aj v high-end gastro prevádzkach.

       Prepojenie teórie na prax funguje cez partnerstvá so silnými značkami na trhu či podieľaním sa študentov na vlastnej výrobe vín a produktov školy. K štúdiu patria aj cudzie jazyky a aktívna spolupráca so školami v Rakúsku, v Česku a v Európe celkovo.

       Na študentov čakajú aj rôzne zaujímavé aktivity. Napríklad podnikateľského ducha a finančnú gramotnosť sa škola snaží rozvíjať aj hravou formou, ako napríklad minuloročným herným turnajom Cesta k finančnej slobode, či workshopmi, na ktorých si vypočujú bankárov a iných ľudí z praxe. Škola tiež dáva študentom možnosť si popri štúdiu privyrobiť na svojich a partnerských brigádach.

       https://www.startitup.sk/vinari-z-modry-v-usa-a-skola-so-100-uplatnitelnostou-tieto-skoly-v-bratislave-tahaju-slovensko-dopredu/

      • Jesenné prázdniny

      • Vážení rodičia, milí študenti,

       od 28.10. do 31.10.2022 sú jesenné prázdniny.

       1.11.2022 je Sviatok všetkých svätých.

       Nástup do školy bude v stredu 2.11.2022.

      • Exkurzia v Chateau Dereszla Maďarsko

      • Dňa 19.10.2022 mala 2.B trieda možnosť navštíviť maďarské vinárstvo Chateau Dereszla v tokajskej oblasti vďaka spoločnosti Lidl Slovensko. Boli sme prevedení historickou pivnicou, ktorej steny sú pokryté ušľachtilou formou plesne Cladosporium cellare, ktorá je pre Tokaj typická. Videli sme vína uskladnené v drevených sudoch či fľašiach, ktoré tu zrejú už desaťročia. Oboznámili sme sa celým procesom výroby od zberu cibéb až po výsledný produkt - tokajské víno. Neskôr sme sa presunuli do výroby s najmodernejšími technológiami, kde sme videli proces spracovania hrozna. Po prevedení celým vinárstvom sme exkurziu zakončili degustáciou rôznych druhov vín známych pre tokajskú oblasť z odrôd Furmint, Muškát žltý či Lipovina a nechýbali ani naozaj výnimočné putňové výbery .

       Ďakujeme obchodnému reťazcu Lidl, pani profesorke Ing. Ide Matuškovičovej a pánovi profesorovi Ing. Martinovi Hanúskovi za tento plnohodnotný zážitok.

      • Exkurzia TOKAJ

      • Chráňme si dedičstvo našich predkov.

            Tento krásny a pravdivý výrok sme si ako prvé prečítali nad pivnicou v Tokajskej oblasti. 

       V dňoch 10. - 14. 10. 2022 sme absolvovali odbornú exkurziu v malej, ale významovo veľkej vinohradníckej oblasti Tokaj. Navštívili sme všetky významné vinárske a vinohradnícke podniky, nachádzajúce sa nielen na území Slovenska, ale aj časti maďarskej tokajskej vinohradníckej oblasti. Teória spojená s praxou a výrokom "raz vidieť ako stokrát počuť", si myslíme, že prinesie pre nás zúročenie nie len pri maturitných skúškach ale aj do ďalšieho života po ukončení štúdia.

       Za tento výnimočný zážitok ďakujeme Ing. Monike Kisovej, Ing. Patrikovi Čizmadiovi, Mgr. Petrovi Slamkovi a Ing. Agáte Dudovej.

       Študenti 4.A triedy

        

      • Výstava "Jeseň v záhrade"

      •      Po 3 rokoch sa opäť otvorili brány výstaviska EXPO Trenčín. Ovocinárska únia pod vedením Ing. Mariana Vargu spolu so Slovenským zväzom zorganizovala výstavu: „Jeseň v záhrade“.  Aj tento rok nás pozvali zapojiť sa do tvorivej akcie. Za podporu ďakujeme Ovocinárskej  únii SR a významným ovocinárskym firmám Dobré jablká, Ostratice, Plantex Veselé.

       Našu školu sme reprezentovali jesennou expozíciou na ktorej sa podieľali žiaci 1.A triedy (Adam Švirec a Peter Šimovič), taktiež oslovení žiaci z iných tried a pracovníci z rôznych úsekov školy, za čo im ďakujeme.

       Ing. Jana Novotná, Ing. Jarmila Volovárová

      • Deň župných škôl

      • Dňa 7.10.2022 sa študenti našej školy zúčastnili prezentácie škôl, ktorý každý rok poriada BSK. Tento rok sa táto akcia konala v Bratislavskom Bory Mall.

       Informácie o štúdiu na našej škole mohli získať potenciálny uchádzači aj ich rodičia pri našom stánku. V rámci sprievodného programu si študentky tretieho ročníka Kristína a Lívia pripravili dekantáciu červeného vína a atmosféru spríjemnil Peter hraním na heligónke.

       Náš pocit z tejto akcie je veľmi príjemný, pretože si myslíme, že sme oslovili veľa ľudí.

       Stánok, ktorý sme si pripravili v rámci prezentácie bol ocenený ako najkrajší stánok Župných škôl.

       Akcie sa zúčastnili Kristína Juráková, Lívia Páková, Kristína Kovačičová, Šimon Turčina, Filip Tománek, Kristína Katonová, Peter Štulrajter.

      • Exkurzia vo Výskumnom ústave potravinárskom v Modre.

      • Dňa 13.10.2022 sa uskutočnila exkurzia vo Výskumnom ústave potravinárskom v Modre. Naši žiaci druhých ročníkov sa oboznamovali s prácou v analytických laboratóriách. Pod vedením Ing. Panghyovej získali nové vedomosti, ale aj zručnosti pri základných laboratórnych činnostiach.

       Žiaci pracovali s analytickými váhami (vážili sušinu bazy čiernej), mikroskopovali fermentované kvasinky hroznovej šťavy. Pipetovali s delenou a nedelenou pipetou extrakt bazy čiernej a červené farbivo názorne pozorovali pôsobením kyseliny sírovej, dusičnanu sodného a hydroxidu sodného. Zaujalo ich aj meranie cukornatosti v jablkovej šťave. Oboznámili sa s prácou prístroja Kinexus - používa sa na meranie viskozity látok na základe odporu.

       Za ústretovosť a hlavne kvalitný odborný výklad žiaci 2.A a 2.B triedy ďakujú pracovníkom, s ktorými robili jednotlivé pokusy a Ing. Baxovi za umožnenie návštevy ich laboratória.

       Mgr. Jarmila Moravčíková

      • Exkurzia vo výrobni sektov v Rakúsku.

      • Dňa 11. októbra 2022 sa trieda 3.A zúčastnila odbornej exkurzie v rakúskej výrobni sektov A - NOBIS v Zurndorfe. Žiaci mali možnosť vidieť všetky etapy výroby a dozrievania sektov. Celou exkurziou nás sprevádzal zamestnanec firmy, ktorý nám všetko odborne vysvetlil a ukázal. Potom sme si pozreli Neusiedlerské jazero a na záver sme sa zastavili na obed v neďalekej dedinke Neusiedler am See. 

       Táto návšteva sa konala v rámci projektu Interreg ClimVino.

       Mgr. Igor Vitek

      • Exkurzia Modra

      • September v škole predstavuje  pre prvákov náročné obdobie. Adaptácia na nových pedagógov, spolužiakov a celkovo na nové prostredie. Keďže máme žiakov z celého Slovenska, v rámci vyučovania absolvovali žiaci 1.A a B exkurziu, kde sme spojili príjemné s užitočným. Zoznámili sa navzájom, a aj s Modrou. V sprievode pedagógov J.Novotnej a M. Hanúska spoločne navštívili Múzeum Ľ. Štúra, Galériu I. Bizmayera . Okrem názorného videa o výrobe porcelánu, sa žiaci sa mohli prejsť po izbe, kde Ľ. Štúr žil. Žiaci ocenili najmä zaujímavý výklad o Štúrovom živote. Veríme, že exkurzia bola pre žiakoch po všetkých stránkach prínosná.

       Mgr. Kristína Mesková

      • Odborná exkurzia PD Čachtice, Víno Sabo Vrbové

      • Dňa 29. septembra 2022 sa triedy 3.A a 3.B zúčastnili odbornej exkurzie. Najprv nám Ing. Čarada z PD Čachtice ukázal sklady ovocia, porozprával nám o pestovaných plodinách a odrodách viniča. Dozvedeli sme sa o marketingu i ekonomických otázkach. Navštívili sme ich predajňu a na záver sme si prezreli vinárstvo, kde práve spracovávali červené hrozno.

       Ďalšou zastávkou bolo vinárstvo Víno Sabo vo Vrbovom. Videli sme moderné a nové technologické postupy, pozreli sme si nové vysadené vinice. Študenti mali možnosť zoznámiť sa s prácou kombajnu na zber hrozna. Pán Sabo nám všetko veľmi pútavo a odborne vysvetlil.

       Študenti 3.A a 3.B, Mgr. Vitek

      • Modranské vinobranie 2022

      • Modranské vinobranie je najdôležitejšou mestskou udalosťou roka. Tradičné oberačkové slávnosti a oslava tvrdej práce malokarpatských vinárov a vinohradníkov. Úcta k tradíciám zmiešaná s modernými prvkami v programe spolu s vynikajúcim burčiakom a vínom vás očarí. Srdce vinobrania s pravou mestskou viechou a autentickými ukážkami prešovania hrozna, kde burčiak tečie potokom, harmonika hrá a pivnica ponúka degustačné zážitky. Na vinobraní sa taktiež zúčastnili študenti  Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre, kde mohli uplatniť svoje vedomosti získané na odborných predmetoch. Žiaci sa takto mohli naučiť niečo nové o samotných odrodách ako aj vinárstvach a vínach podávaných na tomto podujatí, spolu s vínami vyrobenými v pivnici našej školy.

       Žiaci SOŠVO, Ing. Dudová

      • Odborná degustácia

      • Dňa 26.augusta 2022 sa v našej školskej pivnici konala odborná degustácia vín, pod záštitou Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre, ktorá sa koná každý rok pred Modranským vinobraním. Na degustácii prezentovali žiaci 4.A pod vedením pani profesorky Ing. Dudovej hlavne naše študentské vína zo školskej  pivnice. Vedomosti získané na predmete Somelierstvo sme týmto mohli prakticky uplatniť na odbornej degustácii.

       Žiaci 4.A triedy, Ing. Dudová

      • Výstava

      • V dňoch 9. - 11.9.2022 sa uskutočnila v priestoroch Starej radnice v Modre výstava: Vinohradníctvo a vinárstvo v Modre a regióne v minulosti a súčasnosti. Cieľom výstavy bolo priblížiť návštevníkom Modranského vinobrania slávnu minulosť modranských vín.  Ako spoluautor  výstavy bola aj SOŠVO. Naši žiaci pod vedením Mgr. K. Meskovej vytvorili veľmi zaujímavú expozíciu  zameranú na 100.výročie presídlenia vinársko-ovocinárskej školy z Bratislavy do Modry. Pri otvorení výstavy vítala návštevníkov v modranskom kroji naša žiačka Kristína Čabounová.

       Mgr. Jarmila Sodomová

      • Návšteva divadelného predstavenia

      • V utorok 13.septembra sme sa celá trieda 2.A zúčastnili na divadelnom predstavení Pomalý svet Roberta Cestlea v trnavskom divadle Jána Palárika. Hra sa nám veľmi páčila. Pobavila, no aj dojala. Niektoré scény nám vtisli slzy do očí. Predstavenie nám pripomenulo, aby sme nikdy neprestali veriť v dobro ľudí.V mene celej triedy ďakujem nášmu triednemu učiteľovi prof. Čípelovi, že sme mohli celá 2.A spolu stráviť pekný večer.

       Sofia Svetlíková 2.A

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 16. 9. 2022 (piatok) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej, Kostolná 3 Modra z technických dôvodov riaditeľské voľno.

      • AGROKOMPLEX Nitra 2022

      • V dňoch 18. – 21.8.2022 sme prezentovali našu školu na výstave Agrokomplex 2022 v Nitre. Študentky Natália Bilčíková a Mária Červená z 2.B triedy a Hanka Tvarošková z 3.A triedy podávali informácie o možnostiach štúdia na SOŠVO v Modre, ubytovaní na Školskom internáte, školskej pivnici a pripravovali degustáciu hrozna a rôznych druhov ovocia. Študentky záujemcom poskytovali štúdiom získané vedomosti o pestovaní ovocných druhov, o prácach vo vinohrade a v školskej pivnici. 

       Ďakujeme sponzorským firmám Plantex Veselé a Dobré jablká Dunajská Lužná za spoluprácu.

       Ing. Jarmila Volovárová, Ing. Jana Novotná a Ing. Zuzana Záhorská SOŠVO Modra.

      • Milí študenti!

      • Nový školský rok 2022/23 sa začína v pondelok 5. septembra 2022 o 8.00 hod v spoločenskej miestnosti školy.

       Po slávnostnom otvorení a privítaní prvákov pôjdu študenti do tried.

       Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (bez víkendov a sviatkov) je v záujme ochrany zdravia na škole potrebné odoslať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka". Elektronicky cez EduPage, prváci v tlačenej forme.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie