• Novinky

      • Vzdelávací program TOKAJ

      • Naši štvrtáci v zostave – Diana, Dominika, Kika, Lea, Katka, Terka, Juraj a Pavel – sa zúčastnili týždenného vzdelávacieho programu v najmenšej vinohradníckej oblasti Slovenska – Tokaj.

       Prežili týždeň plný zážitkov, nových poznatkov, odborných degustácii a čo je hlavné – odnášajú si akési splnené prianie navštíviť Tokaj.

       Taktiež spoznali výrobu tokajských vín, navštívili tufové pivnice, ktorými sa Tokaj pýši a spoznali tokajské vína od samorodných až po 6-putňové.

       A aby to nebolo len o vínach, pozreli si aj dva kaštiele a najnižšie položený bod na Slovensku v Kline nad Bodrogom (94,3 m n.m.).

       Bol to pekný týždeň, no keďže išlo o vzdelávací program, bolo potrebné urobiť výstup, a to v podobne prezentácie a obeda so slávnostným prestieraním. Všetko zvládli na výbornú! Aj napriek mnohým prekážkam a nedostatku času, žiaci predviedli úžasný výkon pri prezentovaní svojej práce a pri pripravovaní obeda.

       Všetci naozaj zo srdca ďakujú, že mohli navštíviť Tokaj a dúfajú, že táto možnosť bude poskytnutá aj ďalším ročníkom, pretože o Tokaji nestačí len počuť, treba ho aj vidieť!

       A na záver treba podotknúť, že výrok francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. o tokajskom víne: à vinum regum – rex vinorum (kráľ vín – víno kráľov), naozaj platí doslova a do písmena.

       ĎAKUJEME!

       Žiaci modranskej Vinárky

        

       foto: Dr. V. Pokorný, D. Gálisová

      • Projekt SadOVO

      • Počas dní 9.9.-10.9.2021 sa žiačky D. Gálisová a P. Karnasová pod vedením p. Valentovej zúčastnili projektu SADOVO, ktorý zastrešuje občianske združenie Živica.

       V rámci tohto projektu žiačky navštívili obce Bošáca, Zabudišová i osadu Španie. Oba dni ich sprevádzali pracovníci Živice aj rôzni zaujímaví ľudia ako Jozef Struhár, Ľudovít Vašš a Ján Veselý.

       Žiačky zažili dni plné náučných aktivít a spoznávania CHKO Biele Karpaty. Aj vďaka odborným výkladom si utvrdili vedomosti z ovocinárstva, no rovnako sa dozvedeli aj veľa nových užitočných informácií.

       Diana a Petra zhodnotili túto akciu veľmi pozitívne a dúfajú, že sa budú môcť zúčastniť aj ovocinárskeho kurzu v Zaježovej.

      • Milí žiaci!

      • Nový školský rok 2021/2022 začíname 2. septembra 2021 o 8.00 hod.

       Žiakov prvého ročníka privítajú triedni učitelia a vedenie školy v spoločenskej miestnosti školy, žiaci vyšších ročníkov majú zahájenie školského roka vo svojich triedach. Na triednych schôdzkach budú dostávať žiaci aj učebnice.

       Škola sa bude riadiť takzvaným „Školským semaforom“ so zabezpečením bezpečnej prevádzky školy počas pandémie. S pravidlami fungovania školy oboznámi žiakov triedny učiteľ.

       Tešíme sa na stretnutie :-)

       Vedenie školy

      • Odborné technologické cvičenia pre tretiakov v CARPATE DIEM

      • V druhej polovici júna mali naši tretiaci možnosť počas troch dní zažiť veľmi inšpiratívne odborné technologické cvičenia v praxi vo vinárstve CARPATE DIEM v Šenkviciach.

       Spoločnosť CARPATE DIEM sa zameriava na  jedinečnú kvalitu produkcie z hrozna z vlastných vinohradov v biokvalite s minimálnym obsahom biogénnych amínov (napr. histamínu).

       Žiaci videli kompletnú výrobnú liknu, oboznámili sa s postupmi odkalovania muštov a riadeného kvasenia až po prípravu vín na fľašovanie. Mali možnosť spoznať najmodernejšie technologické zariadenia zamerané na šetrné spracovanie hrozna s možnosťou chladenia rmutu v uzavretom pneumatickom lise, kryomacerácie rmutu a regulácie teploty pri kvasení muštu. Našich budúcich vinárov zaujalo rotačné piestové čerpadlo FRANCESCA, ktoré môže prepravovať celé hrozno, rmuty, mušty až po kvasničné kaly.

       Pekným záverom technologických cvičení bola degustácia z produkcie vinárstva s kompletným odborným výkladom.

       Následne na ďalší deň navštívili druháci vinohrady, ktoré obhospodaruje CARPATE DIEM.

       Ďakujeme pánovi Mgr. Petrovi Fitzovi za profesionálne vedenie technologických cvičení a za čas, ktorý venoval našim študentom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

        

       autori fotografií: V. Koščík, 3.A, N. Menyhart, 2.A

      • Úspešní absolventi vzdelávacích programov JA Slovensko v šk. roku 2020/21

      • V školskom roku 2020/21 mali naši študenti možnosť zapojiť sa do vzdelávacích programov zameraných na rozvoj podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti, ktoré zastrešuje vzdelávacia organizácia JA Slovensko. 

       Úspešní absolventi: 

       • programu Viac ako peniaze, ktorý je rozvíja finančnú gramotnosť, boli žiaci 2. A:  Kristína Adamkovičová, Adam Bennár, Peter Galba, Tomáš Klásek, Nicolas Menyhart, Matej Pomfy, Lukáš Sabol, 
       • programu Zručnosti pre úspech, ktorý je zameraný na podnikateľskú tvorivosť a posilňovanie tzv. mäkkých zručností, boli žiaci 3. B: Pavel Skovajsa, Alexandra Jančovičová, Filip Tušan, 
       • programu Online ekonómia – Učebnica ekonómie a podnikania, zameraného na princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu, boli žiaci 4. B: Michaela Bruziková, Juraj Čížik, Frederika Demová, Michal Durdovanský, Mário Filip, Dorota Javorová, Patrik Kolek, Adam Lančarič, David Myslík, Kristína Oravcová, Martin Škápik, Andrej Štrbík, Matej Zápražný.
         

       Gratulujeme! 

      • Imatrikulácie prvákov

      • In vino veritas, čo všetko pri ňom príde na pretras...

       Týmto mottom sme 16. júna začínali imatrikulácie nových prvákov. Privítali sme ich do cechu vinárskeho silou viniča hroznorodého, dúškom vína a následným odovzdaním darčekov. Otestovali sme ich zručnosť a presnosť v rôznych súťažiach, ktoré sme si pre nich pripravili. Novým prvákom želáme krásne strávené roky na našej Modranskej vinárke, kde aj oni dorastú ako vinič, dozrejú ako víno a stanú sa z nich úspešní vinári.

       Imatrikulácie pripravila 2.A.

        

      • MAKITA

      • Vo štvrtok 17. júna sa na škole uskutočnili ukážky profi náradia Makita. Žiaci prvých ročníkov dostali inštruktáž, ukážku aj možnosť si vyskúšať množstvo zariadení. O všetko sa postaral výborný a ochotný tím z Makity. Ďakujeme.

      • Genealógia - prednáškový cyklus

      • Na začiatku júna navštívil našu školu doc. RNDr. Dušan Cmarko PhD z 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, z Ústavu biológie a lekárskej genetiky. Pre našich žiakov vytvoril prednáškový cyklus - Genealógia. Zaujímavou formou vysvetlil a doplnil učivo aplikovanej biológie v 2.ročníku - genealogické a gemelilogické metódy a ich využitie pri genetickej predpovedi. Docentovi Cmarkovi ďakujeme za opätovnú spoluprácu s našou školou a tešíme sa na ďalšie prednášky.

      • Workshop Bankári do škôl

      • V utorok 15.júna 2021 sa tretiaci študijného odboru PODNIKANIE zúčastnili online workshopu Bankári do škôl, ktorý organizovala spoločnosť JA Slovensko v spolupráci so Citibank pre budúcoročných študentov Aplikovanej ekonómie. Téma workshopu bola Úvod do projektového riadenia.

      • 2. kolo prijímacieho konania

      • 2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční 15. júna 2021. Prihlášky na štúdium na našu školu pošlite najneskôr do 11. júna 2021, e-mailom (info@svosmo.sk) alebo poštou na adresu školy.

       Voľné miesta:

       odbor 4227M01 prevádzka - 6

       odbor 4227M02 podnikanie - 4

       odbor 4227M03 agroturistika - 2

       odbor 4227M05 someliérstvo - 5

        

      • Záhon s liečivými bylinkami – projekt „Poďme sa učiť von“

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Záhon s liečivými bylinkami – projekt „Poďme sa učiť von“.

       V areáli našej školy máme nový záhon s liečivými bylinkami, ktorý vznikol v rámci projektu Škola škole „Poďme sa učiť von!“ v spolupráci s Gymnáziom Pezinok.

       Vo fotogalérii si môžete pozrieť ako záhon postupne počas roka vznikal, ako sa na ňom podieľali naši druháci a ako sa nám krásne v tomto období rozrástol.

       Vyvýšený záhon je osadený informačnými tabuľami, na ktorých okrem názvov liečivých byliniek v slovenčine, nájdete aj ich názvy v latinskom, anglickom a nemeckom jazyku.

       Neprehliadnite QR kód, cez ktorý si načítate podrobnosti o jednotlivých rastlinách a využití liečivých bylín.

       Tešíme sa, že sme spolu so žiakmi skrášlili časť nášho areálu, ponúkli ďalší priestor pre poznávanie rastlín, účinkov liečivých bylín a zároveň podporili i jazykové vzdelávanie.

       Koordinátorky projektu - Ing. G. Binovcová, Ing. Ľ. Nemčeková

      • Vinárstvo Miroslav Dudo VMD - degustácia a prehliadka

      • Dňa 14.5. sa žiaci zo 4.A zúčastnili odbornej degustácie a prehliadky vinárstva Miroslav Dudo – VMD.
       Mali sme možnosť vidieť priestory pivnice, spôsob výroby vína a možnosť degustovať ich špičkové víno. Sme veľmi vďační za to, že nám umožnili nazrieť do ich vinárstva a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      • Vinárstvo Malík - degustácia a prehliadka

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vinárstvo Malík - degustácia a prehliadka.

       Dňa 13.5. sa žiaci zo 4.B zúčastnili odbornej degustácie a prehliadky vinárstva u pána profesora Fedora Malíka. Mali možnosť vidieť priestory pivnice, spôsob výroby vína a možnost degustovať jeho špičkové víno. Sprevádzal ich priamo pán profesor, ktorý odovzdal našim žiakom svoje vedomosti a skúsenosti a zvýšil tak povedomie o tom, čo obnáša byť vinárom. Veľmi sme mu za to vďační a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.