• Novinky

      • Exkurzia Modra

      • September v škole predstavuje  pre prvákov náročné obdobie. Adaptácia na nových pedagógov, spolužiakov a celkovo na nové prostredie. Keďže máme žiakov z celého Slovenska, v rámci vyučovania absolvovali žiaci 1.A a B exkurziu, kde sme spojili príjemné s užitočným. Zoznámili sa navzájom, a aj s Modrou. V sprievode pedagógov J.Novotnej a M. Hanúska spoločne navštívili Múzeum Ľ. Štúra, Galériu I. Bizmayera . Okrem názorného videa o výrobe porcelánu, sa žiaci sa mohli prejsť po izbe, kde Ľ. Štúr žil. Žiaci ocenili najmä zaujímavý výklad o Štúrovom živote. Veríme, že exkurzia bola pre žiakoch po všetkých stránkach prínosná.

       Mgr. Kristína Mesková

      • Odborná exkurzia PD Čachtice, Víno Sabo Vrbové

      • Dňa 29. septembra 2022 sa triedy 3.A a 3.B zúčastnili odbornej exkurzie. Najprv nám Ing. Čarada z PD Čachtice ukázal sklady ovocia, porozprával nám o pestovaných plodinách a odrodách viniča. Dozvedeli sme sa o marketingu i ekonomických otázkach. Navštívili sme ich predajňu a na záver sme si prezreli vinárstvo, kde práve spracovávali červené hrozno.

       Ďalšou zastávkou bolo vinárstvo Víno Sabo vo Vrbovom. Videli sme moderné a nové technologické postupy, pozreli sme si nové vysadené vinice. Študenti mali možnosť zoznámiť sa s prácou kombajnu na zber hrozna. Pán Sabo nám všetko veľmi pútavo a odborne vysvetlil.

       Študenti 3.A a 3.B, Mgr. Vitek

      • Modranské vinobranie 2022

      • Modranské vinobranie je najdôležitejšou mestskou udalosťou roka. Tradičné oberačkové slávnosti a oslava tvrdej práce malokarpatských vinárov a vinohradníkov. Úcta k tradíciám zmiešaná s modernými prvkami v programe spolu s vynikajúcim burčiakom a vínom vás očarí. Srdce vinobrania s pravou mestskou viechou a autentickými ukážkami prešovania hrozna, kde burčiak tečie potokom, harmonika hrá a pivnica ponúka degustačné zážitky. Na vinobraní sa taktiež zúčastnili študenti  Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre, kde mohli uplatniť svoje vedomosti získané na odborných predmetoch. Žiaci sa takto mohli naučiť niečo nové o samotných odrodách ako aj vinárstvach a vínach podávaných na tomto podujatí, spolu s vínami vyrobenými v pivnici našej školy.

       Žiaci SOŠVO, Ing. Dudová

      • Odborná degustácia

      • Dňa 26.augusta 2022 sa v našej školskej pivnici konala odborná degustácia vín, pod záštitou Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre, ktorá sa koná každý rok pred Modranským vinobraním. Na degustácii prezentovali žiaci 4.A pod vedením pani profesorky Ing. Dudovej hlavne naše študentské vína zo školskej  pivnice. Vedomosti získané na predmete Somelierstvo sme týmto mohli prakticky uplatniť na odbornej degustácii.

       Žiaci 4.A triedy, Ing. Dudová

      • Výstava

      • V dňoch 9. - 11.9.2022 sa uskutočnila v priestoroch Starej radnice v Modre výstava: Vinohradníctvo a vinárstvo v Modre a regióne v minulosti a súčasnosti. Cieľom výstavy bolo priblížiť návštevníkom Modranského vinobrania slávnu minulosť modranských vín.  Ako spoluautor  výstavy bola aj SOŠVO. Naši žiaci pod vedením Mgr. K. Meskovej vytvorili veľmi zaujímavú expozíciu  zameranú na 100.výročie presídlenia vinársko-ovocinárskej školy z Bratislavy do Modry. Pri otvorení výstavy vítala návštevníkov v modranskom kroji naša žiačka Kristína Čabounová.

       Mgr. Jarmila Sodomová

      • Návšteva divadelného predstavenia

      • V utorok 13.septembra sme sa celá trieda 2.A zúčastnili na divadelnom predstavení Pomalý svet Roberta Cestlea v trnavskom divadle Jána Palárika. Hra sa nám veľmi páčila. Pobavila, no aj dojala. Niektoré scény nám vtisli slzy do očí. Predstavenie nám pripomenulo, aby sme nikdy neprestali veriť v dobro ľudí.V mene celej triedy ďakujem nášmu triednemu učiteľovi prof. Čípelovi, že sme mohli celá 2.A spolu stráviť pekný večer.

       Sofia Svetlíková 2.A

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 16. 9. 2022 (piatok) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej, Kostolná 3 Modra z technických dôvodov riaditeľské voľno.

      • AGROKOMPLEX Nitra 2022

      • V dňoch 18. – 21.8.2022 sme prezentovali našu školu na výstave Agrokomplex 2022 v Nitre. Študentky Natália Bilčíková a Mária Červená z 2.B triedy a Hanka Tvarošková z 3.A triedy podávali informácie o možnostiach štúdia na SOŠVO v Modre, ubytovaní na Školskom internáte, školskej pivnici a pripravovali degustáciu hrozna a rôznych druhov ovocia. Študentky záujemcom poskytovali štúdiom získané vedomosti o pestovaní ovocných druhov, o prácach vo vinohrade a v školskej pivnici. 

       Ďakujeme sponzorským firmám Plantex Veselé a Dobré jablká Dunajská Lužná za spoluprácu.

       Ing. Jarmila Volovárová, Ing. Jana Novotná a Ing. Zuzana Záhorská SOŠVO Modra.

      • Milí študenti!

      • Nový školský rok 2022/23 sa začína v pondelok 5. septembra 2022 o 8.00 hod v spoločenskej miestnosti školy.

       Po slávnostnom otvorení a privítaní prvákov pôjdu študenti do tried.

       Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (bez víkendov a sviatkov) je v záujme ochrany zdravia na škole potrebné odoslať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka". Elektronicky cez EduPage, prváci v tlačenej forme.

      • Exkurzia Viedeň

      • V predposledný deň školského roka sme sa vybrali na exkurziu do Viedne.

       Autobus pristavil pán šofér na dvore školy a úderom 8. hodiny sme vycestovali. Cesta v klimatizovanom autobuse ubehla veľmi rýchlo, aj vďaka pani prof. Kočišovej, ktorá si vzala mikrofón a podávala cenné informácie.

       Prvou zastávkou vo Viedni bolo Umelecko-historické múzeum, v ktorom sa nachádzali zbierky dávno vyhynutých zvierat, ale aj súčasných. Fantastická zbierka minerálov a vzácnych kameňov, dokonca sa tam nachádzali aj vzácne minerály zo Slovenska. Na druhom poschodí boli vystavené umelecké obrazy od majstrov – maliarov.

       Druhou zastávkou sa stal Dom mora. Tu sme mali možnosť vzhliadnuť morskú faunu, ktorá zastrešila nielen morské príšerky, žraloky, ryby, ale aj plazy, žaby, vtáctvo, dokonca veľmi milý pavilón s opicami a vtákmi, samozrejme nechýbal ani veľký 6 metrový krokodíl a korytnačky. Najúžasnejšie bolo 11. poschodie, kde okrem reštaurácie bol presklený priestor obkolesujúci reštauráciu, temer sme nedýchali, dostal sa nám prekrásny pohľad na celú Viedeň.

       Rozlúčili sme sa s Viedňou a pokračovali do čokoládovne Hauswirth, kde sme si prezreli výrobu a aj nakúpili rôzne sladkosti.

       Expozície v múzeách boli zaujímavé, podnetné a veríme, že i v novom školskom roku znovu navštívime krásne mesto – Viedeň.

       Študentom 1.A. triedy ďakujú za slušné správanie prof. Čipel a prof. Kočišová, zároveň prajú príjemné letné prázdniny.

       Mgr. Ing. Jarmila Kočišová

        

      • Herný turnaj Cesta k finančnej slobode pre našich prvákov

      • V posledné dni školského vyučovania mali naši prváci možnosť zmerať si svoje sily so spolužiakmi pri hre Finančná odysea.

       Obe triedy si užili herný turnaj Cesta k finančnej slobode, ktorý bol zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti hravou formou. Úvery, poistenie, investície, založenie firiem, pasívne príjmy, ale i neočakávané situácie zo sveta osobných financií – to všetko sprevádzalo cestu našich prvákov k dosiahnutiu cieľa hry, ktorým bolo získanie finančnej slobody.

       Víťazmi turnaja sa stali hráči, ktorú finančnú slobodu dosiahli ako prví:

       • z 1. B triedy Daniela Jonisová a Alan Jiří Volařík,
       • z 1. A triedy – Jakub Murín a Peter Štulrajter.

       Gratulujeme!

      • IT Fitness Test – testovanie digitálnych zručností študentov krajín Vyšehradskej skupiny

      • IT Fitness Test je najväčší a najkomplexnejší test IKT zručností na Slovensku. Tento rok sa jeho certifikačná časť na Slovensku koná spolu s testovaním v ďalších krajinách Vyšehradskej skupiny. Ide o overený spôsob merania digitálnych zručností, ktorý poskytne skutočný obraz o úrovni IT zručností testovaného respondenta. Testovanie je zamerané predovšetkým na žiakov základných a študentov stredných škôl, aby dokázali objektívne zhodnotiť svoju pripravenosť na ďalšie štúdium alebo zamestnanie. 

       Spomedzi žiakov našej školy, ktorí sa do testovania zapojili a zmerali si sily so stredoškolákmi a vysokoškolákmi krajín Vyšehradskej skupiny, boli najúspešnejší:

       1. Roman Kanich, 1.B, úspešnosť 84% (percentil 94,49%),
       2. Alan Jiří Volařík 1.B, úspešnosť 76% (percentil 87,59%),
       3. Daniela Jonisová 1.B, úspešnosť 72% (percentil 83,45%).

       Gratulujeme k výborným výsledkom!

      • VINÁRI V ELESKU

      • Novinky v školskom roku 2021/22 ukončíme celoročným pôsobením študentov našej vinárky v Elesku. Ako prví boli získavať skúsenosti študenti 4.A triedy, postupne prichádzali do Eleska žiaci 1. A,B, 2.A,B a nakoniec 3.A. Pýtate sa čo tam robili? Agroturisti  získavali zručnosti v príprave jedál v kuchyni a someliéri pripravovali stoly na rôzne aktivity, oboznamovali sa so správnymi postupmi pri degustácií vín a obsluhovali návštevníkov reštaurácie. Všetci šikovní, zruční študenti pripravovali Banket pre 85 zahraničných hostí. Zhostili sa tejto dôležitej úlohy výborne a tak pekne reprezentovali aj našu školu.

       Veľké ďakujem patrí pani riaditeľke Ing. Monike Kisovej za sprostredkovanie tejto akcie. Ďakujeme aj pánom Petrovi Tóthovi, Petrovi Nagy a Jánovi Kolesárovi, ktorí sa snažili vštepiť všetky svoje vedomosti žiakom našej školy. Boli sme veľmi spokojní so spoluprácou a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

       Mgr.Jarmila Moravčíková

      • Exkurzia 2.A Dobré Jablká Dunajská Lužná

      • Dňa 22.6.2022 sa žiaci 2.A zúčastnili na odbornej exkurzii.  

       V prvej časti sme v sadoch Dobré jablká v Dunajskej Lužnej videli rôzne spôsoby pestovania čerešní, čučoriedok, jahôd, ríbezlí... Žiaci videli aj prebierku jabĺk. Všetko im vysvetlili vedúci jednotlivých sekcií, tak odborne a pútavo, že sme ani nedýchli. Všetky spomínané produkty sme ochutnali a na záver sme videli aj triedičku čerešní.  

       V druhej časti v PD Vajnory sme videli zase trochu iné spôsoby pestovania broskýň, jabĺk, marhúľ, kukurice, hrachu... Potom sme si prešli vínnu pivnicu, zoznámili sa s technológiami a na záver sme ochutnali hroznové a jablkové mušty.  

       Mgr. Igor Vítek 

      • Exkurzia 3.A Plantex Veselé a Víno Sabo Vrbové

      • Dňa 16.6.2022 sa žiaci 3.A zúčastnili exkurzie v Bučanoch v ovocných škôlkach Plantex. Dozvedeli sme sa o podpníkoch ovocných rastlín, o systéme fungovania ovocných škôlok, základov vyškôlkovania stromčekov a meristémového rozmnožovania rastlín. Informácie sme dostali z prvej ruky od odborníkov.
       Taktiež sme navštívili Vinárstvo Sabo vo Vrbovom na západe Slovenska. Navštívili sme samotné vinohrady ako aj pivnicu priamej výroby vín. Dozvedeli sme sa o technológiách, ktoré vinárstvo využíva v praxi. Na koniec sme absolvovali degustáciu vín z tohto vinárstva, pri ktorej sme sa dozvedeli niečo viac o daných odrodách.

      • Exkurzia 2.B Dobré Jablká Dunajská Lužná

      • Dňa 21.júna 2022 sa žiaci 2.B zúčastnili na odbornej exkurzii. V sadoch Dobré Jablká Dunajská Lužná žiaci videli spôsoby pestovania čerešní, jabloní, ríbezlí, čučoriedok a jahôd s použitím moderných  postupov pestovania a obhospodarovania. Dostali prednášku od troch odborníkov, ktorí zodpovedali všetky ich otázky. Videli množstvo rôznych priestorov sadov. V PD Tvrdošovce im najprv bola predstavená výroba a produkty z rakytníka,  ako aj jeho skladovanie v mraziacich boxoch. Následne sa dozvedeli, ako sa rakytník pestuje. V rakytníkovom sade dostali aj ukážku čo rakytník potrebuje, ako sa má sadiť a ako sa zberajú jeho plody. 

       Mgr. Peter Slamka