• Novinky

      • Riaditeľské voľno

      • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 18. 11. 2022 (piatok) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej, Kostolná 3 Modra z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

      • Imatrikulácie

      • Môžeme povedať, že naši prváci sú v plnej miere "naši" až od 15. novembra, kedy sa konala už tradičná imatrikulácia. Táto tradícia - prijatie do cechu vinárskeho, sa na škole veľmi ctí. Horúčkovité prípravy druhákov, ktorí majú vždy organizáciu pod palcom, boli citeľné už týždne dopredu. Môžeme ich pochváliť. Pripravili obrad, na ktorý prváci tak skoro nezabudnú:)

       II.A, II.B

      • Junior Achievement - školenie manažmentu

      • Dňa 10.11.2022 sa žiaci 4.A Nicolas Menyhart a Kristína Adamkovičová zúčastnili školenia manažmentu realizovaneho organizáciou Junior Achievement a manažérmi AT&T. Toto školenie bolo zamerané na stanovenie cieľov, riadenie projektov, štýly riadenia a motiváciu, komunikáciu a riešenie problémov. Toto školenie nám poskytlo znalosti nielen potrebné pre budúce manažovanie firiem, ale aj v budúcich zamestnaniach. Naučili sme sa ako správne komunikovať, riešiť konflikty a ako byť správnym leadrom. Chceme sa poďakovať organizácií Junior Achievement a manažérom AT&T za poskytnutie tejto jedinečnej príležitosti a pani profesorke Ide Matuškovičovej za umožnenie zúčastniť sa tohto školenia.

       Kristína Adamkovičová a Nicolas Menyhart, 4.A

      • Projekt Erasmus+ Klimatické zmeny a ich vplyv na vinohradníctvo a vinárstvo

      •      Projekt Erasmus +  Klimatické zmeny a ich vplyv na vinohradníctvo a vinárstvo - projekt je zameraný na zbieranie, prezentovanie a porovnávanie dát, ktoré súvisia s klimatickými zmenami vplývajúce na vinohradníctvo a vinárstvo. Do projektu sú zapojené krajiny: Slovensko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Rumunsko a Grécko.

       Počas týždňa 17. - 21. októbra 2022 sa na projekte Erasmus + zúčastnili štyria naši žiaci a dvaja učitelia: Ing. Monika Kisová a Mgr. Peter Slamka, Samuel Kerák, Kristián Gróf, Michaela Kanková, Soňa Pušpokyová. 

            Náš výlet začal v skorých ranných hodinách na letisku v Bratislave. Po necelých dvoch hodinách sme sa ocitli v slnečnom Grécku vo veľkom meste Solún. Ubytovaní sme boli v Americkej farmárskej škole.

       Čím je Grécko známe? No predsa olivovým olejom, ktorý sme mali v prvý deň možnosť ochutnať. Druhý deň prišlo spoznávanie. V stredu sme náš deň začali prehliadkou lokálneho vinárstva, keď ich vinárstvom vôbec môžem nazvať. Ich finálny produkt sú totiž zavárané listy viniča hroznorodého. Následne sme sa presunuli do jedného z najväčších vinárstiev Grécka. Ochutnávka vín bola príjemným zakončením dňa. V štvrtok sme sa pozreli ako sa vyrába medzi Grékmi obľúbené brandy τσίπουρο (tsipouro). Posledný deň sme sa po rozlúčení vybrali na letisko, odkiaľ sme sa opäť letecky dopravili späť na Slovensko. Okrem vyššie spomenutých aktivít sme každý deň spoznávali grécku kultúru. Počas večerov sme sa radi prechádzali po móle v meste. Tí, odvážnejší z nás sa dokonca okúpali v mori. Grécko, krajina našich solúnskych bratov, Erasmus, projekt, ktorého myšlienka sa zrodila v Španielsku, 5 dní, ktoré sme spolu strávili, budú nezabudnuteľnými spomienkami.

       Mgr. Peter Slamka

      • Prezentácia Vinárky na Burze stredných škôl v Šali

      • Školský úrad v Šali pozval SOŠVO v Modre dňa 8.11.2022 na Burzu stredných škôl. Škola sa už viac rokov úspešne zúčastňuje na tejto akcii. Burza sa konala v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Šali. Zúčastnilo sa veľa škôl, i naša Vinárka.

                V prezentačnom stánku sme pripravili výstavku všetkých vín, ktoré vyrábajú naši žiaci. Pripravená bola i výstava ovocia z pomologického sadu. Výstava žiakov upútala a so záujmom počúvali prezentáciu študentky Hanky Tvarožkovej a pedagógov.

                Cieľom podujatia bolo poskytnúť čo najviac informácií o našej škole nielen žiakom ale aj rodičom. Som presvedčený, že sa nám to podarilo a verím, že niektorí žiaci zo ZŠ v Šali sa rozhodnú študovať na Vinárke v Modre.

                Ďakujem  usporiadateľom za pozvanie.

       Mgr. Jozef Matejovič, Irina Valentová

        

      • Spolupráca s Výskumným ústavom rastlinnej výroby Piešťany

      • Žiaci tretích ročníkov sa po návšteve v minulom školskom roku vo VÚRV v Piešťanoch mali možnosť oboznámiť so Slovensko - rakúskym projektom INTERREG na tému „Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia.“ Súčasťou projektu bolo aj darovanie našej škole 5 stromčekov marhúľ, ktoré za účasti riešiteľov naši žiaci zasadili v pomologickom sade. Týmto by sme sa chceli v mene našej školy poďakovať  vedeniu VÚRV v Piešťanoch.

       Ing. Jarmila Volovárová, Ing. Jana Novotná

      • Oznámenie o odstávke plynu.

      • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre Vám týmto oznamuje, že dňa 8.11.2022  bude v školskej jedálni odstavený plyn z dôvodu opravy unikajúceho plynu pri plynomeri.

       Z tohto dôvodu sa bude stravníkom podávať strava nasledovne:

       •  raňajky pre ubytovaných žiakov na internáte – v normálnom režime,
       •  obed pre stravníkov – v normálnom režime,
       •  večera pre ubytovaných žiakov – suchá.
      • Inovačný workshop na Vinárke

      •      Dňa 24.10.2022 sa už po niekoľký krát na našej škole konal inovačný workschop o ktorý majú študenti veľký záujem. Cieľom workschopu je usmerniť mladých študentov ako začať podnikať a hľadať inovatívne riešenia pri podnikateľskej činnosti. Študentov čakala príjemná atmosféra so školiteľmi z „ inovuj.sk „,

            Na workschope  riešili exteriér átria a zriadenie oddychovej miestnosti pre študentov. Študenti so spoločnými nápadmi a kreativitou prišli na mnoho skvelých nápadov, ktoré sa budú realizovať postupne na našej „VINÁRKE„. Študenti si tiež vyskúšali odprezentovanie nápadov pred širokým publikom.

              V závere chceme poďakovať za profesionálny prístup školiteľov a vedeniu školy za možnosť sa zúčastňovať všetkých projektov, ktoré nás posúvajú ďalej.

       Kristína Juráková 3.B, Laura Balážová 3.B

      • Článok z portálu STARTIT UP

      • Jedným z meradlom kvality škôl je úspešnosť a uplatnenie jej absolventov. Zaoberá sa tým aj nezávislý rebríček INEKO.

       Hodnotenie INEKO za školský rok 2020/21: 4,7

       Odlišným smerom ide SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre, ktorá patrí k najstarším odborným školám na Slovensku. Hoci ide o mimoriadne špecifickú oblasť, vyučených ľudí v tomto obore je na trhu práce málo  škola preto dostáva požiadavky na prácu absolventov v pivničkách, vinotékach či ovocných sadoch, a to nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku či v USA.

       Absolventi sa uplatnia v štátnych či v súkromných vinohradníckych, vinárskych a ovocinárskych podnikoch, môžu im poskytovať poradenské služby alebo začať podnikať na vlastnú päsť. Dvere sú im otvorené aj v organizáciách poskytujúcich služby v agroturistickom sektore, v cateringových firmách, vo vinotékach a špecializovaných predajniach na alkoholické nápoje. Keďže škola umožňuje získať k maturite aj certifikát someliéra, absolventi môžu pracovať aj v high-end gastro prevádzkach.

       Prepojenie teórie na prax funguje cez partnerstvá so silnými značkami na trhu či podieľaním sa študentov na vlastnej výrobe vín a produktov školy. K štúdiu patria aj cudzie jazyky a aktívna spolupráca so školami v Rakúsku, v Česku a v Európe celkovo.

       Na študentov čakajú aj rôzne zaujímavé aktivity. Napríklad podnikateľského ducha a finančnú gramotnosť sa škola snaží rozvíjať aj hravou formou, ako napríklad minuloročným herným turnajom Cesta k finančnej slobode, či workshopmi, na ktorých si vypočujú bankárov a iných ľudí z praxe. Škola tiež dáva študentom možnosť si popri štúdiu privyrobiť na svojich a partnerských brigádach.

       https://www.startitup.sk/vinari-z-modry-v-usa-a-skola-so-100-uplatnitelnostou-tieto-skoly-v-bratislave-tahaju-slovensko-dopredu/

      • Jesenné prázdniny

      • Vážení rodičia, milí študenti,

       od 28.10. do 31.10.2022 sú jesenné prázdniny.

       1.11.2022 je Sviatok všetkých svätých.

       Nástup do školy bude v stredu 2.11.2022.

      • Exkurzia v Chateau Dereszla Maďarsko

      • Dňa 19.10.2022 mala 2.B trieda možnosť navštíviť maďarské vinárstvo Chateau Dereszla v tokajskej oblasti vďaka spoločnosti Lidl Slovensko. Boli sme prevedení historickou pivnicou, ktorej steny sú pokryté ušľachtilou formou plesne Cladosporium cellare, ktorá je pre Tokaj typická. Videli sme vína uskladnené v drevených sudoch či fľašiach, ktoré tu zrejú už desaťročia. Oboznámili sme sa celým procesom výroby od zberu cibéb až po výsledný produkt - tokajské víno. Neskôr sme sa presunuli do výroby s najmodernejšími technológiami, kde sme videli proces spracovania hrozna. Po prevedení celým vinárstvom sme exkurziu zakončili degustáciou rôznych druhov vín známych pre tokajskú oblasť z odrôd Furmint, Muškát žltý či Lipovina a nechýbali ani naozaj výnimočné putňové výbery .

       Ďakujeme obchodnému reťazcu Lidl, pani profesorke Ing. Ide Matuškovičovej a pánovi profesorovi Ing. Martinovi Hanúskovi za tento plnohodnotný zážitok.

      • Exkurzia TOKAJ

      • Chráňme si dedičstvo našich predkov.

            Tento krásny a pravdivý výrok sme si ako prvé prečítali nad pivnicou v Tokajskej oblasti. 

       V dňoch 10. - 14. 10. 2022 sme absolvovali odbornú exkurziu v malej, ale významovo veľkej vinohradníckej oblasti Tokaj. Navštívili sme všetky významné vinárske a vinohradnícke podniky, nachádzajúce sa nielen na území Slovenska, ale aj časti maďarskej tokajskej vinohradníckej oblasti. Teória spojená s praxou a výrokom "raz vidieť ako stokrát počuť", si myslíme, že prinesie pre nás zúročenie nie len pri maturitných skúškach ale aj do ďalšieho života po ukončení štúdia.

       Za tento výnimočný zážitok ďakujeme Ing. Monike Kisovej, Ing. Patrikovi Čizmadiovi, Mgr. Petrovi Slamkovi a Ing. Agáte Dudovej.

       Študenti 4.A triedy

        

      • Výstava "Jeseň v záhrade"

      •      Po 3 rokoch sa opäť otvorili brány výstaviska EXPO Trenčín. Ovocinárska únia pod vedením Ing. Mariana Vargu spolu so Slovenským zväzom zorganizovala výstavu: „Jeseň v záhrade“.  Aj tento rok nás pozvali zapojiť sa do tvorivej akcie. Za podporu ďakujeme Ovocinárskej  únii SR a významným ovocinárskym firmám Dobré jablká, Ostratice, Plantex Veselé.

       Našu školu sme reprezentovali jesennou expozíciou na ktorej sa podieľali žiaci 1.A triedy (Adam Švirec a Peter Šimovič), taktiež oslovení žiaci z iných tried a pracovníci z rôznych úsekov školy, za čo im ďakujeme.

       Ing. Jana Novotná, Ing. Jarmila Volovárová

      • Deň župných škôl

      • Dňa 7.10.2022 sa študenti našej školy zúčastnili prezentácie škôl, ktorý každý rok poriada BSK. Tento rok sa táto akcia konala v Bratislavskom Bory Mall.

       Informácie o štúdiu na našej škole mohli získať potenciálny uchádzači aj ich rodičia pri našom stánku. V rámci sprievodného programu si študentky tretieho ročníka Kristína a Lívia pripravili dekantáciu červeného vína a atmosféru spríjemnil Peter hraním na heligónke.

       Náš pocit z tejto akcie je veľmi príjemný, pretože si myslíme, že sme oslovili veľa ľudí.

       Stánok, ktorý sme si pripravili v rámci prezentácie bol ocenený ako najkrajší stánok Župných škôl.

       Akcie sa zúčastnili Kristína Juráková, Lívia Páková, Kristína Kovačičová, Šimon Turčina, Filip Tománek, Kristína Katonová, Peter Štulrajter.

      • Exkurzia vo Výskumnom ústave potravinárskom v Modre.

      • Dňa 13.10.2022 sa uskutočnila exkurzia vo Výskumnom ústave potravinárskom v Modre. Naši žiaci druhých ročníkov sa oboznamovali s prácou v analytických laboratóriách. Pod vedením Ing. Panghyovej získali nové vedomosti, ale aj zručnosti pri základných laboratórnych činnostiach.

       Žiaci pracovali s analytickými váhami (vážili sušinu bazy čiernej), mikroskopovali fermentované kvasinky hroznovej šťavy. Pipetovali s delenou a nedelenou pipetou extrakt bazy čiernej a červené farbivo názorne pozorovali pôsobením kyseliny sírovej, dusičnanu sodného a hydroxidu sodného. Zaujalo ich aj meranie cukornatosti v jablkovej šťave. Oboznámili sa s prácou prístroja Kinexus - používa sa na meranie viskozity látok na základe odporu.

       Za ústretovosť a hlavne kvalitný odborný výklad žiaci 2.A a 2.B triedy ďakujú pracovníkom, s ktorými robili jednotlivé pokusy a Ing. Baxovi za umožnenie návštevy ich laboratória.

       Mgr. Jarmila Moravčíková

      • Exkurzia vo výrobni sektov v Rakúsku.

      • Dňa 11. októbra 2022 sa trieda 3.A zúčastnila odbornej exkurzie v rakúskej výrobni sektov A - NOBIS v Zurndorfe. Žiaci mali možnosť vidieť všetky etapy výroby a dozrievania sektov. Celou exkurziou nás sprevádzal zamestnanec firmy, ktorý nám všetko odborne vysvetlil a ukázal. Potom sme si pozreli Neusiedlerské jazero a na záver sme sa zastavili na obed v neďalekej dedinke Neusiedler am See. 

       Táto návšteva sa konala v rámci projektu Interreg ClimVino.

       Mgr. Igor Vitek