Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
 • Študenti modranskej Vinárky želajú krásne Vianoce
 • PF 2021

   Pokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2021 veľa zdravia, šťastia a úspechov Vám prajú

   

  Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy,

  a kolektív zamestnancov SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre 

 • Oznam pre študentov a zákonných zástupcov

  Oznamujem Vám, že vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

  Vyučovanie začne 11. januára 2021.

  O priebehu a spôsobe vyučovania budete včas informovaní.

   

  Ing. Monika Kisová,riaditeľka SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre 

 • Valné zhromaždenie študentskej firmy Vinárka

  Dňa 16.12.2020 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej firmy Vinárka kvôli aktuálnej
  pandemickej situácii online cez aplikáciu MS Teams.

  Valné zhromaždenie pozostávalo z nasledujúcich bodov:


  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu valného zhromaždenia
  3. Návrh a voľba orgánov valného zhromaždenia
  4. Návrh a schválenie stanov firmy
  5. Predstavenie a schválenie podnikateľského plánu firmy
  6. Informácie o školení manažmentu
  7. Návrh a voľba dozornej rady
  8. Záver


  Valné zhromaždenie nás naučilo sa pripraviť aj na takéto situácie, kedy je dôležite vystupovanie a
  podanie svojich nápadov, no ukázalo nám aj koľko úsilia treba vynaložiť, aby všetko fungovalo tak, ako
  má.

  Juraj Čížik, viceprezident pre marketing

 • Školská vinotéka
  17. 12. 2020

  Aktualizovali sme modul Školská vinotéka

 • Oznam pre triedy: 3.B a 4.B

  Pozvánka na ustanovujúce valné zhromaždenie firmy Vinárka

 • Školenie manažmentu firmy VINÁRKA

  V dňoch 24. - 26. novembra 2020 sme sa zúčastnili na školení manažmentu, ktoré bolo organizované formou online konferencie cez MS Teams .

  Tohto školenia sa zúčastnil viceprezident pre financie Adam Lančarič, viceprezident pre ľudské zdroje Dávid Myslík, zástupca prezidenta Matej Zápražný a viceprezident pre výrobu Andrej Štrbík.

  Zamestnanci spoločnosti AT&T v spolupráci s JA Slovensko nám na školení odprezentovali svoje skúsenosti a rady z oblasti projektového a krízového riadenia, marketingu a financií.

  Snažili sa nás pripraviť na reálne problémy v podnikateľskom prostredí, kde sme hrali rôzne hry, ktoré poukazovali na rozhodnutia vo firme.

  Naša JA firma Vinárka získala cenné rady ohľadom vytvorenia zoznamu úloh, časového harmonogramu príprav a monitoringu situácie.

  Sme veľmi radi, že sme sa na školení mohli zúčastniť a tak získať dôležité informácie pre našu firmu Vinárka. Ďakujeme.

  Andrej Štrbík

  firma VINÁRKA

 • Oznam pre študentov

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 12.10.2020 prechádza na stredných školách na dištančné vzdelávanie.

  Žiadame  žiakov Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre,  aby zostali doma, nechodili do školy ani na internát.

   Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou, podľa rozvrhu, ktorý bude publikovaný v pondelok 12.10.2020.

  Školský internát bude od 12.10.2020 uzavretý do odvolania.

  V prípade otázok kontaktujte svojich triednych učiteľov alebo sekretariát školy.

 • Prezentácia a ukážka pracovných strojov na akumulátory firmy MAKITA

  Dňa 24.09.2020 nás navštívili zamestnanci firmy Makita, ktorí nám predstavili a názorne predviedli prácu s akumulátorovou technikou, ktorú by sme  mohli využiť aj na práce spojené so školskou tematikou.

  Prednášky sa zúčastnili žiaci 3.A a 3.B triedy, ktorí sa aktívne zapájali pri skúšaní danej techniky.

  Prezentácia a následná ukážka predstaviteľmi firmy Makita boli na profesionálnej úrovni. Pri praktickej ukážke aj pri skúšaní techniky žiakmi, boli plne nápomocní, ochotní poradiť alebo ukázať, čo treba s danou technikou robiť.

  Žiakom sa prednáška páčila a tiež sa aktívne zapájali do skúšania techniky.

  Pracovníci firmy Makita boli veľmi ústretoví a ochotní a aj touto cestou sa im chceme poďakovať za zážitok.

  Prednášku ukončila ďakovnými slovami riaditeľka školy Ing. Kisová Monika.

  Ing. V. Doktorík

 • Workshop INOVUJME.SK

  V stredu 23.9.2020 sme sa zúčastnili workshopu, ktorý organizovali zástupcovia Národného projektu INOVUJME.SK. Témou boli inovácie a ich využitie v podnikaní.

  Workshop mal zaujímavý priebeh a bol pre nás plný hodnotných informácií.

  Súčasťou workshopu bol i brainstorming založený na synektike slov, jeho cieľom bolo získať nápady na inovováciu školského átria. Navrhovali sme nápady ako by sa dalo naše átrium sprístupniť pre žiakov na vzdelávanie a oddych.

  Pripravili sme si prezentácie, pri ktorých sme využili kreatívne techniky, ktoré sme si osvojili na workshope.

  Naše prezentácie sme následne odprezentovali pred celou triedou, pani riaditeľkou školy, pani zástupkyňou a našou pani profesorkou triednou.

  Ako trieda 4.B sa chceme poďakovať skvelým lektorom projektu i našej škole za to, že sme sa mohli zúčastniť tohto workshopu, z ktorého sme si každý odniesli hlavne veľa vedomostí a  dar - knihu o inovácii.

  Kolektív 4. B triedy

 • Školská vinotéka
  23. 9. 2020

  Aktualizovali sme modul Školská vinotéka

 • Informácia pre žiakov a rodičov na začiatok školského roka 2020/2021

   

  • Riadne školské vyučovanie začína 2. septembra 2020 o 8.00 hodine.
  • Každý žiak predloží triednemu učiteľovi Zdravotný dotazník (viď. príloha č.2)  a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (viď. príloha č.3). oba dokumenty musia byť podpísané zákonným zástupcom, prípadne plnoletým žiakom.
  • Žiak vchádza do budovy školy iba hlavným vchodom cez vrátnicu.
  • Pri vstupe je každá osoba povinná rešpektovať oznam zákonným zástupcom a žiakom o príznakoch COVID 19 ((viď. príloha č.1)
  • Zákonný zástupca do budovy školy nevstupuje, pokiaľ to situácia nevyžaduje.
  • Žiakov budú pred budovou školy čakať triedni učitelia.
  • Každý žiak musí prejsť pred vstupom do budovy meraním teploty.
  • Pred vstupom do budovy si každý žiak dezinfikuje ruky bezdotykovým dezinfekčným prostriedkom.
  • Od 7.30 do 8.00 sa priebežne každému žiakovi zmeria  teplota a následne pôjde spolu s triednym učiteľom a spolužiakmi do svojej triedy.
  • Všetci  žiaci pri nástupe do školy si musia priniesť 2 rúška, papierové jednorazové vreckovky a vlastné pero.
  • Žiak si musí priniesť vhodnú tašku na učebnice.
  • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Dodržiavajú zásadu R-O-R (rúško-odstup-ruky).
  • Žiaci 1. ročníkov, ktorí budú ubytovaní na internáte, si potrebujú doniesť športové oblečenie a obuv vhodnú do terénu.
  • Pre žiakov, ktorí sú ubytovaní na ŠI, bude internát otvorený aj počas víkendov.
  • Pokyny školy vypracované  v súlade  s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR.

   

  V  Modre 28.08.2020

   

  Ing. Monika Kisová,

  riaditeľka školy

 • Oznam pre žiakov ubytovaných v ŠI pri SOŠVO v Modre

   

   

  Z dôvodu technických úprav ( maľovanie ) prosíme, aby si žiaci priniesli do ŠI iba najnutnejšie  osobné veci.

  Pri pobyte v ŠI treba dodržiavať manuál MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/data/att/17081.pdf a pokyny ŠI,

  s ktorými žiaci budú oboznámení pri nástupe na ubytovanie.

  Žiaci sa ubytovávajú 1. septembra 2020 (utorok) od 14.00 do 18.00 hod.

   

  Jarmila Bútorová,

  vedúca ŠI

   

   

   

   

 • Úradné hodiny počas letných prázdnin

  Please note that office hours during the holidays will be on weekdays in the time from 08:00 to 12:00.

  If necessary, do not hesitate to contact us in person or via contacts:

  033/6472579 033/6472762    info@svosmo.sk

  The school cellar will be open on weekdays from 08:00 to 12:00.

  In the time from 3.-16. August 2020 will be closed for holidays.

   

  Thank you for your understanding and we wish you a pleasant holiday and summer.

   

  Yours sincerely

  Ing. Monika Kisová

  principal

 • Máme ďalších úspešných absolventov programu Viac ako peniaze

  Gratulujeme úspešným absolventom dvojročného vzdelávacieho programu Viac ako peniaze - žiakom študijného odboru PODNIKANIE:

  Pavlovi Irhovi

  Alexandre Jančovičovej

  Margite Nečníkovej

  Jakubovi Romanovi

  Pavlovi Skovajsovi

  Filipovi Tušanovi

  Šimonovi Viglašovi.


  Hlavným cieľom vzdelávacieho programu Viac ako peniaze je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Absolventi získavajú informácie a najnovšie poznatky z oblasti finančnej gramotnosti.  Získané kompetencie a zručnosti budú môcť zužitkovať v praxi aj v osobnom živote.

  Vzdelávací program Viac ako peniaze je súčasťou podnikateľského vzdelávania na našej škole v 1. a 2. ročníku. Program je vytvorený neziskovou vzdelávacou organizáciou Junior Achievement Slovensko. 

 • Úspech Martina Ondroviča v SOČ

  Aj v tomto roku sa žiaci zúčastnili stredoškolskej odbornej činnosti. Žiak 3.A triedy Martin Ondrovič za prácu v odbore 08 - Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia s názvom: "Dula podlhovastá a jej využitie v agroturistike", získal v krajskom kole krásne 2. miesto. Blahoželáme!

  Ing. Jana Novotná

 • Školská vinotéka
  19. 6. 2020

  Aktualizovali sme modul Školská vinotéka

 • Informácia o druhom kole prijímacieho konania


  Do 19.júna 2020  môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podať na Strednú odbornú školu vinársko - ovocinársku v Modre ďalšiu prihlášku.


  Uvádzame počet  voľných miest v jednotlivých odboroch:

  4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo - prevádzka                     počet voľných miest      5

  4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie                    počet voľných miest      3

  4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika                  počet voľných miest      1

  4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo - somelierstvo                  počet voľných miest      5


  Prihlášku je možné podať aj elektronicky.

  Prihlášku potvrdenú základnou školou je potrebné doručiť poštou spolu s potrebnými dokladmi - kópie vysvedčení a diplomov z olympiád a súťaží.  V prípade, že má uchádzač záujem o odbor 4227 M 01 vinárstvo a ovocinárstvo – prevádzka, je to potrebné uviesť v poznámke elektronickej prihlášky.

  Pre výber uchádzačov platia tie isté kritériá ako v prvom kole uverejnené na web stránke školy, v sekcii prijímacie skúšky.

  Po prijatí rozhodnutia zákonný zástupca doručí písomné potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na školu do 30. júna 2020.  V Modre, 11.06.2020


                                                                                                Ing. Monika Kisová, riaditeľka

 • Záverečný príhovor JA firmy Vinárka

  Vážení akcionári JA firmy Vinárka,

  Aplikovaná ekonómia na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej patrí medzi zážitkové predmety. Tento predmet vytvára priestor na vlastné skúsenosti so skutočným podnikaním.

  Každý rok sa študenti nesmierne tešia, že si môžu vytvoriť vlastnú firmu, kde sa stretnú s reálnym podnikaním.

  Nebolo to inak ani tento školský rok. V septembri sa študenti odboru podnikanie zaregistrovali do obchodného registra a mohli začať podnikať.

  Medzi naše podnikateľské aktivity patrilo občerstvenie pri príležitosti imatrikulácii, usporiadanie zájazdu do Rakúska na vianočné trhy, zabezpečenie pre maturantov - poháre na stužkovú slávnosť a samozrejme najväčšia akcia Ochutnávka vín mladých vinárov.

  Samotná akcia nám dala poriadne zabrať, ale  s pomocou pedag. i nepedag. pracovníkov sme to zvládli. Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na študentov, ktorí nám veľmi pomohli. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali a snažili sa pomôcť pri takej skvelej akcii.

  Prišla však pandémia a my sme stáli pri otázke ako firmu ukončiť. Museli sme spracovať všetky ekonomické informácie /výkaz ziskov a strát, výkaz príjmov a výdavkov, rozdelenie zisku, dividendy, vypočítať dane a pod/. Úlohy boli nesmierne náročné na spracovanie, ale podarilo sa a JA firma Vinárka úspešne ukončila svoju činnosť výmazom z obchodného registra.

  Akcionárom boli vyplatené dividendy /tým, ktorí nemali možnosť predložiť akcie, budú dividendy vyplatené v mesiaci september/, dane boli poslané do JA Slovensko a na podporu ekonomickej učebne sme previedli  krásnu sumu.

  Čo povedať na záver?

  Program hodnotíme veľmi úspešne, naučili sme sa nové zručnosti, častokrát sme sa museli prekonať a hlavne sme získali dôležité informácie do ďalšieho života. Zároveň sme sa zúčastnili rôznych seminárov a workshopov, ktoré nám poskytli veľmi veľa informácií.

  Na záver chceme podkovať ešte raz všetkým, ktorí nás podporili a hlavne pani Ing. Ide Matuškovičovej, ktorá nám nesmierne pomohla, hlavne  v ekonomickej oblasti, kde má veľké skúsenosti.

  Sme veľmi radi, že sme mohli byť  súčasťou programu JA firmy Vinárka a držíme palce našim nástupcom !       

  JA firma Vinárka

 • Prijímacie skúšky - kritériá pre školský rok 2020/2021
strana: