Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
 • JA Slovensko - INNOVATION CAMP

  Dňa 03. 10. 2018 v stredu som sa spolu s ďalšími dvoma spolužiakmi Monikou a Luciou zúčastnili akcie INNOVATION CAMP zorganizovanej spoločnosťou JA Slovensko a JA Czech.

           Táto akcia bola zameraná na prácu v tímoch kde študentov postavili reálnej výzve v oblasti podnikania a vrcholového managmentu firmy.

           Akcia bola poňatá v zmysle súťaže kde študenti rozdelený v tímoch predstavovali vedenie vlastnej firmy a riešili problémy či už po finančnej alebo marketingovej stránke.

           Zadanie súťaže bolo vytvoriť vlastnú firmu s vlastným názvom a produktom z odvetvia občerstvenia, drogérie a zo sveta technológií.

  Základný kapitál študenti dostali 500 EUR ktoré museli rozdeliť tak, aby firma časom prosperovala a bola konkurencie schopná dnešným gigantom na trhu.

  Po zadaní a vyhlásení súťaže sme mali necelé 3 hodiny na vypracovanie prezentácie a podnikateľského plánu, ktorú sme po obede prezentovali porote zloženej z vysokopostavených osôb z bánk či iných finančných inštitúcií.

  Organizátorom bolo od začiatku jasné že nás stavajú pred naozaj ťažkú výzvu, preto nám ako pomocníci boli pridelený mentori, ktorý sa vyznajú vo vyššie uvedených odvetviach.

           Súťažilo sa o hodnotné ceny ako mobily, rôzne poukážky a podobne..

  Na konci súťaže každý študent dostal certifikát o absolvovaní INNOVATION CAMPU.

   

  Môj vlastný názor:

                   Súťaž hodnotím veľmi pozitívne. Bolo vidieť že organizátorom záležalo aj na najmenších detailoch.

                  Ďalej som rád, že existujú spoločnosti, ktoré vzdelávajú mladých ľudí v takýchto odvetviach lebo to je naozaj treba.

                Asi najväčší cieľ súťaže bol motivovať mladých ľudí a uviesť ich na správnu cestu, čo sa im podarilo na 120%.

   

   

  Dominik Kubica, IV. A

   

 • P O Z V Á N K A

  Rodičovská rada pri SOŠVO v Modre Vás srdečne pozýva  na plenárne  rodičovské združenie,  ktoré sa bude konať dňa 22. októbra 201817.00 hod v sále školy.

       Po plenárnom rodičovskom združení bude pokračovať triedne rodičovské združenie.

       Prosíme Vás o účasť.

   

  Modra 01. 10. 2018                       Ing. Ida Matuškovičová

   

 • Dejepisno-prírodovedná exkurzia Viedeň

  Dňa 11. októbra sa naša škola zúčastnila odbornej exkurzie vo Viedni. Prvá zastávka nášho programu bola návšteva tradičnej čokoládovne v Kittsee. Vo Viedni sme navštívili  národné prírodovedné múzeum na námestí Márie Terézie v strede mesta. Prehliadka múzea nás veľmi nadchla a zaujala počtom zaujímavých exponátov a ohromnej zbierky. Po prehliadke a opustení múzea sme prešli cez námestia Márie Terézie a vydali sme sa k historickej budove terajšieho parlamentu Hofburg, pred ktorým sme si vypočuli prednášku o histórii o Viedni a samotného zámku. Ďalšia prehliadka sa uskutočnila v Dóme svätého Štefana.  V programe  sme pokračovali návštevou na Švédske námestie, kde sme mali možnosť vidieť nádhernú architektúru Viedne. Exkurzia bola vynikajúca a pevne dúfame, že škola umožní študentom ďalšie krásne exkurzie.

   

   

  Dejepisno-prírodovedná exkurzia Viedeň - Obrázok 1

 • JABLKOVÉ HODOVANIE S MLADÝM VÍNOM 2018

  Do galérie JABLKOVÉ HODOVANIE 2018 boli pridané fotografie.

   Dňa 6. októbra sa naša škola zúčastnila podujatia Jablkové hodovanie s mladým vínom v Modre a Dunajskej Lužnej. Pripravili sme pre hostí podujatia výborné jablkové koláčiky, ktoré napiekli pani kuchárky v školskej jedálni z jabĺk z nášho školského sadu. Naši mladí someliéri nalievali víno zo školskej pivnice.  Študenti pripravili recepty a zaujímavosti o jablkách, ktoré si mohli návštevníci zobrať so sebou a inšpirovať sa, čo všetko sa dá z jabĺk vyrobiť a získať. Ďakujeme všetkým študentom aj zamestnancom, ktorí pomohli pri príprave a organizácii podujatia.

 • Návšteva divadelného predstavenia Punk Rock na Novej scéne v Bratislave

  Študenti prvého ročníka navštívili 3. 10. 2018 predstavenie "Punk Rock", hru známeho britského autora školskej drámy Simona Stephensa, ktorú s úspechom uvádzajú divadlá na celom svete a ktorá veľmi prirodzeným a mladému divákovi blízkym jazykom hovorí o tolerancii a násilí.

  Hra PUNK ROCK skúma problémy a svet skupiny dnešných tínedžerov. Dramatickým spôsobom približuje situácie, ktoré vznikajú v spoločnosti, ktorá potichu toleruje násilie.

  Zaujímavé predstavenie bolo doplnené diskusiou s režisérom p. Svetozárom Sprušanským a psychologičkou p. Máriou Vargovou.

 • Modranské vinobranie

  Tento krát našťastie predpoveď počasia meteorológom úplné nevyšla a preto alegorický sprievod sa mohol predstaviť v plnej paráde aj za podpory  slniečka.

  I naši študenti z vinárky boli ako každoročne jeho súčasťou.

  Predstavovali dobové oblečenie tridsiatych rokov minulého storočia. Chlapci aj dievčatá vyzerali perfektne a doplnili ich dobovým oblečením aj riaditeľka školy Ing. Kisová, vedúca výchovy pani Bútorová, učiteľka Ing. Nemčeková a vychovávateľky.  Odmenou všetkým bol vďačný, silný potlesk návštevníkov  vinobrania.

  Dievčatám určite urobil radosť aj populárny herec Branislav Deák, ktorý sa s nimi v areáli školy odfotil.

  Školskú pivnicu reprezentoval stánok pod vedením Ing. Vandákovej a pani Krchníkovej.

  V tomto stánku ponúkali biele a červené vínka, burčiak, pagáčiky a keďže sa všetko rýchlo míňalo ľudia boli spokojní. V tomto stánku na dobrej reprezentácii školy majú zásluhu aj študenti Samuel Budinský, Martin Bognár, Sabína Cetlová, Lucia Juranová a Lea Trnková všetci si zaslúžia pochvalu.

  Veľké ďakujem patrí i pani učiteľkám, Ing. Čistej a Ing. Binovcovej ako aj žiakom: Sabíne Kramárovej, Júlii Uhlárovej, Bibiane Dodokovej, Samuelovi Krajčovičovi, Martinovi Demovičovi, Kataríne Totkovej, Kláre Murínovej, Dorote Javorovej, Radoslavovi Capekovi a Andrejovi Štrbíkovi ktorí nalievali vzorky vína v Mestskej modranskej pivnici všetkým návštevníkom, odborne, rýchlo ale najmä s veľkou láskou a úsmevom.

  Ďakujeme vám študenti všetkým za peknú reprezentáciu školy.

   

   

   

   V Modre dna 01. 10. 2018                                                           Mgr. Jozef Matejovič

   

 • JABLKOVÉ HODOVANIE S MLADÝM VÍNOM V NAŠEJ ŠKOLSKEJ PIVNICI

  NOVINKA!

  Tradičné podujatie Jablkové hodovanie sa tento rok spája s mladým vínom.

  Navyše sa uskutoční na novom mieste - v areáli našej školskej pivnice na Hornej ulici č. 22 v Modre.

  Milí priatelia, všetkých Vás srdečne pozývame! :-)

 • Úspešné projekty z enviromentálneho vyučovania

  SOŠVO v Modre venuje zvýšenú pozornosť environmentálnej výchove žiakov.

  V  minuloročnej aktivite pokračujeme i v tomto školskom roku.

  Dňa 20. 09., 24. 09., 25. 09. 2018 sme na školu školským autobusom priviezli žiakov zo základných škôl: Sološnice, Rohožníka a Kuchyne.

  Bolo pre nich pripravené projektové vyučovanie z environmentálnej výchovy.

  Vyučovanie sa uskutočnilo v učebni živej prírody v pomologickom sade, ampelografickom vinohrade, v školskej pivnici a v laboratóriu aplikovanej biológie.

  V pomologickom sade a ampelografickom vinohrade sa žiakom venoval Mgr. Jozef Matejovič, ktorý žiakov oboznámil z botanickou charakteristikou rastlín, s poznávaním jednotlivých kultivarov ovocia a viniča. Bola radosť pozerať na ovocné stromy plné ovocia a tiež na krásnu úrodu viniča. Vyučovanie bolo spojené aj s ochutnávkou týchto produktov, ktoré vypestovali žiaci našej školy.

  Projektové vyučovanie pokračovalo v školskej pivnici, kde  žiakov privítal Ing. Schon.

  Žiaci boli oboznámení so všetkým zariadením, ktoré sa používa pri výrobe vína.

  Priamo naživo videli lisovanie hrozna a mali možnosť ochutnať čerstvý mušt.

  Ďalšia časť pokračovala v učebni ovocinárstva, v ktorej sa žiakom venovala Ing. Volovárová. Nadviazala na poznatky, ktoré už získali v pomologickom sade. Zaujímavým a pútavým spôsobom oboznamovala žiakov s biologickými spôsobmi ochrany ovocia, najnovšími spôsobmi pestovania a tiež aj menej známymi kultivarmi, ktoré sa viac pestovali v minulosti.

  Posledná časť projektového vyučovania prebiehala v laboratóriu aplikovanej biológie, ktoré viedla Mgr. Sodomová. Venovala sa  poznávania húb s plodnicami, ale aj bez plodníc, ktoré často spôsobujú choroby viniča i ovocia. S jednotlivými chorobami žiakov oboznamovala a učila ich ako vinič a ovocné stromy ošetrovať proti týmto chorobám.

  Na záver žiaci pod vedením Mgr. Matejoviča a Mgr. Sodomovej  urobili obhliadku školy, spoznali všetky jej učebne, laboratóriá, interaktívne triedy, počítačové triedy atď.

  Po ukončení projektu žiaci odchádzali spokojní, získali veľa nových vedomostí, ktoré im môžu pomôcť pri výbere školy. Viacerí sa prihlásili, že prídu do školy aj so svojimi rodičmi 23.10. na Deň otvorených dverí.

  Spokojní sme boli aj my učitelia s pocitom dobre vykonanej práce.

   

   

  V Modre 26. 09. 2018                                           Mgr. Jozef Matejovič

                                                                  Koordinátor environmentálnej výchovy

 • Biela pastelka

  Dňa 21.9.2018 sa štvorica žiakov Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre zúčastnila charitatívnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizovala Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Dva tímy v zložení Michaela Bruzíková, Frederika Demová, Kristína Oravcová a Matej Jenis sa podieľali na realizácii zbierky priamo v teréne. Patrí im úprimné poďakovanie.

 • Na kolesách proti rakovine

  Do galérie Na kolesách proti rakovine boli pridané fotografie.

  Nadácia Výskum rakoviny v spolupráci s mestom Modra a Jednotou dôchodcov Slovenska zorganizovala v Modre v dňoch 21.9.2018 a 22.9.2018 v rámci kampane Na kolesách proti rakovine podujatia, ktorých sme boli súčasťou aj my.

  Sme radi, že aj naša škola sa mohla zapojiť do celoslovenskej kampane Na  kolesách proti rakovine, a to dokonca troma podujatiami.

  V piatok 21.9.2018 zástupcovia nadácie navštívili našu školu a diskutovali s našimi študentami o zákernom ochorení, o poslaní a aktivitách nadácie Výskum rakoviny a o kampani Na kolesách proti rakovine. Študenti si vypočuli silné svedectvo pána Kanteka, bojovníka s rakovinou, ambasádora podujatia Na kolesách proti rakovine z Modry. Odzneli aj odporúčania základných zásad zdravého životného štýlu a športu ako prevencie zákerného ochorenia od lekára – onkológa p. MUDr. Jána Lakotu, CSc.

  Diskusii predchádzala charitatívna zbierka na našej škole, vďaka ktorej sme aj my mohli prispieť na výskum rakovinových ochorení.

  Napokon sme sa v sobotu 22.9.2018 pripojili aj k symbolickej jazde na bicykloch a iných kolieskových „približovadlách“, aby sme aj takýmto spôsobom podporili kampaň Na kolesách proti rakovine.

 • Študent maturitného ročníka Jaroslav Halač sa stal majstrom sveta v silovom trojboji

  Jaroslav Halač, študent Strednej odbornej školy vinársko ovocinárskej v Modre, člen športového klubu SPC Častá sa stal majstrom sveta v silovom trojboji na majstrovstvách, ktoré sa konali v Južnej Afrike v Potchestroome dňa 7.9.2018.

  Slovenská hymna zaznela na počesť Jarkovho víťazstva, jeho trénera, športového klubu, našej Vinárky, ale aj pre celé Slovensko.Úspech je o to väčší, že porazil ruského aj amerického reprezentanta, ktorí na pódiu stáli po jeho boku a vypočuli si slovenskú hymnu.

  Všetci, celá Vinárka Ti ďakujeme za úžasný úspech na majstrovstách sveta, taktiež Tvojmu trénerovi Pavlovi Kovalčíkovi a prajeme Vám ďalšie športové úspechy.

   

  Mgr. Jozef Matejovič

  foto - zdroj: ŠK SPC Častá

   

 • Mimoriadny termín maturitných skúšok 2018 - ÚFIČ MS

  Milí žiaci,

   

  oznamujeme Vám, že sa bude konať ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS 2018) v mimoriadnom termíne dňa 17. 09. 2018 (pondelok) o 08:00.

  Prajeme Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

  Vedenie školy

   

 • Slávnostné zahájenie školského roka

  Slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. 9. 2018 o 8,00 v spoločenskej sále školy.

 • Určenie miesta konania opravného termínu EČ a PFIČ maturitnej skúšky v Bratislavskom kraji v roku 2018

  Na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odboru školstva č. OÚ-BA-OS1-2018/71903 v zmysle § 77 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), zo dňa 04. 07. 2018 bol určený termín a miesto konania opravného termínu EČ a PFIČ maturitnej skúšky v roku 2018 pre Bratislavský kraj nasledovne: 

  • nemecký jazyk B1 - 05. 09. 2018 - Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava

  Žiak koná opravnú skúšku (EČ, PFIČ, alebo obe časti) tak, ako mu bola povolená rozhodnutím predsedu školskej maturitnej komisie. Časový harmonogram a ďalšie náležitosti skúšky sú rovnaké ako v riadnom termíne. 

  Bližšie informácie sú dostupné na www.nucem.sk v sekcii Maturita.

  Vedenie školy Vám praje úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

 • ISIC - vydanie, duplikát a predĺženie platnosti

  Vážení rodičia, milí žiaci

  dovoľujeme si Vás informovať o možnosti úhrady za vydanie nového ISIC-u, resp. jeho duplikátu.

  Poplatok za vydanie nového ISIC-U: 20,00 EUR

  Poplatok za vydanie duplikátu ISIC-u: 10,00 EUR

  Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa

  Špecifický symbol: 20182019

  Konštantný symbol: 0558

  Do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

  Bankové spojenie:

  Názov a sídlo prijímateľa: Modranská Vinárka, o. z., Kostolná 162/3, 900 01 Modra

  IBAN: SK57 5200 0000 0000 1784 4314

  V prípade, že chcete používať ISIC aj počas prázdnin a výhody z neho vyplývajúce, je dôležité postupovať podľa priloženého letáku a uhradiť cez SMS do 01. 07. 2018.

   

  V prípade potreby, nás neváhajte kontaktovať.

   

  S úctou,

   

  vedenie školy

 • Termín opravných skúšok v školskom roku 2017/2018

  V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. je termín opravných skúšok pre žiakov 1. – 4. ročníka stanovený na  27. augusta 2018 (pondelok) so začiatkom o 08:00.

  Ing. Monika Kisová

 • Škola - úradné hodiny počas letných prázdnin

  Vážení,

  dovoľujeme si Vám oznámiť, že úradné hodiny v škole sú pondelok až piatok v čase od 08:00 - 12:00.

  V prípade potreby, nás neváhajte kontaktovať osobne alebo prostredníctvom kontaktov:

  • 033/6472579
  • 033/6472762
  • info@svosmo.sk

  Ďakujeme Vám za pochopenie a prajeme Vám príjemné prežitie letného obdobia.

  S úctou,

  Ing. Monika Kisová

   

 • Školská pivnica - otváracie hodiny počas prázdnin

  Ctení zákazníci, priaznivci školy,

  oznamujeme Vám, že počas letných prázdnin je školská pivnica otvorená pondelok až piatok v čase od 08:00 - 12:00.

  Vopred Vám ďakujeme za Vašu návštevu.

  S úctou,

  Ing. Monika Kisová

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Milí žiaci, pedagógovia a praznivci školy,

  dovoľujeme si Vám oznámiť, že školský rok 2018/2019 na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej Modra bude zahájený slávnostným otvorením dňa 03. 09. 2018 o 08:00 v spoločenskej sále školy.

  Ing. Monika Kisová

 • Letné prázdniny 2017/2018

  Milí žiaci, pedagógovia a priaznivci školy,

  prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, plné oddychu a nových zážitkov.

  Tešíme sa na Vás v školskom roku 2018/2019 a na vzájomnú spoluprácu.

  S úctou,

  Ing. Monika Kisová

strana: