• Novinky

      • Workshop Komunikačné zručnosti

      • online prednáška z UCM Trnava

       Dňa 23.4.2021 sme sa zúčastnili na online interaktívnej prednáške cez program Zoom zameranú na komunikačné zručnosti. Robili sme rôzne interaktívne cvičenia, ktoré sa týkali všeobecnej vzdelanosti o komunikácii a vnímaní prijatej správy. Myslím že každý z nás sa niečo naučil a zároveň sa aj zabavil, ďakujeme Univerzite sv. Cyrila a Metoda za túto prednášku.

      • Vyučovanie od 8.2.2021

      • V zmysle odporúčania REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA hlavné mesto,

       SOŠ vinársko - ovocinárska od 8.2.2021 pokračuje v dištančnom vzdelávaní všetkých ročníkov.

       Z tohto dôvodu bude škola uzatvorená do odvolania. O ďalšom postupe vás budeme informovať.

        

       https://www.ruvzba.sk/aktuality/skoly_ba_kraj.pdf

        

       Ing. Monika Kisová

       riaditeľka školy

      • Prosba o podporu - 2% z dane pre občianske združenie Modranská Vinárka

      • Vážení rodičia a priaznivci školy,

       občianske združenie Modranská Vinárka, o. z. bolo založené s poslaním podporovať aktivity školy, jej žiakov a pedagógov Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre.

       V prípade, že nás chcete podporiť príspevkom z podielu zaplatenej dane, stiahnite si priložené tlačivo na tzv. "2% z dane z príjmov". 

       Budeme vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete venovať tieto 2% práve nám, aj vďaka tejto podpore môžeme napĺňať naše poslanie.

       Modranská Vinárka, o.z.

       2__Vinarka.PDF

      • Oznam

      • Milí študenti,

       Zajtra v piatok 29.1.2021 od 8.20 budú triednické hodiny s vyhodnotením študijných výsledkov za 1. polrok šk. roku 2020/2021. Ostatné hodiny nebudete mať on-line, učitelia Vám zadajú zadania na ofline.

       Od 1. 2. 2021 bude platiť nový rozvrh pre dištančnú výučbu. Prvá (1.) vyučovacia hodina bude začínať o 8.00 hod. a posledná siedma (7.) hodina bude končiť o 14.00 hodine.

        

       Pozrite si prosím nový rozvrh (platný od 29.1.2021)

        

       Prípadné otázky konzultujte s Vašimi triednymi učiteľmi.

      • Rozbehni sa! na škole

      • V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu  možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku,  bezplatný online kurz, ktorý ti otvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov. Následne môžeš svoj biznis nápad prihlásiť do inkubačného programu pod krídlami Rozbehni sa! a odštartovať podnikanie s minimálnym štartovacím kapitálom a bez rizika.

       Čo sa za 30 minút naučíš

       Ukážeme ti, ako si overiť, či je tvoj nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Naučíš sa ako:

        

       • Rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál
       • Vytvárať biznis modely a vylepšovať ich tipmi od zákazníkov
       • Testovať nápady pomocou prototypov do 100€
       • Postupovať podľa 11 jednoduchých krokov
       • Navyše získaš PDF certifikát o absolvovaní, ktroý obohatí tvoj životopis

        

       Chcem absolvovať Prípravku

        

       V prípade záujmu kliknite na Chcem absolvovať Prípravku, registruj sa a prihlás sa na podnikatel’skú prípravu.

       V prípade akýchkol’vek otázok neváhaj kontaktovať ambasádora projektu Rodolfa Montecinos mailom na rodolfo.montecinos@svosmo.sk alebo cez EduPage.

        

       Pozri si malú ochutnávku Prípravky:

       https://rozbehnisa.sk/pripravka/

        

       Čo sa Rozbehni sa! na stredných školách podarilo od roku 2016

       • 17 000+ mladých inšpirovaných k podnikaniu na 120+ školách
       • 150+ vyškolených ambasádorov na školách
       • 350+ prihlásených a 60+ podporených podnikateľských nápadov
       • Úspešne rozbehnuté nápady stredoškolákov ako Esencit, Chemplay, Blace, Architelier, Piadi
       • Získané ocenenie Leaf Award, Generácia 3.0 a memorandum o spolupráci s IUVENTA

        

       O Rozbehni sa!

       Uni2010, o.z. sa venuje rozvoju talentu, vízie a podnikavosti mladých ľudí. Našim cieľom je, aby mladí ľudia vedeli v čom sú dobrí, čo chcú v živote dosiahnuť a rozbehli užitočný projekt, ktorý ich môže uživiť. Od roku 2012 realizujeme aktivity pod značkou Rozbehni sa! na rozbehnisa.sk.

        

      • Oznam

      • Dobrý deň, od pondelka 11.1. 2021 vyučovanie pokračuje dištančnou formou, podľa dištančného rozvrhu. 

       Milí žiaci, všetci učitelia sa na Vás tešia v pondelok od 8.20.


       S pozdravom vedenie školy.

      • PF 2021

      •  Pokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2021 veľa zdravia, šťastia a úspechov Vám prajú

        

       Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy,

       a kolektív zamestnancov SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre 

      • Oznam pre študentov a zákonných zástupcov

      • Oznamujem Vám, že vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

       Vyučovanie začne 11. januára 2021.

       O priebehu a spôsobe vyučovania budete včas informovaní.

        

       Ing. Monika Kisová,riaditeľka SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre 

      • Valné zhromaždenie študentskej firmy Vinárka

      • Dňa 16.12.2020 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej firmy Vinárka kvôli aktuálnej
       pandemickej situácii online cez aplikáciu MS Teams.

       Valné zhromaždenie pozostávalo z nasledujúcich bodov:


       1. Otvorenie
       2. Schválenie programu valného zhromaždenia
       3. Návrh a voľba orgánov valného zhromaždenia
       4. Návrh a schválenie stanov firmy
       5. Predstavenie a schválenie podnikateľského plánu firmy
       6. Informácie o školení manažmentu
       7. Návrh a voľba dozornej rady
       8. Záver


       Valné zhromaždenie nás naučilo sa pripraviť aj na takéto situácie, kedy je dôležite vystupovanie a
       podanie svojich nápadov, no ukázalo nám aj koľko úsilia treba vynaložiť, aby všetko fungovalo tak, ako
       má.

       Juraj Čížik, viceprezident pre marketing

      • Školenie manažmentu firmy VINÁRKA

      • V dňoch 24. - 26. novembra 2020 sme sa zúčastnili na školení manažmentu, ktoré bolo organizované formou online konferencie cez MS Teams .

       Tohto školenia sa zúčastnil viceprezident pre financie Adam Lančarič, viceprezident pre ľudské zdroje Dávid Myslík, zástupca prezidenta Matej Zápražný a viceprezident pre výrobu Andrej Štrbík.

       Zamestnanci spoločnosti AT&T v spolupráci s JA Slovensko nám na školení odprezentovali svoje skúsenosti a rady z oblasti projektového a krízového riadenia, marketingu a financií.

       Snažili sa nás pripraviť na reálne problémy v podnikateľskom prostredí, kde sme hrali rôzne hry, ktoré poukazovali na rozhodnutia vo firme.

       Naša JA firma Vinárka získala cenné rady ohľadom vytvorenia zoznamu úloh, časového harmonogramu príprav a monitoringu situácie.

       Sme veľmi radi, že sme sa na školení mohli zúčastniť a tak získať dôležité informácie pre našu firmu Vinárka. Ďakujeme.

       Andrej Štrbík

       firma VINÁRKA