• Novinky

      • Agroturisti v Jedenspeigene

      • Dňa 7. 12. 2022 absolvovali 10 študenti z odboru agroturistika návštevu obce Jedenspeigen v Rakúsku. Sprevádzali ich Mgr. Ing. Jarmila Kočišová a Mgr. Jarmila Moravčíková. Dopoludnia navštívili zámok, postavený v roku 1275. Zámocké expozície mali označenie a krátky popis aj v slovenčine. Popoludní navštívili farmu pani Renaty Eder, ktorá ich pohostila tekvicovým gulášom. Študenti piekli z pripraveného cesta koláčiky. Prezreli si aj veľkú sýpku. kde boli uložené traktory a iné poľnohospodárske stroje. Podnikateľka Renate Eder je známou aj excelentnými výrobkami z tekvice, napr. tekvicový sirup, čokoládové pralinky plnené tekvicovým džemom, tekvicovým korením a pod.

      • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 30. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.  Zúčastnilo sa 10 žiakov zo štyroch tried.  Žiaci si zmerali svoje sily v gramatike, slovnej zásobe, čítaní s porozumením a opisu obrázka s vytvorením príbehu. Úspešnými riešiteľmi bolo 8 žiakov, poradie prvých troch je nasledovné:

       Alan Jiří Volařík 64 bodov

       Daniel Peťkovský 62 bodov

       Daniela Jonisová 60 bodov

       Do okresného kola postupuje za našu školu Alan Jiří Volařík, srdečne gratulujeme.

      • Národná banka Slovenska - modul č.1

      • Dňa 5.12.2022 sme sa zúčastnili exkurzie v Národnej banke Slovenska v Bratislave. Veľmi ochotný manažér sa nám venoval a vzdelával nás v oblasti financií, konkrétne riešili sme otázku príjmov a rozpočtov . Porovnávali sme príjmy z rôznych povolaní a sami sme si mohli vyskúšať vytvorenie rozpočtu. Bolo to veľmi náučné a zábavné. Po skončení prednášky sme sa vyviezli na 28 poschodie, kde nás čakal neopakovateľný výhľad na Bratislavu.

       Ďakujeme pani profesorke Ing. Ide Matuškovičovej za krásny a náučný zážitok.

       Žiaci 3.A 

      • Okresné kolo v mix volejbale

      • Dňa 30.11.2022 sa výber volejbalistov našej školy v zložení: H. Krčová, L. Pírová, A. Gubani, K. Repiská, S. Šutta, V. Hovban, K. Gróf, Š. Turčina, zúčastnil okresného kola v mix volejbale stredných škôl v Pezinku. Po výhrach nad OA Pezinok aj Nad Gymnáziom Modra sme sa stretli v zápase o prvé miesto s Gymnáziom Pezinok. Vo vyrovnanom zápase sme nakoniec podľahli.

       Gratulujem všetkým hráčom k peknému druhému miestu a ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy.

       Mgr. Igor Vítek

      • Okresné kolo v basketbale

      • Dňa 1.12.2022 sa uskutočnilo v športovej hale v Pezinku okresné kolo SŠ chlapcov v basketbale.

       Našlo sa viacej chlapcov, ktorí prejavili záujem o basketbal. To nás teší. Učiteľ telesnej výchovy Ing. Miroslav Ďurčo sa chlapcom začal venovať nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj mimo vyučovania, čo sa na turnaji aj pozitívne prejavilo. Chlapci získali záujem o tento šport a umiestnili sa na 4. mieste. Dokázali poraziť vo vzájomnom zápase SOŠ z Pezinka.

       Cieľ, ktorý si žiaci vytýčili je jasný – intenzívnejšie trénovať a na budúcom turnaji postúpiť vyššie. Ďakujeme a blahoželáme.

       Školu reprezentovali: Viktor Koščál, Hugo Krička, Jakub Murín, Alan Jiří Volařík, Matúš Paštrnák, Bruno Hričovec, Sebastián Langoš, Peter Šimonovič, Kristián Gróf a Kristián Turkovič.

       Mgr. Jozef Matejovič

      • Okresné kolo vo florbale chlapcov

      • Dňa 24.11.2022 sa chlapci z Vinárky zúčastnili okresného kola vo florbale na Gymnáziu v Pezinku.

       V tomto roku boli všetky družstvá zo všetkých škôl dobre pripravené a značne vyrovnané. Na záver turnaja kapitán družstva Vinárky Viktor Koščál prevzal pohár za 3. miesto. Víťazom turnaja sa stali chlapci z Gymnázia Pezinok. Turnaj bol veľmi vyrovnaný.

       Našu školu reprezentovali: Andrej Mušák, Hovban Vitalii, Samuel Šutta, Adam Štrofek, Adam Švirec, Hugo Krička, Jakub Murín, Alan Jiří Volařík a Viktor Koščál.

       Srdečne chlapcom za peknú reprezentáciu školy ďakujeme a blahoželáme.

       Mgr. Jozef Matejovič

      • Deň otvorených dverí vo Weinbauschule Eisenstadt

      • Dňa 6. decembra 2022 sme na pozvanie vedenia Weinbauschule Eisenstadt prezentovali našu školu v Rakúsku. Učitelia spolu so žiakmi 2.B triedy Simonom Hergottom, Romanom Kanichom a Alanom Jiří Volaříkom oboznamovali návštevníkov s  našou Vinárkou, jej históriou, produktami a tým ju zviditeľňovali aj v zahraničí. Súčasne sme upevňovali partnerské vzťahy. Ďakujeme našej partnerskej škole za príjemné prijatie.

       Ing. Jana Novotná, Ing. Martin Hanúsek

        

      • Rekonštrukcia átria

      • V rámci projektu Grant pre podporu mladých vinárov: rekonštrukcia átria, naša škola rozbehla koncom leta značne rozsiahlu, a nie jednoduchú rekonštrukciu átria v exteriérových priestoroch školy.

       V pláne projektu je vybudovanie zóny za účelom vzdelávania sa a výučby prírodovedných a odborných predmetov, organizovania školských kultúrnych a športových aktivít s využitím aj ako oddychová zóna relaxu pre žiakov a zamestnancov školy.

       V spolupráci so spoločnosťou LIDL a za pomoci grantu, ktorý sme získali z Nadácie PONTIS sme mohli zakúpiť stavebný materiál na počiatočné práce.

       V týchto dňoch sme úspešne dokončili prvú etapu rekonštrukčných prác. Po terénnych úpravách - klčovaní, odkopávaní zeminy bágrom, výkopových prácach pre odvodnenie terénu a vyrovnávaní plochy sa môžeme pochváliť výbornou prácou - kruhovou pochôdznou plochou so zámkovou dlažbou, do stredu ktorej bude na jar vysadená zeleň, ako aj záhony a stromčeky po celej ploche átria.

       Do prác sa s chuťou a elánom, pod odborným vedením, zapojili aj študenti našej školy.

       Ďakujeme!

      • Burza informácií 2022 Levice

      • Dňa 1. decembra 2022 nás pozval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice – oddelenie AOTP a poradenstva, na prezentovanie našej školy pre základné školy z Levíc a okolia. Základné informácie pre ZŠ, výchovných poradcov, žiakov a rodičov spolu s pedagógmi podávali aj žiačky 1.A  Jenifer Rajťuková a Zuzana Beloritová. Zároveň sme záujemcov pozývali aj na deň otvorených dverí, ktorý bude na našej škole 13.decembra 2022.

       Ďakujeme organizátorom za možnosť prezentovania.

       Ing. Jana Novotná, Ing. Vladimír Doktorík

      • Prednáška na Ekonomickej univerzite v Bratislave

      • ​​​​​​​Pondelok, 28. november 2022 bol príjemným spestrením vyučovania. Študenti našej školy v študijnom odbore agroturistika sa zúčastnili prednášky na tému Autobusová a železničná doprava v cestovnom ruchu na Slovensku, ktorú viedol Doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD. na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

       Prednáška bola vedená tak, aby jej porozumeli nielen študenti Ekonomickej univerzity, ale aj naši študenti. Dozvedeli sme sa, ktorý druh dopravy je najefektívnejší, najlacnejší a najvyužívanejší. Pán doc. Plesník pridal aj osobné zážitky z cestovania najmä želežničnou dopravou  po svete, ktoré doložil aj vo fotografickej forme. 

       Odchádzali sme  z prednášky o niečo múdrejší a  spokojnejší, plní dojmov, veriac, že  nebola posledná.

      • Riaditeľské voľno

      • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 18. 11. 2022 (piatok) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej, Kostolná 3 Modra z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

      • Imatrikulácie

      • Môžeme povedať, že naši prváci sú v plnej miere "naši" až od 15. novembra, kedy sa konala už tradičná imatrikulácia. Táto tradícia - prijatie do cechu vinárskeho, sa na škole veľmi ctí. Horúčkovité prípravy druhákov, ktorí majú vždy organizáciu pod palcom, boli citeľné už týždne dopredu. Môžeme ich pochváliť. Pripravili obrad, na ktorý prváci tak skoro nezabudnú:)

       II.A, II.B

      • Junior Achievement - školenie manažmentu

      • Dňa 10.11.2022 sa žiaci 4.A Nicolas Menyhart a Kristína Adamkovičová zúčastnili školenia manažmentu realizovaneho organizáciou Junior Achievement a manažérmi AT&T. Toto školenie bolo zamerané na stanovenie cieľov, riadenie projektov, štýly riadenia a motiváciu, komunikáciu a riešenie problémov. Toto školenie nám poskytlo znalosti nielen potrebné pre budúce manažovanie firiem, ale aj v budúcich zamestnaniach. Naučili sme sa ako správne komunikovať, riešiť konflikty a ako byť správnym leadrom. Chceme sa poďakovať organizácií Junior Achievement a manažérom AT&T za poskytnutie tejto jedinečnej príležitosti a pani profesorke Ide Matuškovičovej za umožnenie zúčastniť sa tohto školenia.

       Kristína Adamkovičová a Nicolas Menyhart, 4.A

      • Projekt Erasmus+ Klimatické zmeny a ich vplyv na vinohradníctvo a vinárstvo

      •      Projekt Erasmus +  Klimatické zmeny a ich vplyv na vinohradníctvo a vinárstvo - projekt je zameraný na zbieranie, prezentovanie a porovnávanie dát, ktoré súvisia s klimatickými zmenami vplývajúce na vinohradníctvo a vinárstvo. Do projektu sú zapojené krajiny: Slovensko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Rumunsko a Grécko.

       Počas týždňa 17. - 21. októbra 2022 sa na projekte Erasmus + zúčastnili štyria naši žiaci a dvaja učitelia: Ing. Monika Kisová a Mgr. Peter Slamka, Samuel Kerák, Kristián Gróf, Michaela Kanková, Soňa Pušpokyová. 

            Náš výlet začal v skorých ranných hodinách na letisku v Bratislave. Po necelých dvoch hodinách sme sa ocitli v slnečnom Grécku vo veľkom meste Solún. Ubytovaní sme boli v Americkej farmárskej škole.

       Čím je Grécko známe? No predsa olivovým olejom, ktorý sme mali v prvý deň možnosť ochutnať. Druhý deň prišlo spoznávanie. V stredu sme náš deň začali prehliadkou lokálneho vinárstva, keď ich vinárstvom vôbec môžem nazvať. Ich finálny produkt sú totiž zavárané listy viniča hroznorodého. Následne sme sa presunuli do jedného z najväčších vinárstiev Grécka. Ochutnávka vín bola príjemným zakončením dňa. V štvrtok sme sa pozreli ako sa vyrába medzi Grékmi obľúbené brandy τσίπουρο (tsipouro). Posledný deň sme sa po rozlúčení vybrali na letisko, odkiaľ sme sa opäť letecky dopravili späť na Slovensko. Okrem vyššie spomenutých aktivít sme každý deň spoznávali grécku kultúru. Počas večerov sme sa radi prechádzali po móle v meste. Tí, odvážnejší z nás sa dokonca okúpali v mori. Grécko, krajina našich solúnskych bratov, Erasmus, projekt, ktorého myšlienka sa zrodila v Španielsku, 5 dní, ktoré sme spolu strávili, budú nezabudnuteľnými spomienkami.

       Mgr. Peter Slamka

      • Prezentácia Vinárky na Burze stredných škôl v Šali

      • Školský úrad v Šali pozval SOŠVO v Modre dňa 8.11.2022 na Burzu stredných škôl. Škola sa už viac rokov úspešne zúčastňuje na tejto akcii. Burza sa konala v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Šali. Zúčastnilo sa veľa škôl, i naša Vinárka.

                V prezentačnom stánku sme pripravili výstavku všetkých vín, ktoré vyrábajú naši žiaci. Pripravená bola i výstava ovocia z pomologického sadu. Výstava žiakov upútala a so záujmom počúvali prezentáciu študentky Hanky Tvarožkovej a pedagógov.

                Cieľom podujatia bolo poskytnúť čo najviac informácií o našej škole nielen žiakom ale aj rodičom. Som presvedčený, že sa nám to podarilo a verím, že niektorí žiaci zo ZŠ v Šali sa rozhodnú študovať na Vinárke v Modre.

                Ďakujem  usporiadateľom za pozvanie.

       Mgr. Jozef Matejovič, Irina Valentová

        

      • Spolupráca s Výskumným ústavom rastlinnej výroby Piešťany

      • Žiaci tretích ročníkov sa po návšteve v minulom školskom roku vo VÚRV v Piešťanoch mali možnosť oboznámiť so Slovensko - rakúskym projektom INTERREG na tému „Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia.“ Súčasťou projektu bolo aj darovanie našej škole 5 stromčekov marhúľ, ktoré za účasti riešiteľov naši žiaci zasadili v pomologickom sade. Týmto by sme sa chceli v mene našej školy poďakovať  vedeniu VÚRV v Piešťanoch.

       Ing. Jarmila Volovárová, Ing. Jana Novotná

      • Oznámenie o odstávke plynu.

      • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre Vám týmto oznamuje, že dňa 8.11.2022  bude v školskej jedálni odstavený plyn z dôvodu opravy unikajúceho plynu pri plynomeri.

       Z tohto dôvodu sa bude stravníkom podávať strava nasledovne:

       •  raňajky pre ubytovaných žiakov na internáte – v normálnom režime,
       •  obed pre stravníkov – v normálnom režime,
       •  večera pre ubytovaných žiakov – suchá.
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie