• Novinky

      • Druhé miesto chlapcov vo florbale

      • Dňa 25. 10. 2019 sa uskutočnil florbalový turnaj chlapcov stredných škôl okresu Pezinok. Organizátorom turnaja bolo Gymnázium Pezinok. Turnaja sa zúčastnili školy: Gymnázium Karola Štúra Modra, Gymnázium Pezinok, Obchodná akadémia Pezinok, Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska Modra.

       Chlapci z Vinárky po dvoch víťazstvách s Gymnáziom Modra a Obchodnou akadémiou Pezinok postúpili do finále, kde sa stretli s chlapcami z Gymnázia Pezinok. Úspešnejší boli gymnazisti z Pezinka, ktorí vo finále zvíťazili. Naše mužstvo sa umiestnilo na 2. mieste a pohár prevzal kapitán Samuel Skovajsa.

       Vinárku reprezentovali: S. Skovajsa, P. Skovajsa, V. Koščík, J. Krchňavý, M. Malatschek, M. Pitek, M. Saxun, Š. Viglaš, M. Zápražný, P. Mahrík a S. Šutta pod vedením pána profesora Mgr. Jozefa Matejoviča.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

      • JAHRADA 2019

      • Každý rok v polovici októbra sa zúčastňujeme súťaže o najkrajšiu ovocnú expozíciu na výstave JAHRADA - výstave ovocia, potrieb pre záhradkárov a včelárov a farmárskych produktov Súťažnú porotu tvoria členovia  Slovenskej ovocinárskej únie a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Pri príprave tohtoročnej expozície pomáhali žiaci 3.A triedy - odbor Agroturistika - pod vedením pani Ing. Novotnej a pani Ing. Volovárovej. Aká bola, si môžete pozrieť na našich fotkách.

      • Zahraničná výmenná prax pre žiakov 3. ročníka vo Valticiach

      • Koncom septembra sme sa zúčastnili výmennej odbornej praxe na Strednej vinárskej škole vo Valticiach na Morave.

       Náplňou našej praxe bol zber hrozna. Mali sme možnosť vidieť školskú pálenicu, navštívili sme Františkánsku záhradu, v ktorej prebieha odborná výučba odboru Záhradník a prax odboru Agropodnikanie tejto strednej školy.

       V rámci výmennej praxe sme v školskej pivnici spracovávali hrozno, pracovali s muštami a skúsili si vyrobiť vlastný zákvas. Dostali sme sa i do školského laboratória, kde sme stanovovali síru vo víne a vyskúšali sme si i senzorické skúšky. Na záver praxe sme nahliadli i do Národného salónu vín, kde sme sa zúčastnili degustácie.

       Ďakujeme za skvelú príležitosť zúčastniť sa výmennej praxe.

       Adam Lančarič, Dávid Myslík, Martin Ondrovič

       foto – zdroj: http://www.cestyzavinem.cz

      • Deň otvorených dverí

      • Milí ôsmaci, deviataci, rodičia, učitelia základných škôl a priatelia školy, pozývame Vás na Deň otvorených dverí na našej škole.

       Čaká vás nasledovný program:

       Predstavenie jednotlivých študijných odborov: 

       4227 M02 VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO - PODNIKANIE

       4227 M03 VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO - AGROTURISTIKA

       4227 M05 VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO - SOMELIERSTVO

       Informácie o pripravovanom novom študijnom odbore so zameraním:

       4227 M01 VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO - VINÁRSKA PREVÁDZKA

        

       Prehliadka priestorov školy a expozícií s výkladom:

       • vinohradníctvo a jeho dejiny a aplikovaná biológia
       • obrábacích strojov
       • degustačnej miestnosti
       • odborných a multimediálnych učební
       • areálu školy so športoviskami, telocvičňou a ovocného sadu a školského internátu

        

       Ukážka:
       • servisu vína (dekantácia, sabráž)
       • prípravy nealko nápojov
       • obsluha hosťa pri stole
       • rôznych druhov ovocia - čerstvé a sušené
        

       Ochutnávka:
       • čerstvého a sušeného ovocia 
       • nealko nápojov z ovocia
       • orechov a iných pochutín
        

       Súťaže:
       • ťahanie heverom
       • poznávanie ovocných druhov

        

       ...a veľa ďalších zaujímavostí.

        

       Tešíme sa na Vás!

       Príďte medzi nás, dozviete sa viac o škole a našich odboroch.

      • Manažéri spustili reálny biznis

      • Dňa 8. Októbra 2019 sa v Bratislave v Lakeside parku, konalo školenie manažmentu pre stredoškolských študentov s podnikateľským zámerom.
       Žiaci, ktorí sú manažérmi JA firmy, získali podnikateľské zručnosti a ich praktické využitie.
       Zamestnanci spoločnosti AT&T nám odovzdali svoje skúsenosti a rady z oblasti projektového a krízového riadenia marketingu a financií.
       V rámci projektu ASPIRE, ktorý realizuje nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, v spolupráci so spoločnosťou AT&T sa študenti mohli zúčastniť školenia manažmentu JA Firiem.
       Po absolvovaní tohto školenia už vieme, čo nás čaká a sme pripravení na rôzne situácie.
       Radi by sme podakovali firme JA Slovensko a firme AT&T, ktoré nám dali mnoho cenných skúseností a informácií.

       Kovačovská Barbora a Šupinová Lucia, firma JA Vinárka

       foto: zdroj JA Slovensko, n.o.

      • Dlhodobá spolupráca s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

      • Dňa 1. septembra 2019 oslávila Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 60. výročie založenia. Pri tejto príležitosti bola ocenená aj dlhodobá spolupráca našej školy s fakultou. Patríme medzi tzv. Cvičné školy Centra pedagogiky a psychologického poradenstva Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

       Ing. Ida Matuškovičová, učiteľka odborných ekonomických predmetov.

      • Career Day

      • Dňa 27.9 2019 sme sa zúčastnili na Career Day (kariérnom dni) v Bratislave, ktorý organizovala JA Slovensko v spolupráci s firmou AT&T.

       Na tomto workshope sme sa venovali témam ako napísať životopis, zvládnuť pohovor a naplánovať si svoju budúcu kariéru.

       Celým dňom nás sprevádzalo heslo ,,Nič nieje nemožné", o ktorom nás presvedčila aj Marcela Lendvaiova.

       Pani Lendvaiová je skvelá lektorka a jedna z najlepších koučiek Slovenska. Prerozprávala nám celý jej dobrodružný život, z ktorého sme mali možnosť sa poučiť a zobrať si mnoho užitočných skúseností.

       Ďakujeme našej škole za svelú príležitosť zúčastniť sa tejto akcie.

       Matej Zápražný

       foto - zdroj: FB, JA Slovensko, n.o.

      • Projekt Život bez odpadu

      • V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapojila do aktivít Nadácie Revia v minimalizácii odpadu. Žiaci druhých a tretích ročníkov sú pod vedením pani učiteľky Mgr. Jarmily Sodomovej aktívni v projekte Život bez odpadu. Najlepšie práce budú použíté v rovesníckom vzdelávaní. V škole zefektívňujeme separáciu a sme súčasťou ekohliadok, ktoré monitorujú odpadové stojiská v Modre.

       Foto: dobrovoľníci ekohliadok z modranských stredných škôl, medzi nimi aj žiaci 3. A triedy našej školy.

       Autor fotografie: Nadácia Revia.

      • Oznam pre stravníkov

      • Vedenie školskej jedálne oznamuje prihláseným stravníkom, ktorí si ešte nazakúpili čip, že lehota na zakúpenie čipov sa predlžuje do 15.09.2019.

       Čipový systém bude spustený až po zakupení čipov všetkých prihlásených stravníkov. Stravovanie pokračuje zvyčajným spôsobom.

       Možnosti platby za zakúpenie čipu: 

       - osobne u vedúcej školskej jedálne,

       - prevodom na bankový účet:

       IBAN - SK 57 5200 0000 0000 1784 4314,   

       - zloženkou na pošte.

       Cena čipu je 5 €.

       Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

      • V pondelok sme slávnostne otvorili školský rok. Privítali sme nových študentov a pedagógov. Študentom sa prihovorila pani riaditeľka Ing. Monika Kisová a naši vzácni hostia - pani Ing. Ingrid Vajcziková, PhD., hlavná enologička spoločnosti Hubert Sereď, ktorá je sponzorom "Bublinkového štipendia" a pán Ing. Štefan Kilársky zo Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktorý poskytuje študentom motivačné štipendium. Ďalej si študenti vypočuli motivujúce slová pána Ing. Vladimíra Sodomu, člena spolku Vincúr a podporovateľa našej školy. Pán doc. Ing. Štefan Ailer, PhD., pedagóg Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a garant programov Letná škola ovocinárstva a Letná škola vinohradníctva, ktorých sa naši vybraní študenti zúčastnili, sa študentom prihovoril a odovzdal im certifikáty o úspešnom absolvovaní uvedených programov. Pán Ing. Vladimír Mrva z vinárstva Mrva&Stanko a pán Ing. Marián Varga, prezident Ovocinárskej únie SR povzbudili študentov, potvrdili im správnosť výberu budúcej profesie, ktorá je síce náročná, ale i krásna a perspektívna. Súčasťou podujatia bolo aj oceňovanie našich najúspešnejších a najaktivínejších študentov za uplynulý šk. rok. Všetkým študentom prajeme veľa úspechov a radosti z nových poznatkov v novom školskom roku a našim učiteľom veľa inšpirácie pri práci!

      • Vína z produkcie školskej pivnice v sieti Lidl

      • V termíne 26.8.2019 - 31.8.2019 vybrané vína z produkcie našej pivnice predáva sieť Lidl. Zákazníci kúpou našej produkcie zároveň podporia školu. Ďakujeme.

       Viac informácií nájdete na:

       https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.lidl.sk%2Fsortiment%2Fpomoc-mladym-vinarom&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4oeh9XmEcPMaLe9fs35l18EA-1w

      • Úradné hodiny počas letných prázdnin

      • Dovoľujeme si Vám oznámiť, že úradné hodiny počas prázdnin budú v pracovných dňoch

       v čase od 08:00 - 12:00.

       V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať osobne alebo prostredníctvom kontaktov:

       033/6472579    033/6472762    info@svosmo.sk

       Ďakujeme Vám za pochopenie a prajeme Vám príjemné prežitie letného obdobia.

       S úctou,

       Ing. Monika Kisová

       riaditeľka školy

      • Štajerská inšpirácia

      • Učitelia potrebujú neustále vzdelávanie, inšpiráciu a kontakt s praxou i novinkami vo svojej oblasti, aby sa mohli zlepšovať a hodnotne pripravovať mladých ľudí pre ich budúce povolanie. Náš učiteľský zbor sa inšpiroval v rakúskom Štajersku. Na svoje si prišli učitelia ovocinárstva, vinohradníctva, somelierstva, agroturistiky, dejín vinohradníctva, regionálneho národopisu a kultúry, i marketingu, ekonomiky, či ďalších odborných predmetov.

       Počas dvojdňovej exkurzie začiatkom júna sme navštívili najväčšieho rakúskeho predajcu ovocia - firmu  Kröpfl Obst v Sebersdorfe. Ďalej sme spoznali štajerského výrobcu jablkových muštov značky Brunner. Naše spoznávanie Štajerska sme ukončili vo vinárstve Dreisiebner v Sulztal an der Weinstrasse.

       Najdôležitejšou zastávkou počas našej štajerskej exkurzie bola návšteva vinársko - ovocinárskej školy Fachschule für Obst- und Weinbau v Silberbergu. Školou nás sprevádzal pán riaditeľ Ing. Anton Gumpl, ktorý nás oboznámil s históriou a vývojom školy, previedol nás špičkovými priestormi výučby, internátom i priľahlým areálom. Ďakujeme za cenné poznatky a veríme, že nás bude spájať užšia spolupráca, z ktorej by mohli profitovať i študenti vinárstva a ovocinárstva z Modry.

       Plní nadšenia, dojmov a inšpirácie sme sa vrátili do našej milej Modranskej Vinárky. Sme o poznanie bohatší, inšpirovaní a pripravení opäť sa posunúť o krok vpred.Veľmi pekne ďakujeme priaznivcovi našej školy pánovi Prof. Mag. Friedrichovi W. Sperlovi MAS, MBA, ktorý pre nás ciele exkurzie naplánoval a počas oboch dní nás sprevádzal.

      • Prváci v Burgenlande

      • Spoznávame rôzne vinohradnícke oblasti.

       Burgenland je významnou vinohradníckou oblasťou Rakúska. V utorok 25. júna 2019 sme túto oblasť navštívili s našimi prvákmi. Začali sme cyklovýletom v Podersdorfe am See. Naša trasa viedla cez vinice a národný park Neusiedler See - Seewinkel. Neskôr sme navštívili malebné "mestečko bocianov"  - Rust. V Ruste sídli aj Weinakademie Osterreich a pred ňou je vysadená vínna reva pochádzajúca z najstaršej vínnej révy z Mariboru zo Slovinska.

      • Projekt "Škola škole"

      • Výsadba ovocných drevín v areáli Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave

       Dňa 13. júna 2019 naša škola realizovala výsadbu ovocných drevín v areáli Strednej odbornej školy Polygrafickej v Bratislavev rámci projektu „Škola škole“.

       Projekt je financovaný zo zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja.

       Na jeho realizácii sa podieľali žiaci 1. ročníka pod vedením učiteliek –  Ing. Binovcovej a Ing. Nemčekovej.

       V areáli školy sme vysadili  Moruše biele previslé, ktoré sú nielen vzácnou ovocnou drevinou, ale svojím tvarom sa radia zároveň aj medzi okrasné dreviny a skrášlia areál školy.

       Druhou plodinou, ktorú sme vysádzali bol Rakytník rešetliakový. Ker, ktorého plody obsahujú veľa vzácnych látok. Jeho oranžové plody v kombinácii so zeleno-šedými listami budú tiež zaujímavým prvkom parkovej výsadby tejto školy.

       Vysadené dreviny sme doplnili o náučné tabule, aby žiaci, zamestnanci i návštevníci Strednej odbornej školy polygrafickej mohli nielen ochutnať chutné a zdravé plody týchto stromov a krov, ale sa i dozvedieť základné informácie o nich.

       Veľmi sa tešíme, že sa nám pri výsadbe ovocných drevín podarilo spojiť užitočnosť s estetikou a vytvoriť zároveň i náučný parčík.

       Ďakujeme našim prvákom: Klárke Hrehorovej, Dominike Zacharovej, Jurkovi Krchňavému, Matejovi Malatschekovi, Šimonovi Viglašovi a Filipovi Tušanovi za ich ochotu zapojiť sa do projektu, oceňujeme ich pracovné nasadenie. Vďaka patrí i nášmu kolegovi pánovi Františkovi Pažitnému, ktorého šikovné ruky boli veľkou pomocou.

       Ing. Gabriela Binovcová, Ing. Ľudmila Nemčeková za realizačný team

       foto - zdroj: Stredná odborná škola polygrafická

      • Odborné exkurzie pre druhý ročník

      • Dňa 4.6.2019 sme navštívili: NARODNÚ BANKU SLOVENSKA , kde sme mali možnosť súťažiť vo finančnej gramotnosti. Popri tom sme z najvyššieho poschodia sledovali krásy nášho hlavného mesta. Neskôr sme z historických pamiatok Bratislavy si prezreli „Vinohradnícke a vinárske múzeum“ spolu s „Národným Salónom vín“ kde sme stretli nášho bývalého absolventa p.Minárika.

       Dňa 5.6.2019 sme sa oboznámili s chodom reštaurácie „ Parlamentka“ , kde nás sprevádzal p. Vincze. Neskôr sme sa presunuli do ovocných sadov „Dobré Jablká“ v Dunajskej Lužnej, kde Ing. Mertuš s kolektívom kolegov zabezpečil prehliadku nie len výsadieb čerešní, jabloní, ríbezlí, čučoriedok a jahôd, ale aj triediace a skladovacie priestory.

       Dňa 11.6.2019 sme navštívili „Plantex“ vo Veselom pri Piešťanoch, kde nám Ing. Turček zabezpečil fundovaných ľudí, ktorí nás previedli „ovocnou škôlkou“ , kde sme sa dozvedeli o dopestovaní ovocných rastlín, uskladnení a expedícii ovocných výpestkov. Súčasťou prehliadky skladov ovocia a triedenia jahôd bolo i malé občerstvenie ovocím a ovocnou šťavou. Neskôr sme sa presunuli do skanzenu „ Starý Klíž“ , kde architektúra pripomínala 19. storočie a začiatok 20. storočia. Originálna stavba domu patrila Ladislavovi Ťažkému, ktorý písal o živote v dedine. V areáli bolo, vybudovaných viacero dreveníc prispôsobených aj na prevádzkovanie CR, prispôsobených na ubytovanie a stravovanie. Súčasťou exkurzie bol aj výborný obed a prehliadku celého areálu. Týmto by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí nám sprístupnili zaujímavé a poučné priestory, ktoré nám určite pomôžu v ďalšom vzdelávaní.

       Žiaci: 2.A, 2.B

      • Riaditeľské voľno - 21. 06. 2019

      • Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ  udeľuje riaditeľstvo Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej dňa 21. 06. 2019 (piatok) – RIADITEĽSKÉ VOĽNO z organizačných dôvodov.

       Výuka bude opäť prebiehať od 24. 06. 2019 (pondelok) podľa rozvrhu uvedeného v časti Zmeny rozvrhu.

        

       Ing. Monika Kisová

       riaditeľka školy

      • Prijímacie skúšky - 2. kolo - 18. 06. 2019 (utorok)

      • Vážení záujemci o štúdium na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej,

        

       oznamujeme Vám, že druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 18. 06. 2019 (utorok) so začiatkom o 08:00 v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre, Kostolná 162/3.

        

       Tešíme sa na Vás.

        

       Vedenie školy