• Novinky

      • Úradné hodiny počas letných prázdnin

      • Dovoľujeme si Vám oznámiť, že úradné hodiny počas prázdnin budú v pracovných dňoch

       v čase od 08:00 - 12:00.

       V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať osobne alebo prostredníctvom kontaktov:

       033/6472579    033/6472762    info@svosmo.sk

       Ďakujeme Vám za pochopenie a prajeme Vám príjemné prežitie letného obdobia.

       S úctou,

       Ing. Monika Kisová

       riaditeľka školy

      • Štajerská inšpirácia

      • Učitelia potrebujú neustále vzdelávanie, inšpiráciu a kontakt s praxou i novinkami vo svojej oblasti, aby sa mohli zlepšovať a hodnotne pripravovať mladých ľudí pre ich budúce povolanie. Náš učiteľský zbor sa inšpiroval v rakúskom Štajersku. Na svoje si prišli učitelia ovocinárstva, vinohradníctva, somelierstva, agroturistiky, dejín vinohradníctva, regionálneho národopisu a kultúry, i marketingu, ekonomiky, či ďalších odborných predmetov.

       Počas dvojdňovej exkurzie začiatkom júna sme navštívili najväčšieho rakúskeho predajcu ovocia - firmu  Kröpfl Obst v Sebersdorfe. Ďalej sme spoznali štajerského výrobcu jablkových muštov značky Brunner. Naše spoznávanie Štajerska sme ukončili vo vinárstve Dreisiebner v Sulztal an der Weinstrasse.

       Najdôležitejšou zastávkou počas našej štajerskej exkurzie bola návšteva vinársko - ovocinárskej školy Fachschule für Obst- und Weinbau v Silberbergu. Školou nás sprevádzal pán riaditeľ Ing. Anton Gumpl, ktorý nás oboznámil s históriou a vývojom školy, previedol nás špičkovými priestormi výučby, internátom i priľahlým areálom. Ďakujeme za cenné poznatky a veríme, že nás bude spájať užšia spolupráca, z ktorej by mohli profitovať i študenti vinárstva a ovocinárstva z Modry.

       Plní nadšenia, dojmov a inšpirácie sme sa vrátili do našej milej Modranskej Vinárky. Sme o poznanie bohatší, inšpirovaní a pripravení opäť sa posunúť o krok vpred.Veľmi pekne ďakujeme priaznivcovi našej školy pánovi Prof. Mag. Friedrichovi W. Sperlovi MAS, MBA, ktorý pre nás ciele exkurzie naplánoval a počas oboch dní nás sprevádzal.

      • Prváci v Burgenlande

      • Spoznávame rôzne vinohradnícke oblasti.

       Burgenland je významnou vinohradníckou oblasťou Rakúska. V utorok 25. júna 2019 sme túto oblasť navštívili s našimi prvákmi. Začali sme cyklovýletom v Podersdorfe am See. Naša trasa viedla cez vinice a národný park Neusiedler See - Seewinkel. Neskôr sme navštívili malebné "mestečko bocianov"  - Rust. V Ruste sídli aj Weinakademie Osterreich a pred ňou je vysadená vínna reva pochádzajúca z najstaršej vínnej révy z Mariboru zo Slovinska.

      • Projekt "Škola škole"

      • Výsadba ovocných drevín v areáli Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave

       Dňa 13. júna 2019 naša škola realizovala výsadbu ovocných drevín v areáli Strednej odbornej školy Polygrafickej v Bratislavev rámci projektu „Škola škole“.

       Projekt je financovaný zo zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja.

       Na jeho realizácii sa podieľali žiaci 1. ročníka pod vedením učiteliek –  Ing. Binovcovej a Ing. Nemčekovej.

       V areáli školy sme vysadili  Moruše biele previslé, ktoré sú nielen vzácnou ovocnou drevinou, ale svojím tvarom sa radia zároveň aj medzi okrasné dreviny a skrášlia areál školy.

       Druhou plodinou, ktorú sme vysádzali bol Rakytník rešetliakový. Ker, ktorého plody obsahujú veľa vzácnych látok. Jeho oranžové plody v kombinácii so zeleno-šedými listami budú tiež zaujímavým prvkom parkovej výsadby tejto školy.

       Vysadené dreviny sme doplnili o náučné tabule, aby žiaci, zamestnanci i návštevníci Strednej odbornej školy polygrafickej mohli nielen ochutnať chutné a zdravé plody týchto stromov a krov, ale sa i dozvedieť základné informácie o nich.

       Veľmi sa tešíme, že sa nám pri výsadbe ovocných drevín podarilo spojiť užitočnosť s estetikou a vytvoriť zároveň i náučný parčík.

       Ďakujeme našim prvákom: Klárke Hrehorovej, Dominike Zacharovej, Jurkovi Krchňavému, Matejovi Malatschekovi, Šimonovi Viglašovi a Filipovi Tušanovi za ich ochotu zapojiť sa do projektu, oceňujeme ich pracovné nasadenie. Vďaka patrí i nášmu kolegovi pánovi Františkovi Pažitnému, ktorého šikovné ruky boli veľkou pomocou.

       Ing. Gabriela Binovcová, Ing. Ľudmila Nemčeková za realizačný team

       foto - zdroj: Stredná odborná škola polygrafická

      • Odborné exkurzie pre druhý ročník

      • Dňa 4.6.2019 sme navštívili: NARODNÚ BANKU SLOVENSKA , kde sme mali možnosť súťažiť vo finančnej gramotnosti. Popri tom sme z najvyššieho poschodia sledovali krásy nášho hlavného mesta. Neskôr sme z historických pamiatok Bratislavy si prezreli „Vinohradnícke a vinárske múzeum“ spolu s „Národným Salónom vín“ kde sme stretli nášho bývalého absolventa p.Minárika.

       Dňa 5.6.2019 sme sa oboznámili s chodom reštaurácie „ Parlamentka“ , kde nás sprevádzal p. Vincze. Neskôr sme sa presunuli do ovocných sadov „Dobré Jablká“ v Dunajskej Lužnej, kde Ing. Mertuš s kolektívom kolegov zabezpečil prehliadku nie len výsadieb čerešní, jabloní, ríbezlí, čučoriedok a jahôd, ale aj triediace a skladovacie priestory.

       Dňa 11.6.2019 sme navštívili „Plantex“ vo Veselom pri Piešťanoch, kde nám Ing. Turček zabezpečil fundovaných ľudí, ktorí nás previedli „ovocnou škôlkou“ , kde sme sa dozvedeli o dopestovaní ovocných rastlín, uskladnení a expedícii ovocných výpestkov. Súčasťou prehliadky skladov ovocia a triedenia jahôd bolo i malé občerstvenie ovocím a ovocnou šťavou. Neskôr sme sa presunuli do skanzenu „ Starý Klíž“ , kde architektúra pripomínala 19. storočie a začiatok 20. storočia. Originálna stavba domu patrila Ladislavovi Ťažkému, ktorý písal o živote v dedine. V areáli bolo, vybudovaných viacero dreveníc prispôsobených aj na prevádzkovanie CR, prispôsobených na ubytovanie a stravovanie. Súčasťou exkurzie bol aj výborný obed a prehliadku celého areálu. Týmto by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí nám sprístupnili zaujímavé a poučné priestory, ktoré nám určite pomôžu v ďalšom vzdelávaní.

       Žiaci: 2.A, 2.B

      • Riaditeľské voľno - 21. 06. 2019

      • Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ  udeľuje riaditeľstvo Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej dňa 21. 06. 2019 (piatok) – RIADITEĽSKÉ VOĽNO z organizačných dôvodov.

       Výuka bude opäť prebiehať od 24. 06. 2019 (pondelok) podľa rozvrhu uvedeného v časti Zmeny rozvrhu.

        

       Ing. Monika Kisová

       riaditeľka školy

      • Prijímacie skúšky - 2. kolo - 18. 06. 2019 (utorok)

      • Vážení záujemci o štúdium na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej,

        

       oznamujeme Vám, že druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 18. 06. 2019 (utorok) so začiatkom o 08:00 v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre, Kostolná 162/3.

        

       Tešíme sa na Vás.

        

       Vedenie školy

      • Workshop Bankári do škôl 2019

      • Do galérie Workshop Bankári do škôl 2019 boli pridané fotografie.

       Dňa 6.júna 2019 sme s zúčastnili na workshope Bankári do škôl, ktorý bol organizovaný JA Slovensko.

       Cieľom workshopu bolo získanie nových informácií o firemnom plánovaní/projektovom manažmente, o zvažovaní rizík a následnom vyhodnotení. Workshop viedli Oľga Dlugopolská a Jana Van Cleven zo Citibank. Na záver projektu sme v skupinách aplikovali získané vedomosti.

       Ďakujeme, že sme s mohli zúčastniť.

       Júlia Uhlárová, Barbora Kovačovská, Samuel Skovajsa 3.A

      • Baristický kurz

      • V dňoch 5. - 6. júna 2019 mali možnosť naši študenti absolvovať baristický kurz.

       Čerstvým úspešným baristom gratulujeme!

      • Riaditeľské voľno - 07. 06. 2019

      • Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ  udeľuje riaditeľstvo Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej dňa 07. 06. 2019 (piatok) – RIADITEĽSKÉ VOĽNO z organizačných dôvodov.

       Výuka bude opäť prebiehať od 10. 06. 2019 (pondelok) podľa rozvrhu uvedeného v časti Zmeny rozvrhu.

        

       Ing. Monika Kisová

       riaditeľka školy

      • Naši tretiaci v pražiarni slovenskej gurmánskej kávy EBENICA COFFEE

      • Zameranie štúdia na našej škole má širší záber, okrem vína sa naši študenti učia i o iných ušľachtilých nápojoch a medzi ne sa radí i káva.

       V stredu 5. júna 2019 sme našim tretiakom obohatili vyučovanie návštevou pražiarne kávy EBENICA COFFEE, ktorá sídli v Modre. Milí a zanietení ľudia z tejto pražiarne veľmi zaujímavo porozprávali našim študentom o káve, jej spracovaní a príprave. Mali sme možnosť vidieť výrobný proces praženia kávy. Ochutnali sme úžasnú, voňavú, chutnú a kvalitnú kávu pripravenú profesionálnym baristom.

       Taktiež sme si vypočuli užitočné informácie a rady o marketingu úspešnej značky kvalitného produktu.

       Zástupcom spoločnosti ďakujeme za ich čas a veľmi podnetné informácie.

      • Návšteva enotéky FEDOR MALÍK & SYN.

      • Študenti 3. ročníka navštívili novootvorenú sektáreň a enotéku firmy FEDOR MALÍK & SYN v historických priestoroch námestia Modry. Pán Fedor Malík ml. zaujímavým spôsobom rozprával o tradičnej výrobe sektu, ktorej sa firma okrem produkcie tichých vín venuje.

       Podelil sa o podnikateľské skúsenosti v krásnej, ale i namáhavej profesii vinohradníka a vinára.

       Ďakujeme pánovi Fedorovi Malíkovi ml. za jeho čas a inšpiráciu pre našich budúcich mladých vinárov.

      • Odborná exkurzia pre podnikateľov a somelierov 3. ročníka

      • Obdobie školského roka sa kráti a prichádza čas aj na odborné exkurzie. Našich tretiakov (podnikateľov aj somelierov) sme zobrali na dve veľmi zaujímavé miesta.

       Navštívili sme automobilku Volkswagen, karosáreň a lisovňu v plnej prevádzke. Žiaci mohli vidieť presné postupy, ako sa vyrábajú jednotlivé časti konkrétnych typov áut.

       Druhou zastávkou bola vysokokvalitná zážitková reštaurácia pána Matyšáka - GLOBO restaurant and wine bar. O reštaurácii a osobnom kariérnom postupe nám porozprával hlavný manager Dominik Baránek. Súčasťou tímu reštaurácie sú i naše bývalé absolventky - Dominika a Kristína Kupcové, ktoré sa veľmi pekne postarali o výklad a degustáciu. Ďakujeme veľmi pekne, odnášame si cenné informácie a úžasný zážitok.

      • Fotosúťaž o koncert Kaliho

      • VYHRAJ KONCERT KALIHO NA TVOJEJ ŠKOLE!

       Zachyť život na tvojej škole a vyhraj pre ňu koncert Kaliho. Fotku postni na Instagram, pridaj súťažný hešteg #fotosutazvyhrajkoncert, pripíš meno a priezvisko a názov školy. Súťaž trvá do 10. júna 2019 a vyhrá škola, ktorej fotka získa najviac lajkov. Celé pravidlá súťaže nájdeš tu: bit.ly/vyhrajkoncertkaliho.

       foto - zdroj: www.strednapremna.sk

      • Nohejbalový turnaj škôl

      • Dňa 10. mája 2019 sa na našej škole uskutočnil 1. ročník nohejbalového turnaja o Pohár riaditeľky Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej. Zúčastnili sa ho družstvá z Gymnázia Pezinok, Gymnázia K. Štúra Modra, Obchodnej akadémie Pezinok a našej školy. Hralo sa v dvoch kategóriách - dvojice a trojice. Družstvá našej školy zvíťazili v oboch kategóriách. Chlapcom z nášho družstva ďakujeme za pekný výkon a reprezentáciu školy.

       Taktiež ďakujeme všetkým zúčastneným školám a žiakom za príjemný športový zážitok a tešíme sa na ďalšie spoločné športové stretnutia.

      • Úspech našich študentov v zahraničí

      • Mladí vinári zo Slovenska uspeli v Luxembursku

       Naši študenti - štvrták Vendelín Krasňanský a tretiak Samuel Skovajsa sa dňoch 24. a 25. apríla 2019 zúčastnili 14. ročníka European Wine Championship v Remerschene, malom luxemburgskom vinohradníckom meste.

       Na prestížnej európskej súťaži sa Vendelínovi a Samuelovi podaril krásny úspech. V konkurencii 33 tímov mladých ľudí z 13 európskych krajín súťažili v teoretických i praktických disciplínach zameraných na vinohradníctvo a vinárstvo. Výborne obstáli v súťažných disciplínach, úspešne zvládli i komunikáciu v cudzom jazyku a obsadili 3. miesto.

       Sme na nich hrdí a ďakujeme im, že takto zviditeľnili našu školu i v zahraničí. Sme vďační aj ich rodinám za podporu pri príprave na súťaž a pedagógom, ktorí ich pripravovali, za skvelú prácu.

       Gratulujeme!