• Novinky

      • Predprázdninové raňajky

      • Pred jarnými prázdninami sme si našli spoločný čas a pri predprázdninových raňajkách sme sa obzreli za spoločnou prácou  - prácou učiteľov i študentov. Aktivity nad rámec štúdia, ktorým sa venujeme, nám prinášajú veľa skúseností a spoločných zážitkov.

        

       foto: Matej Jenis, 2. A

      • Súťaž NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec 2018/2019

      • Podporte finalistov z našej školy internetovým hlasovaním na www.agrobiznis.sk!

       Dňa 13.02.2019 sa konalo prvé kolo súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec 2018/2019, na ktorej sa zúčastnili ajžiaci našej školy, všetko žiaci tretieho ročníka: za chlapcov Jozef Czako, za dievčatá Lucia Boďová, Júlia Uhlárová.

       Súťaž sa konala v priestoroch výstaviska v Nitre, v pavilóne K, organizátorom súťaže je vydavateľstvo Slovenský chov. Súťaže sa zúčastnilo 14 škôl poľnohospodárskeho zamerania. Počet súťažiacich 18 chlapcova 19 dievčat. Porotu tvorili piati ľudia z poľnohospodárskeho prostredia. Predseda komisie bol ako vždy šéfredaktor relácie RTVS Farmárska revue Ing. Ján Škorňa. Dlhoročným moderátorom tejto súťaže je Ing. Ján Huba, ktorý ani tento rok nesklamal a vniesol do súťaže uvoľnenú atmosféru. Témou súťaže bolo nadväzovanie nových kontaktov a kamarátstiev medzi súťažiacimi a možná spolupráca v agrobiznise v ďalších rokoch.

       Naši žiaci v tejto zostave sa na súťaži zúčastnili už druhýkrát a bol to výborný krok, že sme im dali možnosť aj tento rok zabojovať o postup do finále. Všetci traja pôsobili uvoľnene, na porotu urobili výborný dojem, ktorý bol korunovaný postupom všetkých troch do finále.

       Celkovo do finále postupilo 10 chlapcov a 10 dievčat.

       Máte možnosť podporiť jednotlivých žiakov internetovým hlasovaním, ktoré bude umiestnené na stránke www.agrobiznis.sk.

       Každý váš hlas môže naším súťažiacim pomôcť, preto hlasujte!!!!!!!!!!!!!

       Finále sa bude taktiež konať v Nitre 27. 3. 2019, v pavilóne K za účasti významných hostí a poroty.

       Držme našim žiakom palce.

       Bc. V. Doktorík

      • XIX. ročník medzinárodnej súťaže v reze viniča hroznorodého „O Zlaté nožnice”

      • Veľký úspech našich študentov

       XIX. ročník medzinárodnej súťaže v reze viniča hroznorodého „O Zlaté nožnice”19.ročník medzinárodnej súťaže v reze viniča O Zlaté nožnice, ktorú opäť organizovala firma SNA Europe (Slovakia),s.r.o.(Bahco) v spolupráci s BS vinárske potreby Pezinok pod odbornou záštitou SPU Nitra, Katedra záhradníctva a krajinného inžinierstva sa uskutočnila 8.februára 2019 a hostiteľom bolo Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady.

       Súťažiaci mali tento rok veľmi sťaženú a náročnú prácu vzhľadom na podmienky a stav porastu vinohradu, v ktorom súťažili. Museli preukázať vysokú mieru vedomostí a vynaložiť nemalé úsilie k dosiahnutiu požadovaného výsledku. Rezala sa odroda Frankovka modrá v počte 25 krov v časom limite 30 minút a 40 minút podľa kategórie.

       Súťaž sa uskutočnila v dvoch kategóriach:

       1. profesionál – v nej si vyskúšalo svoje praktické zručnosti 32 profesionálov a zvíťazil Filip Juran z firmy Revin Modra.

       2. junior – v ktorej súťažili študenti stredných odborných škôl z Valtíc/Česká republika/, Malinova, Modry, Poľnohospodárskej univerzity v Nitre a mladí vinohradníci pracujúci vo vinohradníckych a vinárskych firmách.

       Zo Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej Modra boli nominovaní 3 študenti 4. ročníka, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie –

       1. miesto a Zlaté nožnice získal Martin Ševčovič

       2. miesto obsadil Jaroslav Haláč

       5. miesto Jakub Juran.

       Veľmi sa tešíme a nesmierne si vážime tento ich úspech, ktorý sa podaril po prvýkrát odkedy sa naša škola tejto súťaže zúčastňuje.

       Ing. Rastislav Schön – Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra

        

      • Odborný seminár a výstava

      • Dňa 23.1.2019 sa žiaci odboru agroturistika zúčastnili seminára: " Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti." konaného v penzione Harmónia v Modre - Harmónii. Vypočuli si prednášky o premene slovenských obcí od minulosti cez dnešok až po návrhy v architektúre pre budúcnosť. Dozvedeli sa o možnostiach využívania vidieckej krajiny na agroturistiku. Združenia na vidieku  predstavili svoju činnosť.  Oboznámili sa so skúsenosťami podnikateľov so zážitkových a vzdelávacích činností vo viacerých obciach Malokarpatskej oblasti .Po obede na našej škole v rámci exkurzie po agroturistických zariadeniach navštívili Elesko, Galériu Ignáca Bizmayera, Múzeum Ľudovíta Štúra a reštauráciu U richtára. Radi by sme sa týmto chceli poďakovať organizátorom tohoto podujatia a to hlavne Ing. Františkovi  Machovi, CSc za pozvanie a podporenie vzdelávania našich žiakov v praxi. Následne 25.1.2019  žiaci navštívili Bratislavu . Prezreli si niektoré historické pamiatky a v poobedňajších hodinách navštívili  výstavu ITF Slovakiatour Danubius Gastro. Tu každý kraj Slovenska predstavil svoje regiony. Poukázali na možnosti cestovného ruchu. Prezentovali sa tu i krajiny EÚ . Cestovné kancelárie ponúkali návštevy destinácii do celého sveta. Predstavili sa tu aj rôzne organizácie pracujúce v gastronómii.  Týmito akciami si žiaci mohli urobiť obraz o cestovnom ruchu, čo im pomôže v štúdiu vybraného odboru. Ing. Jana Novotná

      • Ochutnávka vín mladých vinárov - 11. ročník

      • S hrdosťou oznamujeme, že jedenásty ročník akcie „Ochutnávka vín mladých vinárov“ je úspešne za nami. Nám študentom z firmy „Vinárka“, žiakom a učiteľom Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej sa podaril nemalý úspech.

       Prípravy boli náročné, občas stresujúce a v neposlednom rade nás sprevádzala aj nervozita. Riešili sme neobyčajné problémy od organizácie cez prípravy až po zabezpečenie plynulého chodu akcie.

       Napriek všetkým negatívnym faktorom akcia prebiehala hladko, iba s minimálnymi komplikáciami. Tím firmy „Vinárka“ ohodnotil prebiehajúcu akciu veľmi vysoko.

       Tento úspech by bol doslova nemožný bez našich sponzorov-slovenských a českých vinárov, ktorí nás pri tom podporovali a aj naďalej podporujú, za čo sme im veľmi vďační.

       Tohtoročný tím firmy „Vinárka“ ďakuje všetkým za účasť, podporu a pomoc. Ďakujeme.

        

       „Sme budúcnosť Slovenského vinohradníctva a vinárstva“

       Dominik Kubica

        

      • Projekt "Sto rokov modernej štátnosti"

      • V mesiacoch september až december 2018 sme sa zapojili do projektu “Sto rokov modernej štátnosti”, ktorý realizoval Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút. Projekt bol určený pre študentov 1. - 3. ročníka a pedagógov vyučujúcih občiansku náuku, dejepis a slovenský jazyk. Cieľom projektu bolo priblíženie historických, politických, kultúrnych, spoločenských a ekonomických podmienok vzniku 1. Česko-slovenskej republiky a vyzdvihnutie jeho významu pre našu súčasnosť. Na prednášky a diskusie nadväzovali študentské práce, ktoré sa venovali rôznym témam.

       Prednášky, diskusie a študentské práce boli doplnené i o ďalšie aktivity - napríklad vo forme vlastivednej exkurzie pre 1. A a 1. B triedu v novembri 2018. Žiaci navštívili mohylu M. R. Štefánika v Ivánke pri Dunaji, následne mali možnosť vidieť Štefánikovu sochu v Bratislave na nábreží Dunaja i bronzového leva so znakom Slovenska na hrudi. Pri budove Prírodovedného múzea sa zastavili pri pamätnej tabuli venovanej výročiu založenia Československa a soche T. G. Masaryka. Potom sa premiestnili na hrad Devín - symbol slovanstva a pri sútoku Moravy a Dunaja spoznali pamätník venovaný roku 1989 - Bránu slobody, aby si pripomenuli aj menej vzdialené míľniky dejín spoločného štátu Čechov aSlovákov.

       V januári 2019 boli ocenené najlepšie študentské práce osemnástich žiakov, ktorí spracovali rôzne témy súvisiace so vznikom 1. Česko-slovenskej republiky. Medzi prvých šesť prác patrili projekty a prezentácie žiakov:

       1. miesto:  Denis Maščuch (2. A) - Martinská deklarácia / projekt

                        Samuel Budinský (3. A) - Móda počas 1. ČSR / prezentácia

       2. miesto:  Klára Hrehorová (1. A) - Móda počas 1. ČSR / prezentácia

                        Dominika Zacharová (1. B) - Móda počas 1. ČSR / projekt

                        Martin Demovič (2. A) - T. G. Masaryk / prezentácia

       3. miesto: Alžbeta Babiarová (3. A) - Jedlo - víno - pivo - legendárne česko-slovenské značky / prezentácia

       Ďakujeme všetkým zapojeným pedagógom a žiakom za aktívnu účasť na projekte.

        

       Foto: Matej Jenis, 2. A

      • Jaroslav Halač medzi ocenenými študentami BSK

      • Dňa 30. januára 2019 pán Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja oceňoval najlepších žiakov župných škôl. Ocenenie si pri tejto príležitosti prevzal Jaroslav Halač, ktorý je výborným študentom, obdivuhodným športovcom a skvelým mladým mužom, ktorý sa aktívne zapája do študentského života. Na ocenenie bol nominovaný nielen za svoj výborný prospech, ale aj za reprezentáciu školy vo futsale, florbale a iných športových disciplínach. Jaroslav je zároveň majstrom Európy v silovom trojboji za rok 2018 a majstrom sveta v silovom trojboji za rok 2018. Gratulujeme!

      • Workshop zameraný na inovácie v podnikaní

      •      Dňa 17. januára sme sa ako tretiaci zúčastnili na podujatí Inovačný workshop, prezentovaný firmou inovujme.sk. Venovali sa  nám šikovní manažéri Martin Agner a projektový manažér Artur Šturmarkin.

             Prednášali nám možnosti inovácie a rozvíjania kreativity v oblasti podnikania a marketingu. Hlavnou úlohou bolo pomôcť mladým a nádejným podnikateľom pri rozvíjaní svojho myslenia viacerými smermi.

            Na záver sme v tímoch prinášali rôzne návrhy pre mladú podnikateľku, ktorá zaujala mnohých svojou prírodnou a nefarbenou bavlnou, z ktorej vyrába spodnú bielizeň. Úlohou bolo predložiť, podľa nás, dôležité inovácie do jej podnikania.    

             Sme veľmi vďační, že sme sa na takomto workshope mohli zúčastniť.

       Kovačovská Barbora, Budinský Samuel

      • Prednáška o pilieroch ekonomického úspechu vinárstva s pánom profesorom Sperlom zo Štajerska

      • V piatok 18. januára 2019 sme vzdelávanie našich študentov v cudzích jazykoch zavŕšili odbornou prednáškou v anglickom jazyku. Našim študentom a pedagógom svoje skúsenosti zo Štajerska sprostredkoval vzácny hosť pán Komm Rat Prof. Mag. Friedrich Wolfgang Sperl MAS, MBA. Témou jeho prednášky boli piliere ekonomického úspechu štajerského vinárstva.

      • Zdokonaľujeme sa v anglickom i nemeckom jazyku

      • V dňoch 15.1.2019 – 19.1.2019 sa naši žiaci vďaka projektu Educate Slovakia zdokonaľujú v anglickom jazyku a spoznávajú kultúry krajín, z ktorých lektori anglického jazyka pochádzajú. Tento rok k nám zavítali vysokoškolskí študenti z Číny, Indonézie, Kirgizska a Azerbajdžanu.

       Zároveň sme posilnili aj výučbu nemeckého jazyka prostredníctvom projektu S praxou k úspechu – Projekt „Hovoríme nemecky – odborne“ . Našich študentov v nemčine vzdeláva pán Peter Stockhammer, ktorý je učiteľom praktického vyučovania v  partnerskej vinárskej škole Weinbauschule Eisenstadt v Rakúsku.

      • Opäť je tu náš VIANOČNÝ PIATOK!

      • Milí učitelia, zamestnanci a študenti, aj tento rok pokračujeme v tradícii a ohlasujeme VIANOČNÝ PIATOK v našej škole. Nezabudnite prísť vo vianočnom outfite - či už budete v červených alebo zelených farbách, možno sa budete trblietať.... Vytvoríme si spolu vianočnú atmosféru, pretože sme jedna veľká rodina :-) A navyše každý, kto príde vo "vianočnom", dostane sladkú odmenu!

      • Bublinkové štipendium pre vynikajúcich študentov

      • Sme vďační všetkým našim partnerom - výrobcom a zamestnávateľom, ktorí finačnou podporou motivujú našich študentov dosahovať čo najlepšie výsledky.

       Spoločnosť Hubert J. E. Sereď každoročne venuje tzv. Bublinkové štipendium vybraným študentom našej školy s výbornými výsledkami. Dnes z rúk pani Ing. Ingrid Vajczikovej, PhD. - hlavnej enologičky spoločnosti Hubert J. E. Sereď, prevzali dekrét na štipendium ďalší študenti.

       Najväčšej vinárskej spoločnosti na Slovensku ďakujeme za podporu novej generácie budúcich slovenských vinárov.

       Študentom prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia!

      • Predvianočné ovocinárske dni 2018

      • V dňoch 11. a 12. decembra 2018 sa žiaci druhých ročníkov s učiteľkami ovocinárstva zúčastnili predvianočných ovocinárskych dní 2018 v Piešťanoch v hoteli Magnólia. Spolu s vyhodnotením ovocinárskeho roku mali možnosť si vypočuť zaujímavé prednášky. Dozvedeli sa o situácii ovocinárenia nie len na Slovensku, ale aj v Čechách, Bulharsku a Kanade. Doplnili si vedomosti z klimatológie a predpovediach počasia. Oboznámili sa s ochranou sadov proti jarným a arktickým mrazom. Vypočuli si prednášky aj v nemeckom a anglickom jazyku. Z rakúska prezentovali proti krúpový systém od firmy ZORN. Oboznámili sa so systémami integrovanej ochrany proti obaľovačom. Veľká vďaka patrí organizátorom tohto krásneho stretnutia a to hlavne Ing. Mariánovi Vargovi prezidentovi Ovocinárskej únie Slovenskej republiky.

        

       Ing. Novotná, Ing. Volovárová a študenti II. A, II. B