• Novinky

      • Pozvánka na rodičovské združenie

      • Vážení rodičia,

       Rodičovská rada pri SOŠVO v Modre Vás srdečne pozýva na plenárne rodičovské združenie,

       ktoré sa bude konať dňa 13. februára 2020 o 17,00 hod.

       Program:

       1. Voľba zástupcu rodičov do Rady školy (v sále školy),
       2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok šk. roka 2019/2020 (v jednotlivých triedach).

       Prosíme Vás o účasť.

        

      • Deň otvorených dverí

      • Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole na DOD v stredu 12. februára 2020 od 8,00 do 16,00. Príďte sa pozrieť a porozprávať o možnostiach štúdia na našej škole. Tešíme sa na vás!

      • Ochutnávka vín mladých vinárov

      • Pozývame vás na Ochutnávku vín mladých vinárov. Čaká vás viac ako 400 vzoriek slovenských i zahraničných vín, guláš, občerstvenie a príjemná atmosféra. Tešíme sa na vás v sobotu 8. februára 2020!

      • Oznam

      • Dňa 31.1.2020 (v piatok) bude prebiehať voľba zástupcu žiakov do Rady školy.

       Bližšie informácie o priebehu poskytnú žiakom triedni učitelia.

       Mgr. Jozef Matejovič

      • Prosba o poskytnutie vzoriek vín na Ochutnávku vín mladých vinárov

      • Vážení vinári, partneri, absolventi a priatelia školy, dovoľujeme si Vás opäť osloviť s prosbou o poskytnutie vzoriek vín na Ochutnávku vín mladých vinárov, ktorá sa bude konať 8. februára 2020.

       Sme mladá generácia vinárov, ktorá pripravuje už 12. ročník obľúbemej akcie pre verejnosť. Na našej ochutnávke sa každoročne zúčastňuje okolo 500 milovníkov dobrých vín a majú možnosť ochutnať z viac ako 400 vzoriek vín. 

       Touto cestou by sme Vás chceli pekne poprosiť o vzorky vín. Jedna vzorka pozostáva z troch rovnakých fliaš. Na každej fľaši musí byť uvedené: výrobca, odroda, ročník, kategória (suché, polosuché..), prípadne prívlastokVzorky vín  prosíme do 31.1.2020.

       Prosím, kontaktujte nás na:

       e-mail:                         vinarka2020@gmail.com

       Tel. č.:                      Kovačovská +421907108805,                                                                                                                         Šupinová +421919082367

       Mladí vinári ďakujú za poskytnuté vzorky, spoluprácu a tešia sa na Vašu účasť!

      • Jazykový týždeň

      • V piatok 17. 1. 2020 sme zavŕšili týždeň intenzívneho jazykového vzdelávania vďaka projektu Educate Slovakia, ktorý zastrešuje organizácia AIESEC. Hostili sme siedmich lektorov z Indonézie, Taiwanu a Rakúska, ktorí tento týždeň učili na našej škole anglický a nemecký jazyk.

       V poobedňajších hodinách prijali naše pozvanie a mohli sme im ukázať niektoré z historických zaujímavostí Modry, Bratislavy a Pezinka ako aj hrad Červený Kameň. Tiež sme ich previedli priestormi školskej pivnice, kde ochutnali naše vína. Veríme, že sa mali u nás dobre. Strávili sme spolu krásny čas, za ktorý sme vďační a na ktorý nezabudneme.

       Mgr. Peter Slamka

       foto: Ing. Klaudia Čistá, Ing. Gabriela Binovcová, Viktor Koščík

      • PF 2020

      •  

       Vážení rodičia, priatelia a podporovatelia školy, milí žiaci!

       Ďakujeme Vám za priazeň a podporu v uplynulom roku.

       Prajeme radostné vianočné sviatky a úspešný rok 2020!

       Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy s kolektívom

      • Výstava Stáli pri zrode Československa

      • V mesiaci december majú naši žiaci možnosť pozrieť si putovnú výstavu s názvom Stáli pri zrode Československa.  Výstava približuje študentom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pohľad na udalosti a osobnosti, ktoré stáli pri formovaní nového štátu na území dnešnej Bratislavskej župy, osobnosť M. R. Štefánika ale aj vybraných legionárov a viaceré významné osobnosti, ktoré budovali spoločný štát.

       Výstava vznikla v spolupráci  Malokarpatského múzea v Pezinku, Ministerstva vnútra SR, Štátneho archívu v Bratislave a jeho pracoviska v Modre, Múzea Ľ. Štúra v Modre a Múzea Michala Tillnera v Malackách.

       Dňa 10. decembra 2019 prijal naše pozvanie pán PhDr. Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku, ktorý s charizmou jemu vlastnou, pútavou formou spojil tému výstavy s našou školou i s históriou vinárstva a vinohradníctva v regióne.

       Za jeho ochotu, pôsobivý výklad a diskusiu veľmi pekne ďakujeme.

       Mgr. Jarmila Sodomová

       foto: Ing. Klaudia Čistá - Tretinová

        

      • Prezentačná a edukačná činnosť firmy Oslavan

      • Starostlivosť o záhradnícke náradie nepatrila doposiaľ medzi silné stránky našich študentov. Rozhodli sme sa tento stav zmeniť a z toho dôvodu sme 4.decembra 2019 zorganizovali edukačnú akciu s  firmou Oslavan z Bánoviec nad Bebravou, ktorá je výhradným predajcom náradia švajčiarskej firmy Felco.

       V úvodnej prednáškovej časti zástupca Oslavanu prezentoval sortiment ručného náradia používaného vo vinohradníctve a ovocinárstve s teoretickým vysvetlením jeho údržby a brúsenia.

       V druhej, veľmi zaujímavej časti si študenti 2.- 4.ročníka, za asistencie servisných technikov, vykonali praktickú údržbu a nabrúsenie svojho náradia. Táto činnosť mala veľmi dobrú odozvu ako u žiakov, tak i u učiteľov. Väčšina študentov sa aktívne zapojila a náradie si dali do perfektného stavu, čo ocenia v praktickom vyučovaní pri maturitnej skúške.             

       Ing. Rastislav Schön

      • Súťaž "Podpor svoj odbor"

      • Naši študenti sa zapojili do súťaže "Podpor svoj odbor" a pripravili krátke motivačné video o štúdiu na našej škole. Autorom scenára je Martin Škápik z 3. B, vo videu účinkujú naši druháci a tretiaci - Martin Škápik, Juraj Krchňavý, Dominika Zacharová, Andrej Štrbík, Matej Zápražný, Klára Hrehorová a Kristína Sandra Oravcová. Držíme im v súťaži palce a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

      • Deň otvorených dverí

      • Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium! Príďte sa pozrieť a porozprávať o možnostiach štúdia na našej škole. POZOR, neprehliadnite, že v šk. roku 2020/21 pribudne možnosť študovať NOVÝ ODBOR - VINÁRSKA PREVÁDZKA. Radi Vám o novom odbore, ale i študijných odboroch SOMELIERSTVO, PODNIKANIE a AGROTURISTIKA i o výhodách štúdia na našej škole osobne porozprávame. Tešíme sa na vás!

      • Prvá odborná exkurzia našich prvákov

      • Už druhým rokom sa stalo tracídiou na našej škole, že prváci po prijatí do cechu vinárskeho navštívia v rámci odbornej exkurzie vinárske podniky v našom okolí. Takto to bolo aj 22.11.2019, keď naši prváci absolvovali prehliadku vinárskych podnikov - Víno Mrva & Stanko, a.s. Trnava a Vinárstvo VMD - Dudo Harmónia, kde sa oboznámili s technologickými zariadeniami na dopestovanie a spracovanie hrozna, výrobu vína a marketingom predaja. Táto exkurzia bola skvelým zážitkom obohateným o nové poznatky, ktoré žiaci využijú v rámci odborných predmetov.

       Ďakujeme vinárom, ktorí boli ochotní podeliť sa o svoje odborné znalosti.

       Ing. A. Dudová a žiaci 1. A triedy

      • Pekný úspech Pavla Irhu v súťaži "Silná ruka"

      • Slovenská asociácia pretláčania rukou pripravila už 25. ročník súťaže o najsilnejšieho stredoškoláka pod názovom "Silná ruka". Dňa 15.11.2019 sa náš žiak Pavol Irha z 2. B triedy zúčastnil v Trnave tejto súťaže  v rámci Západoslovenskej oblasti. Súťažil v kategórii do 70 kg.

       Vo všetkých zápasoch zvíťazil, až na ten finálový. Získal 2. miesto a postúpil na celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa bude konať v Košiciach.

       Po rozdaní medailí a diplomov víťaz súťaže Paľa nezáväzne vyzval na odvetu. Môžete hádať ako to dopadlo - Paľo ho zložil, všetci ho odmenili potleskom. Darmo, chlapci z Vinárky nie sú nejaké padavky! :-)

       Paľko, urobil si nám všetkým radosť, ďakujeme za peknú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme a prajeme úspech aj v Košiciach!

       Mgr. Jozef Matejovič

      • Innovation Camp 2019

      • Študenti odboru Podnikanie na našej škole získavajú podnikateľské a finančné vzdelávanie aj prostredníctvom vzdelávacích programov JA Slovensko - Viac ako peniaze a Aplikovaná ekonómia. Vďaka týmto programom majú možnosť zapájať sa i do celoslovenských súťaží. V stredu 13.11.2019 naši druháci - podnikatelia - Margita Nečníková, Šimon Viglaš, FilipTušan a Pavel Skovajsa reprezentovali "Modranskú Vinárku" na celoslovenskej súťaži Innovation Camp 2019.

       Súťaž bola určená pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí sú v šk. roku 2019/2020 zapojení v programe Viac ako peniaze, organizácia Junior Achievment Slovensko ju realizovala v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Naši žiaci riešili v zmiešaných tímoch spolu s rovesníkmi z rôznych kútov Slovenska výzvu: "Ako bude vyzerať banka o 20 rokov..."

       Členom tímu, ktorý získal 2. miesto v tejto súťaži, bol aj náš Šimon Viglaš. Gratulujeme!

       Ďakujeme všetkým štyrom študentom za peknú reprezentáciu školy!

      • Druhé miesto chlapcov vo florbale

      • Dňa 25. 10. 2019 sa uskutočnil florbalový turnaj chlapcov stredných škôl okresu Pezinok. Organizátorom turnaja bolo Gymnázium Pezinok. Turnaja sa zúčastnili školy: Gymnázium Karola Štúra Modra, Gymnázium Pezinok, Obchodná akadémia Pezinok, Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska Modra.

       Chlapci z Vinárky po dvoch víťazstvách s Gymnáziom Modra a Obchodnou akadémiou Pezinok postúpili do finále, kde sa stretli s chlapcami z Gymnázia Pezinok. Úspešnejší boli gymnazisti z Pezinka, ktorí vo finále zvíťazili. Naše mužstvo sa umiestnilo na 2. mieste a pohár prevzal kapitán Samuel Skovajsa.

       Vinárku reprezentovali: S. Skovajsa, P. Skovajsa, V. Koščík, J. Krchňavý, M. Malatschek, M. Pitek, M. Saxun, Š. Viglaš, M. Zápražný, P. Mahrík a S. Šutta pod vedením pána profesora Mgr. Jozefa Matejoviča.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

      • JAHRADA 2019

      • Každý rok v polovici októbra sa zúčastňujeme súťaže o najkrajšiu ovocnú expozíciu na výstave JAHRADA - výstave ovocia, potrieb pre záhradkárov a včelárov a farmárskych produktov Súťažnú porotu tvoria členovia  Slovenskej ovocinárskej únie a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Pri príprave tohtoročnej expozície pomáhali žiaci 3.A triedy - odbor Agroturistika - pod vedením pani Ing. Novotnej a pani Ing. Volovárovej. Aká bola, si môžete pozrieť na našich fotkách.

      • Zahraničná výmenná prax pre žiakov 3. ročníka vo Valticiach

      • Koncom septembra sme sa zúčastnili výmennej odbornej praxe na Strednej vinárskej škole vo Valticiach na Morave.

       Náplňou našej praxe bol zber hrozna. Mali sme možnosť vidieť školskú pálenicu, navštívili sme Františkánsku záhradu, v ktorej prebieha odborná výučba odboru Záhradník a prax odboru Agropodnikanie tejto strednej školy.

       V rámci výmennej praxe sme v školskej pivnici spracovávali hrozno, pracovali s muštami a skúsili si vyrobiť vlastný zákvas. Dostali sme sa i do školského laboratória, kde sme stanovovali síru vo víne a vyskúšali sme si i senzorické skúšky. Na záver praxe sme nahliadli i do Národného salónu vín, kde sme sa zúčastnili degustácie.

       Ďakujeme za skvelú príležitosť zúčastniť sa výmennej praxe.

       Adam Lančarič, Dávid Myslík, Martin Ondrovič

       foto – zdroj: http://www.cestyzavinem.cz