• Novinky

      • Exkurzia v spracovateľskej firme Staud's v Rakúsku.

      • Naši študenti a pedagógovia sa pod vedením pani profesorky Mgr. Láfovej dňa 6. 12. 2018 zúčastnili exkurzie v úspešnej firme na spracovanie ovocia a zeleniny vo Viedni.

       Získali sme veľa cenných informácií a inšpirácie z podnikateľského príbehu firmy a filozofie, ktorou sa firma riadi. Sme radi, že sme mohli spoznať modernú a zároveň veľmi šetrnú technológiu, vďaka ktorej spoločnosť vyrába kvalitné produkty z ovocia i zeleniny. Navštívili sme i podnikovú predajňu a oboznámili sme sa so spôsobom marketingu, ktorým firma úspešne získala miesto na trhu.

       Veríme, že aj inšpiráciou zo zahraničia vychovávame novú generáciu, ktorá sa na Slovensku bude venovať spracovaniu ovocia a zeleniny.

       Foto:Yvonne Hollendonner

      • Deň otvorených dverí v partnerskej škole Weinbauschule Eisenstadt

      • Dňa 6. 12. 2018 sme navštívili partnerskú strednú vinársku školu Weinbauschule Eisenstadt v Rakúsku. V rámci dňa otvorených dverí vo Weinbauschule Eisenstadt sme mali možnosť vidieť priestory školy, načerpať veľa inšpirácie a vymeniť si skúsenosti.

       Dostali sme zároveň možnosť prezentovať našu "Modranskú Vinárku" nielen rovesníkom našich študentov, ale aj širokej verejnosti, ktorá v tento deň partnerskú školu navštívila.

       Ďakujeme všetkým študentom a pedagógom, ktorí sa na príprave a realizácii prezentácie podieľali a samozrejme sme vďační partnerskej škole za túto jedinečnú možnosť.

       Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

        

       Foto: Martin Ondrovič, 2. A

      • Ekonomická univerzita v Bratislave udelila ocenenie pani Ing. Matuškovičovej

      • Učiteľku našej školy, pani Ing. Matuškovičovú, ocenila Ekonomická univerzita v Bratislave.

       Ocenenie jej udelil dekan NHF EU v Bratislave pán Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik za aktívnu podporu moderných metód a foriem ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike.

       Pani Ing. Matuškovičovej gratulujeme!

      • Stolnotenisový turnaj stredných škôl

      • Dňa 30.11.2018 sa trojčlenné družstvo našej školy v zložení Sabína Kramárová (2.B), Alžbeta Babiarová (3.A) a Lucia Boďová (3.A) zúčastnilo stolnotenisového turnaja stredných škôl. Turnaj prebehol v telocvični Obchodnej akadémie v Pezinku a zúčastnilo sa ho 5 škôl. Naše družstvo obsadilo 4. miesto. Za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

        

       V Modre dňa 3.12.2018                                                                                                

                                                                                                                                                      Mgr. Igor Vitek

      • Deň otvorených dverí 2018-II.

      •       

        

                                                      PROGRAM

       Prehliadka:
       • expozícií s výkladom - vinohradníctvo a jeho dejiny a aplikovaná biológia
       • obrábacích strojov
       • degustačnej miestnosti
       • odborných a multimediálnych učební
       • areálu školy so športoviskami, telocvičňou a ovocného sadu a školského internátu
       Ukážka:
       • servisu vína (dekantácia, sabráž)
       • prípravy nealko nápojov
       • obsluha hosťa pri stole
       • rôznych druhov ovocia - čerstvé a sušené
       Ochutnávka:
       • čerstvého a sušeného ovocia 
       • nealko nápojov z ovocia
       • orechov a iných pochutín
       Súťaže:
       • ťahanie heverom
       • poznávanie ovocných druhov
        

       ...a veľa ďalších zaujímavostí.

       Tešíme sa na Vás! Príďte medzi nás, dozviete sa viac o škole a našich odboroch.

      • Súťaže a projekty zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností našich študentov.

      • V týždni od 12. 11. 2018 do 16. 11. 2018 sme sa s našimi prvákmi a druhákmi zamerali na posilňovanie digitálnych zručností a merali sme svoje sily v 2 celoslovenských projektoch.

       V rámci projektu DIGITÁLNA ŠKOLA sme sa zapojili do celoslovenského testovania digitálnej inteligencie - žiaci si mohli zmerať svoje DQ - a získať CERTIFIKÁT DIGITÁLNEJ INTELIGENCIE.

       Projekt zastrešovala ČSOB, a.s. a bol zameraný najmä na digitálnu bezpečnosť v súčasnom svete.

       Medzi najúspešnejších študentov v testovaní z našej školy patrili Matej Jenis z 2. A triedy, Ronald Kudláč z 1. A triedy, Matej Bielik z 1. B triedy a Andrej Štrbík z 2. B triedy.

       Ďakujeme všetkým zapojeným študentom za účasť.

       Ďalšou aktivitou bola celoslovenská informatická súťaž iBOBOR, v ktorej sa náš žiak Andrej Štrbík z 2. B  triedy stal úspešným riešiteľom.

       Andrejovi blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v štúdiu.

      • Exkurzia žiakov 4. A ročníka

      • Študenti 4. A ročníka dňa 04. 10. 2018 v rámci odbornej exkurzie navštívili Znojmo a okolie na Morave a oboznámili sa s výrobou vína a najnovšími poznatkami v technológii výroby. V rámci degustácie ochutnali rôzne vzorky vína, ktoré mali možnosť porovnať so slovenskými.

       Zaujímavá bola návšteva zámku v Znojme, kde sa študenti oboznámili s históriou tohto regiónu.

       13. 11. 2018 sa exkurzia konala na Slovensku. Žiaci navštívili firmu Elesko, firmu Mrva-Stanko a pivovar Sessler v Trnave. Všade nás sprevádzali naši bývalí absolventi: Ing. Erik Brunovský, Ing. Vladimír Mrva, Ing. Peter Šikula. Žiaci boli veľmi podrobne oboznámení s výrobou, technológiou a ochutnávkou.    Cítili sme sa veľmi príjemne a vážime si,  že naši absolventi si pre nás našli toľko času.

       Na druhý deň 14.11.2018 exkurzia pokračovala návštevou firmy - pivnice v Radošinnej, kde sa nám venoval ďalší absolvent Ing. Peter Lukačovič. Po obhliadke vinohradov nasledovalo posedenie v pivnici, kde nás Ing. Lukačovič privítal sabrážou. Potom nasledovala ochutnávka ich špičkových vín aj kráľovského.

       Ďalej sme navštívili vinársku firmu Golgus v Hlohovci, kde nás privítal Ing. Kovár a podrobne nás oboznámil s firmou . Na degustácii spolu so žiakmi každú vzorku vyhodnotil.

       Som rád, že vo všetkých firmách sa nám veľmi dobre venovali a žiaci sa veľa naučili, čo určite využijú pri maturite, ale aj v osobnom živote.

        

       V Modre dňa 19. 11. 2018                                                                           

                                     

                                                                                                                                    triedny učiteľ

                                                                                                                   Mgr. Jozef Matejovič

      • Imatrikulácia a prvá odborná exkurzia pre našich prvákov

      • Imatrikulácia - prijatie nových členov do cechu vinárskeho a prvá odborná exkurzia pre našich prvákov

       Každoročne sa imatrikulácia nových študentov na našej škole spája s prijatím do cechu vinárskeho. V tomto školskom roku sa konala dňa 15. 11. 2018. O skvelý program a organizáciu imatrikulácií sa postarali naši druháci pod vedením pani Ing. Matuškovičovej a pani Ing. Novotnej. Občerstvenie pripravili študenti - podnikatelia z firmy Vinárka.

       "Pasovací" program pre prvákov pokračoval aj v piatok 16. 11. 2018. Noví členovia cechu vinárskeho sa zúčastnili svojej prvej odbornej exkurzie v dvoch úspešných slovenských vinárstvach. Výber vinárstiev nebol náhodný - obe založili bývalí absolventi našej školy.

       Priestory svojich firiem pre našich nováčikov otvorili VÍNO MRVA & STANKO, a. s. a VINÁRSTVO MIROSLAV DUDO - VMD. Veľmi pekne im ďakujeme za ich vzácny čas a zaujímavé slová o ich osobnej ceste k podnikateľskému úspechu.

       Máme radosť, že v našich školských laviciach vyrastá nová generácia vinárov a vinohradníkov. Držíme im palce pri štúdiu!

        

       Imatrikulácie - foto: Veronika Demovičová, exkurzia - foto: Matej Bielik, Viktor Koščík

      • Obnovenie tradícií pestovania gaštana jedlého v Malokarpatskej oblasti.

      • Dňa 22.10.2018 sa žaci 2. A a 2. B pod vedením učiteliek ovocinárstva zúčastnili exkurzie vo Vinárstve Magula.

       Naša prvá zastávka bola v gaštanovom sade. Pán Magula nám rozprával o jeho histórii. Gaštany sa tu pestujú v bio kvalite.  Zoznámil nás s rizikami pestovania gaštanov. Dozvedeli sme sa ako chrániť gaštany pred rôznymi chorobami a škodcami.

       Druhú zástavku sme mali priamo vo Vinárstve Magula. Tam sme sa dozvedeli, aké odrody viniča hroznorodého pestujú a ako vyrábajú víno v bio kvalite. Nakoniec sme mali krátke posedenie, kde nám pán Magula zodpovedal naše otázky a dodal ešte pár informácii. Sme radi, že sme mohli vinárstvo a „gaštanicu“ navštíviť.

       Získali sme veľa nových poznatkov, ktoré počas štúdia na škole využijeme. Ďakujeme pánovi Ing. Magulovi st. za odborný výklad a  tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

        

       Žiaci 2.A a 2.B

      • Súťaž Mladý poľnohospodár

      • Súťaž sa konala na pôde SOŠ Pruské 18.10.2017. Do súťaže sa prihlásilo osemnásť súťažiacich z poľnohospodárskych škôl. Aj tento rok bola súťaž spojená s DOD, takže bolo plné hľadisko vyhradené pre obecenstvo. Naša škola sa zúčastnila súťaže druhýkrát. Do súťaže nastúpili žiaci 4.ročníka – Karol Černák, Jaroslav Haláč. Chlapci sa ani v takej silnej konkurencii, ktorá tam bola, opäť nestratili. Súťaž pozostávala z troch okruhov a to dvoch vedomostných a jednej jazdy zručnosti. Vo vedomostných si naši žiaci neviedli dobre, Karol Černák si pohoršil o 20 bodov, čo ho stálo lepšie umiestnenie. Na  poznávačku sme boli tentokrát pripravení lepšie, pretože sme už z minulého roku vedeli, že tam nebudú iba súčiastky z traktora, ale boli tam napríklad aj súčiastky z kosačky, sejačky a pod. Jazda zručnosti bola veľmi obtiažna, ale oproti minulému roku sme sa zlepšili. Karol Černák min. rok 13:00 min - tento rok 7:54, Jaro Haláč 9:17. Ešte stále máme čo vylepšovať. Len tak pre zaujímavosť, najlepší čas, ktorý dosiahol žiak SOŠ Levice, bol 2:54, ale ako povedal, doma jazdí s traktorom aj vlečkou už skoro od malička a v škole nacvičovali od druhého ročníka. Naši žiaci začínajú na traktore až v treťom ročníku a pri ich vyťaženosti pri vyučovaní a pri akciách, ktoré sa na škole organizujú, je táto súťaž pre našich žiakov spestrením a naučením sa niečoho nového, čo sa im v budúcom profesionálnom živote určite zíde.

       Organizácia a všetko okolo súťaže a DOD boli na špičkovej úrovni. O súťažiacich bolo výborne postarané. Otvorenia súťaže sa zúčastnili aj poprední predstavitelia obce a kraja.

        

       Bc. Vladimír Doktorík

      • OZNAM - Riaditeľské voľno 29. 10. 2018

      • Riaditeľka Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej, Kostolná 162/3, 900 01 Modra, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 odsek 10 Vyhlášky 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii  školského roka udeľuje riaditeľské voľno dňa 29. 10. 2018 (pondelok) žiakom Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej, Kostolná 162/3, 900 01 Modra z organizačných a prevádzkových dôvodov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 05. 11. 2018. (pondelok)

        

       Ing. Monika Kisová

      • Odborný projekt vo Vinohradníckej oblasti Tokaj

      • Podobne ako v minulom školskom roku aj v tomto sa uskutočnil v termíne od 15. 10. do  19. 10. 2018 odborný projekt vo Vinohradníckej oblasti Tokaj pre našich študentov. Absolvovali ho študenti 3. ročníka pod vedením Ing. Binovcovej a Mgr. Matejoviča.

       Cieľom tohto projektu bolo:

       • spoznať históriu Tokajskej oblasti,
       • oboznámiť sa s gastronomickými špecialitami v regióne,
       • naučiť sa servírovať vína a regionálne jedlá,
       • oboznámiť sa s vinárstvom a aspektmi vinnej turistiky formou prednášky.

       O agroturistike a vínnej turistike v prepojenosti vinohradníctva  prednášal Ing. Marián Sudzina Phd.

       Pivničný majster Peter Bodnár priblížil žiakom históriu vinohradníctva a ovocinárska a výrobu vína vo Vinohradníckej oblasti Tokaj.

       Vinice v Malej Tŕni žiaci pozorovali z vyhliadkovej veže Tokaj - pretože bolo nádherné počasie výhľad na celkové okolie bol prekrásny.

       Veľmi zaujímavá časť projektu bola priamo vo vinohrade, kde práve oberali lipovinu, na ktorej žiaci mohli nielen pozorovať, ale aj ochutnať cibéby.

       Ďalej žiaci navštívili kaštieľ Františka Rakocziho v Borši, momentálne je v rekonštrukcii, ale aj napriek tomu bol sprievodca ochotný nám porozprávať celú históriu.

       Podľa programu žiaci navštívili Ikonostas v Strede nad Bodrogom, kde odznela prednáška o živote, medziľudských vzťahoch. Žiaci boli veľmi spokojní a odniesli si do života veľa vedomostí.

       Ďalej boli navštívené tieto vinárske firmy:

       • firma Ing. Jaroslava Ostrožoviča
       • školská pivnica, kde nás sprevádzal pivničný majster Peter Bodnár
       • vínna pivnica Tokaj CO, s.r.o.
       • pivnička a sady Ing. Ostrožovičovej
       • pivnica pani Anny Nagyovej
       • prehliadka vinárstva Hatfa
       • pivnica rodiny Čizmadiovcov

       Veľmi zaujímavé bolo, akú úctu preukázali majitelia firiem, pretože si našli čas, aby sa študentom osobne venovali. Kompletne žiakov oboznámili so svojimi firmami a do degustácii zaradili všetky svoje špičkové vína. Užasne bolo, keď pán Ostrožovič, náš bývalý absolvent, na záver degustácie otvoril Tokajskú esenciu, ktorá získala v Amerike zlatú medailu a vo Francúzsku získala šampióna. Akonáhle predstavil vzorku, žiaci ho odmenili dlhodobým potleskom. Konštatujeme, že na týchto prezentáciách študenti získali veľmi veľa odborných vedomosti, ktoré určite využijú nielen pri maturitách, ale aj priamo v živote. Vrcholom projektu bola praktická príprava menu. Žiačky Alžbeta Babiarová, Barbora Kovačovská a Júlia Uhlárová pod vedením Ing. Binovcovej pripravili rajčinovú polievku s ryžou a syrom, sviečkovú s omáčkou a knedľami vlastnoručne urobenými a poobede všetkých osviežili bublaninou. Prípitok bol z rodinnej firmy študenta Samuela Skovajsu Frankovka modrá rosé.

       Slávnostný stôl pripravili chlapci, ktorí zabezpečili aj obsluhu. V plnej miere preukázali svoju šikovnosť a schopnosti. Poobede nasledoval krátky program, ktorý realizovala Lucia Boďová a predviedla pekný tanec za doprovodu super hudby. O 14.30 v prednáškovej miestnosti nasledovala prezentácia projektu. Na jeho príprave najväčšiu zásluhu mali Samuel Budinský, Bibiana Dodoková a Barbora Kovačovská. Projekt odprezentovala na vysokej úrovni Bibiana Dodoková.

       Na záver pani Petričková vyhodnotila  projekt ako veľmi úspešný a všetkým poďakovala. K poďakovaniu sa pripojila aj riaditeľka školy Ing. Monika Kisová, ktorá osobne žiakov navštívila spolu s Ing. Matuškovičovou. Učitelia Ing. Gabriela Binovcová a Mgr. Jozef Matejovič žiakom tiež osobne poďakovali. Boli ste všetci veľmi slušní, s dobrými nápadmi a ich realizáciou, čim ste veľmi úspešne reprezentovali Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku  v Modre.

       Ďakujeme Vám.

       Mgr. Jozef Matejovič

       Ing. Gabriela Binovcová

        

      • Deň otvorených dverí 2018

      • Milí záujemci o štúdium, rodičia a priaznivci školy,

        

       dovoľujeme si Vám oznámiť a zároveň pozvať na Deň otvorených dverí na našej škole, ktorý sa uskutoční dňa 23. 10. 2018. Radi Vás uvidíme aj 24. 10. 2018 v čase od 08:00 do 15:00, prípadne iný deň podľa Vašich možností.

        

       Príďte, tešíme sa na Vás.

        

       Vedenie školy

      • JAHRADA 2018

      • Tak ako  každý rok, aj tento sa už po 9- krát naša škola zúčastnila 12. a 13. 10. 2018 výstavy o najkrajšiu expozíciu ovocia. Súťaž organizovala Ovocinárska únia Slovenska a Slovenský zväz záhradkárov. Akcia sa konala v priestoroch EXPO CENTER Trenčín. Keďže si v tomto období pripomíname 100 rokov od vzniku ČSR, aj my sme sa rozhodli našou expozíciou na toto výročie poukázať. Návštevníci mohli porovnať vývoj ovocinárstva za 100 rokov, pripomenúť si staré odrody a pritom sa dozvedieť o našej "VINÁRKE", štúdijných odboroch na škole a jej aktivitách.  Získali sme 2. miesto za čo všetkým priaznivcom našej expozície ďakujeme. Učiteľky ovocinárstva a žiaci 1. B triedy.

      • JA Slovensko - INNOVATION CAMP

      • Dňa 03. 10. 2018 v stredu som sa spolu s ďalšími dvoma spolužiakmi Monikou a Luciou zúčastnili akcie INNOVATION CAMP zorganizovanej spoločnosťou JA Slovensko a JA Czech.

                Táto akcia bola zameraná na prácu v tímoch kde študentov postavili reálnej výzve v oblasti podnikania a vrcholového managmentu firmy.

                Akcia bola poňatá v zmysle súťaže kde študenti rozdelený v tímoch predstavovali vedenie vlastnej firmy a riešili problémy či už po finančnej alebo marketingovej stránke.

                Zadanie súťaže bolo vytvoriť vlastnú firmu s vlastným názvom a produktom z odvetvia občerstvenia, drogérie a zo sveta technológií.

       Základný kapitál študenti dostali 500 EUR ktoré museli rozdeliť tak, aby firma časom prosperovala a bola konkurencie schopná dnešným gigantom na trhu.

       Po zadaní a vyhlásení súťaže sme mali necelé 3 hodiny na vypracovanie prezentácie a podnikateľského plánu, ktorú sme po obede prezentovali porote zloženej z vysokopostavených osôb z bánk či iných finančných inštitúcií.

       Organizátorom bolo od začiatku jasné že nás stavajú pred naozaj ťažkú výzvu, preto nám ako pomocníci boli pridelený mentori, ktorý sa vyznajú vo vyššie uvedených odvetviach.

                Súťažilo sa o hodnotné ceny ako mobily, rôzne poukážky a podobne..

       Na konci súťaže každý študent dostal certifikát o absolvovaní INNOVATION CAMPU.

        

       Môj vlastný názor:

                        Súťaž hodnotím veľmi pozitívne. Bolo vidieť že organizátorom záležalo aj na najmenších detailoch.

                       Ďalej som rád, že existujú spoločnosti, ktoré vzdelávajú mladých ľudí v takýchto odvetviach lebo to je naozaj treba.

                     Asi najväčší cieľ súťaže bol motivovať mladých ľudí a uviesť ich na správnu cestu, čo sa im podarilo na 120%.

        

        

       Dominik Kubica, IV. A

        

      • P O Z V Á N K A

      • Rodičovská rada pri SOŠVO v Modre Vás srdečne pozýva  na plenárne  rodičovské združenie,  ktoré sa bude konať dňa 22. októbra 201817.00 hod v sále školy.

            Po plenárnom rodičovskom združení bude pokračovať triedne rodičovské združenie.

            Prosíme Vás o účasť.

        

       Modra 01. 10. 2018                       Ing. Ida Matuškovičová

        

      • Dejepisno-prírodovedná exkurzia Viedeň

      • Dňa 11. októbra sa naša škola zúčastnila odbornej exkurzie vo Viedni. Prvá zastávka nášho programu bola návšteva tradičnej čokoládovne v Kittsee. Vo Viedni sme navštívili  národné prírodovedné múzeum na námestí Márie Terézie v strede mesta. Prehliadka múzea nás veľmi nadchla a zaujala počtom zaujímavých exponátov a ohromnej zbierky. Po prehliadke a opustení múzea sme prešli cez námestia Márie Terézie a vydali sme sa k historickej budove terajšieho parlamentu Hofburg, pred ktorým sme si vypočuli prednášku o histórii o Viedni a samotného zámku. Ďalšia prehliadka sa uskutočnila v Dóme svätého Štefana.  V programe  sme pokračovali návštevou na Švédske námestie, kde sme mali možnosť vidieť nádhernú architektúru Viedne. Exkurzia bola vynikajúca a pevne dúfame, že škola umožní študentom ďalšie krásne exkurzie.