• Novinky

      • Ochutnávka vín mladých vinárov - 11. ročník

      • S hrdosťou oznamujeme, že jedenásty ročník akcie „Ochutnávka vín mladých vinárov“ je úspešne za nami. Nám študentom z firmy „Vinárka“, žiakom a učiteľom Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej sa podaril nemalý úspech.

       Prípravy boli náročné, občas stresujúce a v neposlednom rade nás sprevádzala aj nervozita. Riešili sme neobyčajné problémy od organizácie cez prípravy až po zabezpečenie plynulého chodu akcie.

       Napriek všetkým negatívnym faktorom akcia prebiehala hladko, iba s minimálnymi komplikáciami. Tím firmy „Vinárka“ ohodnotil prebiehajúcu akciu veľmi vysoko.

       Tento úspech by bol doslova nemožný bez našich sponzorov-slovenských a českých vinárov, ktorí nás pri tom podporovali a aj naďalej podporujú, za čo sme im veľmi vďační.

       Tohtoročný tím firmy „Vinárka“ ďakuje všetkým za účasť, podporu a pomoc. Ďakujeme.

        

       „Sme budúcnosť Slovenského vinohradníctva a vinárstva“

       Dominik Kubica

        

      • Projekt "Sto rokov modernej štátnosti"

      • V mesiacoch september až december 2018 sme sa zapojili do projektu “Sto rokov modernej štátnosti”, ktorý realizoval Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút. Projekt bol určený pre študentov 1. - 3. ročníka a pedagógov vyučujúcih občiansku náuku, dejepis a slovenský jazyk. Cieľom projektu bolo priblíženie historických, politických, kultúrnych, spoločenských a ekonomických podmienok vzniku 1. Česko-slovenskej republiky a vyzdvihnutie jeho významu pre našu súčasnosť. Na prednášky a diskusie nadväzovali študentské práce, ktoré sa venovali rôznym témam.

       Prednášky, diskusie a študentské práce boli doplnené i o ďalšie aktivity - napríklad vo forme vlastivednej exkurzie pre 1. A a 1. B triedu v novembri 2018. Žiaci navštívili mohylu M. R. Štefánika v Ivánke pri Dunaji, následne mali možnosť vidieť Štefánikovu sochu v Bratislave na nábreží Dunaja i bronzového leva so znakom Slovenska na hrudi. Pri budove Prírodovedného múzea sa zastavili pri pamätnej tabuli venovanej výročiu založenia Československa a soche T. G. Masaryka. Potom sa premiestnili na hrad Devín - symbol slovanstva a pri sútoku Moravy a Dunaja spoznali pamätník venovaný roku 1989 - Bránu slobody, aby si pripomenuli aj menej vzdialené míľniky dejín spoločného štátu Čechov aSlovákov.

       V januári 2019 boli ocenené najlepšie študentské práce osemnástich žiakov, ktorí spracovali rôzne témy súvisiace so vznikom 1. Česko-slovenskej republiky. Medzi prvých šesť prác patrili projekty a prezentácie žiakov:

       1. miesto:  Denis Maščuch (2. A) - Martinská deklarácia / projekt

                        Samuel Budinský (3. A) - Móda počas 1. ČSR / prezentácia

       2. miesto:  Klára Hrehorová (1. A) - Móda počas 1. ČSR / prezentácia

                        Dominika Zacharová (1. B) - Móda počas 1. ČSR / projekt

                        Martin Demovič (2. A) - T. G. Masaryk / prezentácia

       3. miesto: Alžbeta Babiarová (3. A) - Jedlo - víno - pivo - legendárne česko-slovenské značky / prezentácia

       Ďakujeme všetkým zapojeným pedagógom a žiakom za aktívnu účasť na projekte.

        

       Foto: Matej Jenis, 2. A

      • Jaroslav Halač medzi ocenenými študentami BSK

      • Dňa 30. januára 2019 pán Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja oceňoval najlepších žiakov župných škôl. Ocenenie si pri tejto príležitosti prevzal Jaroslav Halač, ktorý je výborným študentom, obdivuhodným športovcom a skvelým mladým mužom, ktorý sa aktívne zapája do študentského života. Na ocenenie bol nominovaný nielen za svoj výborný prospech, ale aj za reprezentáciu školy vo futsale, florbale a iných športových disciplínach. Jaroslav je zároveň majstrom Európy v silovom trojboji za rok 2018 a majstrom sveta v silovom trojboji za rok 2018. Gratulujeme!

      • Workshop zameraný na inovácie v podnikaní

      •      Dňa 17. januára sme sa ako tretiaci zúčastnili na podujatí Inovačný workshop, prezentovaný firmou inovujme.sk. Venovali sa  nám šikovní manažéri Martin Agner a projektový manažér Artur Šturmarkin.

             Prednášali nám možnosti inovácie a rozvíjania kreativity v oblasti podnikania a marketingu. Hlavnou úlohou bolo pomôcť mladým a nádejným podnikateľom pri rozvíjaní svojho myslenia viacerými smermi.

            Na záver sme v tímoch prinášali rôzne návrhy pre mladú podnikateľku, ktorá zaujala mnohých svojou prírodnou a nefarbenou bavlnou, z ktorej vyrába spodnú bielizeň. Úlohou bolo predložiť, podľa nás, dôležité inovácie do jej podnikania.    

             Sme veľmi vďační, že sme sa na takomto workshope mohli zúčastniť.

       Kovačovská Barbora, Budinský Samuel

      • Prednáška o pilieroch ekonomického úspechu vinárstva s pánom profesorom Sperlom zo Štajerska

      • V piatok 18. januára 2019 sme vzdelávanie našich študentov v cudzích jazykoch zavŕšili odbornou prednáškou v anglickom jazyku. Našim študentom a pedagógom svoje skúsenosti zo Štajerska sprostredkoval vzácny hosť pán Komm Rat Prof. Mag. Friedrich Wolfgang Sperl MAS, MBA. Témou jeho prednášky boli piliere ekonomického úspechu štajerského vinárstva.

      • Zdokonaľujeme sa v anglickom i nemeckom jazyku

      • V dňoch 15.1.2019 – 19.1.2019 sa naši žiaci vďaka projektu Educate Slovakia zdokonaľujú v anglickom jazyku a spoznávajú kultúry krajín, z ktorých lektori anglického jazyka pochádzajú. Tento rok k nám zavítali vysokoškolskí študenti z Číny, Indonézie, Kirgizska a Azerbajdžanu.

       Zároveň sme posilnili aj výučbu nemeckého jazyka prostredníctvom projektu S praxou k úspechu – Projekt „Hovoríme nemecky – odborne“ . Našich študentov v nemčine vzdeláva pán Peter Stockhammer, ktorý je učiteľom praktického vyučovania v  partnerskej vinárskej škole Weinbauschule Eisenstadt v Rakúsku.

      • Opäť je tu náš VIANOČNÝ PIATOK!

      • Milí učitelia, zamestnanci a študenti, aj tento rok pokračujeme v tradícii a ohlasujeme VIANOČNÝ PIATOK v našej škole. Nezabudnite prísť vo vianočnom outfite - či už budete v červených alebo zelených farbách, možno sa budete trblietať.... Vytvoríme si spolu vianočnú atmosféru, pretože sme jedna veľká rodina :-) A navyše každý, kto príde vo "vianočnom", dostane sladkú odmenu!

      • Bublinkové štipendium pre vynikajúcich študentov

      • Sme vďační všetkým našim partnerom - výrobcom a zamestnávateľom, ktorí finačnou podporou motivujú našich študentov dosahovať čo najlepšie výsledky.

       Spoločnosť Hubert J. E. Sereď každoročne venuje tzv. Bublinkové štipendium vybraným študentom našej školy s výbornými výsledkami. Dnes z rúk pani Ing. Ingrid Vajczikovej, PhD. - hlavnej enologičky spoločnosti Hubert J. E. Sereď, prevzali dekrét na štipendium ďalší študenti.

       Najväčšej vinárskej spoločnosti na Slovensku ďakujeme za podporu novej generácie budúcich slovenských vinárov.

       Študentom prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia!

      • Predvianočné ovocinárske dni 2018

      • V dňoch 11. a 12. decembra 2018 sa žiaci druhých ročníkov s učiteľkami ovocinárstva zúčastnili predvianočných ovocinárskych dní 2018 v Piešťanoch v hoteli Magnólia. Spolu s vyhodnotením ovocinárskeho roku mali možnosť si vypočuť zaujímavé prednášky. Dozvedeli sa o situácii ovocinárenia nie len na Slovensku, ale aj v Čechách, Bulharsku a Kanade. Doplnili si vedomosti z klimatológie a predpovediach počasia. Oboznámili sa s ochranou sadov proti jarným a arktickým mrazom. Vypočuli si prednášky aj v nemeckom a anglickom jazyku. Z rakúska prezentovali proti krúpový systém od firmy ZORN. Oboznámili sa so systémami integrovanej ochrany proti obaľovačom. Veľká vďaka patrí organizátorom tohto krásneho stretnutia a to hlavne Ing. Mariánovi Vargovi prezidentovi Ovocinárskej únie Slovenskej republiky.

        

       Ing. Novotná, Ing. Volovárová a študenti II. A, II. B

      • Exkurzia v spracovateľskej firme Staud's v Rakúsku.

      • Naši študenti a pedagógovia sa pod vedením pani profesorky Mgr. Láfovej dňa 6. 12. 2018 zúčastnili exkurzie v úspešnej firme na spracovanie ovocia a zeleniny vo Viedni.

       Získali sme veľa cenných informácií a inšpirácie z podnikateľského príbehu firmy a filozofie, ktorou sa firma riadi. Sme radi, že sme mohli spoznať modernú a zároveň veľmi šetrnú technológiu, vďaka ktorej spoločnosť vyrába kvalitné produkty z ovocia i zeleniny. Navštívili sme i podnikovú predajňu a oboznámili sme sa so spôsobom marketingu, ktorým firma úspešne získala miesto na trhu.

       Veríme, že aj inšpiráciou zo zahraničia vychovávame novú generáciu, ktorá sa na Slovensku bude venovať spracovaniu ovocia a zeleniny.

       Foto:Yvonne Hollendonner

      • Deň otvorených dverí v partnerskej škole Weinbauschule Eisenstadt

      • Dňa 6. 12. 2018 sme navštívili partnerskú strednú vinársku školu Weinbauschule Eisenstadt v Rakúsku. V rámci dňa otvorených dverí vo Weinbauschule Eisenstadt sme mali možnosť vidieť priestory školy, načerpať veľa inšpirácie a vymeniť si skúsenosti.

       Dostali sme zároveň možnosť prezentovať našu "Modranskú Vinárku" nielen rovesníkom našich študentov, ale aj širokej verejnosti, ktorá v tento deň partnerskú školu navštívila.

       Ďakujeme všetkým študentom a pedagógom, ktorí sa na príprave a realizácii prezentácie podieľali a samozrejme sme vďační partnerskej škole za túto jedinečnú možnosť.

       Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

        

       Foto: Martin Ondrovič, 2. A

      • Ekonomická univerzita v Bratislave udelila ocenenie pani Ing. Matuškovičovej

      • Učiteľku našej školy, pani Ing. Matuškovičovú, ocenila Ekonomická univerzita v Bratislave.

       Ocenenie jej udelil dekan NHF EU v Bratislave pán Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik za aktívnu podporu moderných metód a foriem ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike.

       Pani Ing. Matuškovičovej gratulujeme!

      • Stolnotenisový turnaj stredných škôl

      • Dňa 30.11.2018 sa trojčlenné družstvo našej školy v zložení Sabína Kramárová (2.B), Alžbeta Babiarová (3.A) a Lucia Boďová (3.A) zúčastnilo stolnotenisového turnaja stredných škôl. Turnaj prebehol v telocvični Obchodnej akadémie v Pezinku a zúčastnilo sa ho 5 škôl. Naše družstvo obsadilo 4. miesto. Za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

        

       V Modre dňa 3.12.2018                                                                                                

                                                                                                                                                      Mgr. Igor Vitek