• Novinky

      • Priame vyučovanie vo vinohradnícko-vinárskom podniku Chateau Topoľčianky

      • Žiaci 3.A sa dňa 19.mája 2022 zúčastnili priameho vyučovania vo vinohradnícko-vinárskom podniku Chateau Topoľčianky. Mali možnosť si prezrieť kompletnú výrobu a technológie pri nej využité pre produkciu vín a sektov. Súčasťou vyučovania bola tiež prehliadka vinohradov a areálu vinárstva. Vo vinohradoch si zopakovali a prezreli rynsko-hessenské vedenie a jeho modifikáciu kordonový tvar a jednoduchý záves.

       Praktická aj teoretická časť prehliadky bola pre žiakov prínosná, žiaci si mohli priamo v praxi vyskúšať získané teoretické znalosti z technológie vína a nápojov a vinohradníctva.

      • Slovenský vidiek a jeho vízia - seminár

      • Študenti Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre, odbor agroturiatika, si dovoľujú poďakovať pánovi Ing. Františkovi Machovi CSc. za pozvanie na odborný seminár "Slovenský vidiek a jeho vízia". Seminár sa konal pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky v Harmónii. Naša škola obdržala Pamätný list za obetavú prácu pri rozvoji vidieckej turistiky v SR pri príležitosti 30. výr. vzniku SZVTA.

       Všetky príspevky, ktoré sme si vypočuli boli veľmi podnetné. Najviac nás prekvapil príspevok pána Karola Kanteka, ktorý sa zaoberá aj históriou Modry. Predstavte si jeho objav prekvapil viacerých prítomných. Čo myslíte o čom bol? Predsa o histórii cestovného ruchu.  Skúste uhádnuť aspoň len do ktorého storočia siahajú začiatky cestovného ruchu. Ak neviete, tak Vám to prezradíme. /Zakladateľ CK FRANC RACENZBERGER v roku1690./

       Pánovi Ing. Františkovi Machovi CSc. k jeho životnému jubileu srdečne blahoželáme, prajeme veľa zdravia a osobných úspechov.  

       Mgr. Jarmila Moravčíková a Ing. Jana Novotná   

      • Prednáška - Služby cestovných kancelárií

      • Dňa 16.mája 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška s Doc. Plesníkom, /VŠ Nitra/  na tému: Služby cestovných kancelárií.

       Študenti 1. a 2. ročníkov boli  oboznámení s vlastnosťami produktov, kvalitou produktu, významom dotazníkov v cestovných kanceláriách,  s ubytovacími a doplnkovými službami CK a zákonom o rekreačných poukazoch . Témy boli zaujímavé, dopĺňali učivo žiakom v agroturistickom zameraní. 

      • Účtovný program ALFA PLUS

      • Dňa 6.mája 2022 sa trieda 4.B zúčastnila kurzu jednoduchého účtovníctva pod vedením lektorky Ing.Tužinskej.

       Počas šiestich hodín sme sa naučili ako účtovať v programe  ALFA PLUS  jednotlivé účtovné  operácie a pochopili sme  ako aj tá najzložitejšia účtovná operácia môže byť ľahká.  Z tohto kurzu sme si odniesli veľa znalostí, ktoré určite využijeme aj v budúcnosti. Chceli by sme sa poďakovať škole, pani  Ing. Matuškovičovej a lektorke  Ing. Tužinskej, za skvelý zážitok a vedomostí, ktoré využijeme v plnej miere v praxi.

       Alexandra Jančovičová 4.B

      • Včelársky krúžok

      • Jarná činnosť včelárskeho krúžku na našej škole začala praktickou prípravou motýlej lúky. Žiakom podrobne celý postup ručného siatia vysvetlil p. Šperka - záhradník. Spoločne s nim sme do rekultivovanej pôdy vysiali semená  medonosných rastlín:

       ďateliny lúčnej /Trifolium pratense/                                                                                                               

       ďateliny plazivej / Trifolium repens/

       ďateliny purpurovej / Trifolium incarnatur/  a

       facélie vratičovej /Phacelia tanacetifolia Benth/.

       Najväčšiu medonosnosť má facélia, jej doba kvitnutia je od mája do októbra. Meduje aj pri nízkych teplotách. Včely ju milujú, nektár je bohatý na sacharózu a fruktózu. Láka ich fialovým kvetom.

       Sme radi, že sa výsev vydaril, semená krásne vyklíčili a lúka už začína kvitnúť. Tešíme sa, že tieto rastliny obohatia produkciu medu, ale aj silu nášho školského včelárstva. 

       Mgr. Jarmila Moravčíková

        

      • Spolu úspešnejší 2 - projekt

      • V čase pandémie Covid 19 sa z dôvodu dištančného vzdelávania niektoré výukové činnosti nedali vykonávať. Mnohé informácie nemohli byť dostatočne vysvetlené, prakticky ukázané a najmä samostatne vyskúšané, preto žiaci, najmä vyšších ročníkov, nemohli získať požadované dôležité vedomosti a skúsenosti.  

       Zapojili sme sa do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu úspešnejší 2“. 

       V mesiacoch január - apríl 2022 Ing. Peter Íro a Michal Valachovič, odborníci vo vinárstve a ovocinárstve, doučovali našich žiakov. Potešil nás ich veľký záujem doplniť si chýbajúce znalosti. V popoludňajších hodinách usilovne pracovali v sadoch, vinohradoch a vo vínnej pivnici.  

       Sme si istí, že takýmto spôsobom dobehli zameškané a po skončení štúdia sa bez problémov uplatnia vo svojom pracovnom živote vo vinohradníckej, ovocinárskej a vinárskej oblasti. 

      • Majstrovstvá Slovenska somelierov - juniorov 2022

      • Súťaž organizovala Asociácia somelierov Slovenskej republiky v dňoch 21.4. a 22. 4. 2022 v Slovenskom Grobe - Penzion Karolínka. Našu školu reprezentovali Diana  Galisová a Dominika Zacharová zo 4.B, z odboru somelierstvo. Súťaž bola rozdelená do dvoch dní, počas ktorých v tvrdej konkurencii museli preukázať svoje vedomosti nielen v teoretickej časti, ale aj v praktickej. Praktická časť pozostávala zo servisu a dekantácie červeného vína v časovom limite, servise šumivého vína, určenie odrody vína, ročníka, pôvovodu a zostavenia vínnej karty. Naše študentky v tvrdom konkurenčnom prostredí preukázali vynikajúce znalosti. Som veľmi hrdá, že naša žiačka Diana Galisová obsadila 1. miesto. Gratulujeme!

       Ing. Agáta Dudová

        

      • PREDNÁŠKY NBS

      • Dňa 6.4.2022 sa študenti 3. a 4.ročníka zúčastnili v NBS prvého prednáškového modulu s názvom: Príjem a práca. Študenti zdokonaľovali svoje vedomosti v oblasti daňového systému, naučili sa ako správne vybrať svoje budúce povolanie a ako narábať so mzdou.

       Dňa 21.4.2022 sa študenti 3.A zúčastnili v NBS druhého prednáškového modulu s názvom: Finančné plánovanie. Študenti zdokonaľovali svoje vedomosti vo vytváraní si vlastného finančného plánu a o inflácii. Taktiež sa naučili kedy a ako investovať svoje peniaze a navyše rozšírili svoje poznatky o kryptomenách.

       Obidva moduly boli obohatené množstvom aktivít, pričom ten druhý bol obohatený aj návštevou galérie a umožnením návštevy 31.poschodia v NBS. Tešíme sa a ďakujeme že sme mohli byť súčasťou týchto prednáškových modulov. Nadobudnuté vedomosti budú pre nás prínosom na predmete Ekonomika a zároveň aj ďalej do života.

       K. Adamkovičová / Ing. Ida Matuškovičová

      • Videotvorbu našich druhákov v súťaži Podpor svoj odbor ocenil Zväz vinohradníkov a vinárov

      • Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zapojili do súťaže Podpor svoj odbor. 

       Súťaž je zameraná na tvorbu študentských videí prezentujúcich poľnohospodárske a potravinárske študijné odbory. Organizuje ju Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s viacerými partnermi. 

       Autorkou námetu, scenára aj realizátorkou videa, ktoré bolo ocenené Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska, je Adela Rubínová z 2.A triedy. Spolutvorcami boli spolužiaci z 2.A Viktor Koščál (kamera) a Daniel Peťkovský (strih). Sprievodný hlas načítal Alan J. Volařík z 1.B triedy. 

       Video si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=Iwv9lv-Z1iA&list=PLMJLcqPTJ2pINyxst5LQtmngDFQYdwtR9&index=12

       Ocenenie aj peňažnú odmenu súťažnému tímu prišla odovzdať výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska pani Ing. J. Kaňuchová Pátková, PhD. 

       Srdečne gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu tvorcom aj všetkým účinkujúcim! 

      • NOVÉ TRENDY V OVOCINÁRSKEJ VÝROBE

      • Dňa 11. apríla 2022 prišiel medzi študentov štvrtých ročníkov a tretieho ročníka Ing. Marián Varga, predseda OÚSR a konateľ významného ovocinárskeho podniku Plantex, spol.s.r.o so sídlom vo Veselom pri Piešťanoch , aby sa podelil o najnovšie trendy v ovocinárskej výrobe.

       Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

       Ing. Jana Novotná

      • PREDPRIJÍMAČKOVÝ SEMINÁR

      • Dobrý deň milí rodičia a žiaci budúcich našich študentov, 

       dovoľujeme si Vám dať do povedomia, že dňa 12.4.2022 (utorok) budeme organizovať v priestoroch školy pre žiakov, ktorí sa rozhodli študovať na našej škole PREDPRIJÍMAČKOVÝ SEMINÁR.

       Organizácia seminára: 
       žiaci budú rozdelení do skupín podľa priezviska.

       o 9.00 začne predprijímačkový seminár zo SJL ( priezviska A- K) 
       o 9.00 začne predprijímačkový seminár z BIO ( priezviska M- Z)

       o 10,30 začne predprijímačkový seminár zo SJL ( priezviska M-Z)
       o 10,30 začne predprijímačkový seminár z BIO ( priezviska A-K)

       Prihlásiť sa môžete do 1.4.2022 cez Edu Page alebo  e- mailom na  adresu info@svosmo.sk

       Počas seminára bude pre rodičov pripravená krátka exkurzia po škole spojená s prezentáciou a diskusiou.

       Všetci žiaci  a rodičia ste srdečne vítaní.

       S pozdravom vedenie školy.

      • Prednáška - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

      • Dňa 28.3. 2022 sa uskutočnila prednáška pre druhé ročníky na tému: ,,Chránené územia SR“.

       Pripravili ju z ŠOP SR, Správa CHKO. Viedol ju Ing. Martin Gregor s kolegyňou. Žiaci si pripomenuli aký význam má ochrana životného prostredia a ako sa správať  nielen v CHKO, ale aj v prírode okolo nás.

       Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

       Ing. Jana Novotná

        

      • IMATRIKULÁCIE ŽIAKOV 1. ROČNÍKA

      • Dňa 1.4.2022 boli žiaci 1. ročníka oficiálne prijatí do do "cechu vinárskeho".

       Ako tradične im druháci pripravili slávnostný vstup, darčeky a veselý program.

      • VÍNNE TRHY Pezinok

      • V dňoch 29-30.3. 2022 sa uskutočnil 25. ročník Vínnych trhov v Pezinku. Keďže sa jednalo o odbornú degustáciu vín, zúčastnili sme sa pri odbornej obsluhe jednotlivých komisií. Vrámci somelierskej praxe sa zúčastnili žiaci 4.A a 4.B triedy - somelieri. Z tejto degustácie vín sme si odniesli veľa odborných znalostí a zručností, ktoré využijeme v ďalšom štúdiu aj živote. 

       Ing. Agáta Dudová

      • Rodičovské združenie v školskom roku 2021/2022

      •  

        Vážení rodičia, pozývame Vás na  rodičovské združenie

       v školskom roku 2021/2022, ktoré sa uskutoční dňa  24.marca 2022

        o 16.00 hod. v príslušnej  triede.

       Po triednych rodičovských združeniach bude prebiehať informačná časť  / možné individuálne stretnutia s vyučujúcimi/.

       Prosíme o Vašu účasť                                

      • Oznam - riaditeľské voľno

      • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 16. 3. 2022 (streda) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej, Kostolná 3 Modra  z technických dôvodov (odstavka elektrickej energie) riaditeľské voľno.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie